بهترین ها

امروز چندمه ؟

دنیای امروز با دیروز کاملا متفاوته و به نحوی ساده تر شده؛ کوچک­ترین تا بزرگ­ترین مسائل تغییر کرده. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که تاریخ و روز از دستتون در رفته باشه و بخایید... دنباله مطلب

Learn More

پیامد های بیکاری

پیامد های بیکاری با توجه به بررسی های انجام شده می توان از جمله مهمترین پیامد های بیکاری را به صورت زیر دسته بندی کرد: 2-2-7-1 ناامنی ملی مساله ی بیکاری امروزه یکی از بحران های موجود در... دنباله مطلب

Learn More

تعریف انضباط

تعریف انضباط انضباط:به وضعی در سازمان اطلاق می شود که در ان ، کارکنان بر پایه مقررات و استانداردهای رفتار مقبول عمل کنند.( دولان و شولر ،1381،ص528) تعریفی دیگر از انضباط:به نظر هنری فایول... دنباله مطلب

Learn More

دیدگاه های مرتبط با چابکی

دیدگاه های مرتبط با چابکی جکسون و جانسون (2003) چابکی را در چهار بعد دسته بندی کرده­اند: 1- قابلیت­های مرتبط با تغییر محصول، 2- قابلیت تغییر در فرآیندهای تولید. 3- همکاری­های داخلی و... دنباله مطلب

Learn More

اعتمادسازی در مبادلات تجاری

اعتمادسازی در مبادلات تجاری به گفته فرارو (2004)موفقیت روابط تجاری برپایه روابط اعتمادزا شکل می گیرد. اعتماد سازه ای چندبعدی است که دارای دو عنصر مرتبط می باشد: اعتقادات اعتمادساز... دنباله مطلب

Learn More

ارکان اصلی مذاکره

ارکان اصلی مذاکره: 2-1 -1-  اهداف: نخستین گام در طراحی و برنامه ریزی یک مذاکره، تعیین اهداف است. مذاکره کننده باید هدفهای خود را پیش بینی کرده وروشهایی برای دست یابی به هر یک از این اهداف... دنباله مطلب

Learn More

دانش چیست

از نظر ویگ، دانش شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، روش شناسی یا علم اصول و نحوه انجام فنون است ( صلواتی و همکاران،1390: 22). موفقیت و تداوم حیات سازمان­ها در... دنباله مطلب

Learn More

راه کارهای موجود جهت جلوگیری از هموارسازی سود

راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود برای جلوگیری از هموارسازی سود توسط مدیران راه هایی از جمله: «تعیین ویژگی­های کیفی اطلاعات منتج­شده از صورت­های مالی و تهیه مقررات برای... دنباله مطلب

Learn More

مفهوم جامع عملکرد

تشریح مفهوم عملکرد در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را... دنباله مطلب

Learn More

تعرفه لوله بازکنی

تعرفه لوله بازکنی  و قیمت فنر زدن با توجه طول لوله ها متفاوت می باشد. همان طور که در نرخ اتحادیه لوله بازکنی که در پایین آمده است، با افزایش طول لوله مورد نظر، قیمت لوله بازکنی نیز... دنباله مطلب

Learn More