No category

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان

رشد شناختی، و پیشرفت در مدرسه رابطه وجود دارد. به این صورت که دانش آموزان دارای رشد ذهنی بالاتر از پیشرفت بهتری در مدرسه بر خوردارند. اما دانش آموزانی که از لحاظ رشد شناختی در مرحله... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، انگیزه پیشرفت

نیست. 2-1-13-نظریه مک کللند طبق نظریه مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول (۱۹۵۳) انگیزه پیشرفت از آرزوهای فزاینده کودک ناشی می شود. وقتی کودکی با یک موقعیت جدید پیشرفت مثل یک معمای علمی... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

بنابراین معلم باید سعی کند تا در تمام مراحل آموزشی برای همه یادگیرندگان فرصت کسب موفقیت فراهم آورد. 6 – ایجاد رقابت و هم چشمی در میان دانش آموزان جلوگیری کند. معلم باید از ایجاد... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه طلاق، ارتباطات مؤثر، دانش آموزان

معاملات و مباحثات، بلکه در کلیه موقعیت ها می باشد. در ارتباطات شفاهی، ایجاز و فشردگی آن یکی از لوازم اساسی است. ارتـباطات شفاهی، چنانچه رو در رو انجام شود، عوامل دیگری از قبیل حرکات... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، پژوهشگران، دانش آموزان

افزایش کفایت خود تلاش می کنند.به عبارت دیگر ، دانش آموزانی که اهداف عملکردی را مد نظر دارند ، در ابتدا علاقه مند به اکتساب ارزشیابی های مثبت از توانای هایشان هستند ، سعی می کنند تا از... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، مهارت های ارتباطی

استفاده کنند,ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم به دانستن آنها نیاز دارد(فرهنگی,1382) سؤال اصلی این تحقیق این است که بین مهارت های ارتباطی... دنباله مطلب

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه انواع ارتباطات، انتقال اطلاعات، سلسله مراتب

ن افراد گروه و یا برای آنها درهنگام کار اتفاق می افتد، سرو کار دارد. فرایند، دامنه وسیعی از موارد را در بر می گیرد؛ نظیر : مشارکت، شیوه نفوذ ، هنجارها ، رویه های تصمیم گیری و بسیاری... دنباله مطلب

Learn More

منابع مقاله درمورد لاجورد، نسخه‌های،

دورگیری شده‌است. تصویر 4-18 متعلق به صفحه افتتاح، یکی از نسخه‌های قرآنی این دوره‌است که فواصل بین خطوط توسط تزیینات دندان موشی مزین شده است و مثل نمونه قبلی هنرمند زمینه فضای بین... دنباله مطلب

Learn More

منابع مقاله درمورد نقوش هندسی، مکتب هرات، نقوش تزیینی

اسلوب‌های تذهیب دوره تیموری در آن رعایت شده‌است. همان‌طور که در طراحی خطی از جدول‌کشی صفحه افتتاح این نسخه مشاهده می‌کنید، چهارچوب اصلی در طراحی این جدول همان قانون کلی در جدول... دنباله مطلب

Learn More