نقد و بررسی باتری اصلی گوشی LG K10

نقد و بررسی باتری اصلی گوشی LG K10 بسیاری از ما برای خرید گوشی موبایل به باتری آن توجه خاصی می کنیم. در واقع نقش باتری در بین اجزای موبایل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کار کردن بدون آن ناممکن می باشد.در این مقاله در مورد باتری الجی k10 نوشته ایم. باتری های گوشی موبایل دارای یک عمر مفید می باشند و خرابی آن ها یک مسئله اجتناب ناپذیر است. با استفاده درست ادامه مطلب…

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

هر آینه: ر. ک ص ۳۷/ س ۱۶علاوه: اسم عربی، افزودنی از هر چیزی (لغ)به مثابت: ر. ک ص ۱۲۹/ س ۳مرکب: ر.ک ص ۵۴/ س ۱۹قطع: ر. ک ص ۵۰/ س ۱۰اعراض: ر. ک ص ۱۳۴/ س ۶ عرضبحران: اسم عربی، و آن تغییر عظیمی است که دفعه بیمار را دست دهد و آن بیشتر در امراض حاده از قبیل تب های محرقه و مطبقه باشد و بیمار پس از آن یاروی به بهبود باشد یا ادامه مطلب…

تحقیق – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

توضیحات:فصد: ر.ک ص ۱۱۹/ س ۱۴فی الحال: ر.ک ص ۸۷/ س ۱۷ثُقبَه: اسم عربی، سوراخ کوچک (لغ)عقرب: استعاره از نیشترذَنَب: اسم معرب، دنب، دم (لغ)قَرن: اسم عربی، زیر سر، ج، قرون (لغ)خسبانیدن: مصدر، خوابانیدن (لغ)تاب: اسم، حرارت و گرمی، شدت و حدّت (لغ)نابض: صفت عربی، رگ جنبنده (لغ)کرم عرق: اضافه تشبیهی .برگ یاسمن: استعاره از نیشتر.گلبن بدن: اضافه تشبیهی .ارغوان: استعاره از خون .فی الحال: ر. ک ص ۸۷/ س ۱۷گلزار بدن: اضافه تشبیهی.زمین بدن: اضافه ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

ذات الصدر: ر.ک.ص۱۱۹/س۱۳٫منزل ارقوق: ر.ک.ص۷۴/س۲٫اِغتِسال: مصدر عربی، شستن و غسل کردن (لغ)سُدّه: اسم عربی، بیماریی است که به بینی استوار شود و صاحب آن نفس نتواند زد. (منتهی)تَرداد: مصدر عربی، بازگردانیدن، بسیار گردانیدن (لغ) رفت و برگشت.تقلُّص: مصدر عربی، درهم کشیده شدن. (آنندراج)عُروق: اسم عربی، ج عرق، رگهای بدن (لغ)یُبوسَت: اسم مصدر عربی، خشکی و عدم تری. (لغ)صَدر: اسم عربی، سینه (لغ)نفیر:ر.ک.ص۱۱۰/س۱طنطنه: ر.ک.ص۱۲۲/س۱۳٫یابِس: صفت عربی، خشک. (لغ)بدل ما یتحلَّل: اسم مرکب عربی، عوض چیزی که تحلیل می شود ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

صوب: ر.ک.ص۵۷/س۱۸٫روم: ر.ک.ص۴۵/س۱٫اَفرَنج: اسم عربی، افرنگ، فرنگ و اروپا و فرنگستان. (لغ)دست تقدیر: اضافه استعاری.یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید: یفعل ما یشاء، آیه ۱۸ سوره ی حج و آیه ۴۰ سوره‌ی آل عمران، یفعل الله ما یشاء ، آیه ۲۷ سوره ی ابراهیم، ان الله یحکم ما یرید، آیه ۱ سوره ی مائده. خدا هر چه بخواهد انجام می دهد و هرچه بخواهد فرمان می دهد.عَوایق: ر.ک.ص۱۱۸/س۱۴٫بَوایق: اسم عربی، ج بائقه، سختی، بلا ادامه مطلب…

