دیدگاه های مرتبط با چابکی

دیدگاه های مرتبط با چابکی جکسون و جانسون (2003) چابکی را در چهار بعد دسته بندی کرده­اند: 1- قابلیت­های مرتبط با تغییر محصول، 2- قابلیت تغییر در فرآیندهای تولید. 3- همکاری­های داخلی و خارجی  4- مردم، دانش و خلاقیت. لین و همکاران(2006) نیز با پیروی از دسته بندی ژانگ و ادامه مطلب…

اعتمادسازی در مبادلات تجاری

اعتمادسازی در مبادلات تجاری به گفته فرارو[1] (2004)موفقیت روابط تجاری برپایه روابط اعتمادزا شکل می گیرد. اعتماد سازه ای چندبعدی است که دارای دو عنصر مرتبط می باشد: اعتقادات اعتمادساز (شایستگی، خیرخواهی) و قصد اعتماد یا تمایل به وابستگی (که طی آن، فرد ریسک پدیرش آسیب را می پذیرد). در ادامه مطلب…

ارکان اصلی مذاکره

ارکان اصلی مذاکره: 2-1 -1-  اهداف: نخستین گام در طراحی و برنامه ریزی یک مذاکره، تعیین اهداف است. مذاکره کننده باید هدفهای خود را پیش بینی کرده وروشهایی برای دست یابی به هر یک از این اهداف را طراحی وبرنامه ریزی نماید. اهداف مورد توجه در یک مذاکره را می ادامه مطلب…

دانش چیست

از نظر ویگ[1]، دانش شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، روش شناسی یا علم اصول و نحوه انجام فنون است ( صلواتی و همکاران،1390: 22). موفقیت و تداوم حیات سازمان­ها در برخورداری از دانش و اطلاعات است. و دستیابی به این هدف با مدیریت ادامه مطلب…

راه کارهای موجود جهت جلوگیری از هموارسازی سود

راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود برای جلوگیری از هموارسازی سود توسط مدیران راه هایی از جمله: «تعیین ویژگی­های کیفی اطلاعات منتج­شده از صورت­های مالی و تهیه مقررات برای واداشتن شرکت­ها به افشای بیش­تر اطلاعات وجود دارد. ویژگی­های کیفی اطلاعات در صورت کثرت افشای آن­ها بیش­تر خود را ادامه مطلب…

مفهوم جامع عملکرد

تشریح مفهوم عملکرد در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون[1] و بیتز[2] خاطرنشان کرده اند که عملکرد ادامه مطلب…