فایل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

تَقریع: مصدر عربی، سرزنش کردن و ملامت نمودن . (منتهی الارب )عاجل: صفت عربی، دنیا (غیاث)آجِل: صفت عربی، آخرت. (لغ)اذن: اسم مصدر عربی، اجازه، رخصت (لغ)قلعه ارقوق: ر.ک.ص ۷۴/س۲بلده یسی:ر.ک.ص۸۸/س۱۳٫محقرکس: اسم مرکب، شخص حقیر .وقع: اسم عربی ؛ مجازاً اعتبار و عزت (غیاث)تَشریک: مصدر عربی، انباز کردن کسی را، شریک ساختن (لغ)مَسموع: صفت عربی، قابل استماع، سزاوار شنیدن و گوش دادن و برآوردن . (لغ)فی الواقع: ر.ک.ص۴۶/س۲۲٫مُتَنَزّه: صفت عربی، پاک و پاکیزه و عاری از بدی ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

زایر: صفت عربی، زیارت کننده (لغ)سایر: صفت عربی، روان، رونده، سیرکننده (معین)برمریدان بزرگ و ….: هر کس مرقد خواجه احمد یسوی را زیارت کند، از همه ی مریدان قدرتر می گردد، و تبدیل به مراد و پیر می شود گویی روباهی که تبدیل به شیری قوی گشته است.قدس الله: جمله فعلیه دعایی، پاک و مقدس دارد خداوند او را .و عنایت پادشاهی و نشر احسان نامتناهی مقتضی آن گشته که جهت مجاوران آن مبارک مزار و عاکفان ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

مبادی: ر.ک.ص ۱۱۵۵/س۱۳٫طَلایع: اسم عربی، ج طلیعه، مقدمه (لغ)دَمَویّ: صفت نسبی عربی، خونین و پرخون. (ناظم)صَفراوی: صفت نسبی عربی، منسوب به صفراء، مایعی زرد مایل به سبزی با مزه تلخ که از کبد تراود، زردآب (ناظم)بداء: اسم عربی،آغاز (لغ)اشتداد: ر.ک ص۱۵۵/س۱٫عواید: ر.ک.ص ۱۱۵/س۲٫رَطبُ اللِسان شدن: صفت مرکب عربی، ترزبان شدن (لغ)همگنان: ر.ک.ص ۱۰۹/س۱۳٫تَفَرُّد: مصدر عربی، یگانه شدن (لغ)طَور: اسم عربی، حال، گونه، حالت، نوع، روش (برهان)تَوَحُّد: مصدر عربی، یگانه شدن (لغ)باری: صفت عربی ،خالق و آفریننده ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

اَعصار: اسم عربی، ج عصر که به معنی زمانه باشد (لغ)ظلّ: اسم عربی، سایه، پناه (منتهی)رایت:ر.ک.ص۱۱۰/س۱۱گردون اقتدار: صفت مرکب، اقتداری همچون اقتدار و شکوه آسمان.لشکر جرار: ر.ک.ص ۱۲۵/س۱۹٫عسکر: ر.ک.ص ۵۵۵/س۲۱٫اقتِران: اسم مصدر عربی، اتحاد و اتفاق و سازش و پیوستگی (ناظم)مساعی: اسم عربی، جِ مَسعاه، سعی و جهاد و کوشش (ناظم)حس مساعی: صفت مرکب عربی، نیکویی سعی و تلاش .اِرتفاع یافتن: مصدر مرکب عربی، بلند گردیدن، بالاآمدن (لغ)خیل: ر.ک.ص۱۱۰/س۱۱٫اَعلام: اسم عربی، جِ عَلَم، درفش و پرچم(لغ)ظفرنگار: اسم مرکب، ادامه مطلب…

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- قسمت …

داروغگان: اسم ترکی- مغولی، ج داروغه که در زبان مغولی به معنی (رئیس است) یک اصطلاح عمومی اداری است. از احسن التواریخ چنین مستفاد می شود که داروغه به طور کلی به حکام اطلاق می شده است. بعد ها لقب حاکم پایتخت گردیده . (لغ)بیابان در بیابان فرو گرفتند: تمام بیابانها را طی کرده و از آنها گذشتند.لحوق: ر.ک. ص۱۲۲/ س۱۵تَنسوق: اسم مغولی، هدیه، تحفه، سوقاتی(لغ)پیشکش: اسم مصدر مرکب، هدیه کهتران به مهتران (لغ)مُوافق: صفت ادامه مطلب…