۶- تربیت عاطفی واجتماعی نوجوان
۷- آشنایی با خدمات مشاوره ای
ه)عناوین آموزشی دوره های خانواده وفرزندان در دوره متوسطه:
۱- تحولات زیستی – جسمانی نوجوان
۲- مسائل تحصیلی وشغلی نوجوان
۳- هدایت جنسی ومسائل مربوط به ازدواج
۴- بهداشت روانی نوجوان
۵- هدایت دینی واخلاقی نوجوان
۶- چگونگی ارتباط با نوجوان
۷- هدایت اجتماعی ومقابله با تهاجم فرهنگی (امجدیان،۱۳۷۷).
۲-۵-۱۲- شیوه های اجرای برنامه آموزش خانواده :
برای آموزش اولیا وخانواده ها از فرصت های مختلف باید بهره گیری نمود . اصل استمرار آموزش برای بزرگسالان مؤید این نکته می باشد که در هر شرایطی برای دستیابی به آگاهی ها وبه دست آوردن صلاحیتی که خانواده ها برای زندگی موفق بدان نیازمند ند باید سود برد .آموزش خانواده هم چون اشکال دیگر آموزش برای رسیدن به اهداف خود نیازمند روشهای مؤثرمی باشد . اکثر پژوهشگران دراین حیطه به تشکیل و استفاده ازروشهای نوین در آموزش خانواده اصرار ورزیده اند .
دربرخی ازکشورها برنامه های آموزش خانواده با محوریت والدین خوب بودن برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اجرا می گردید . نتایج نشان می دهد روشهای اثر بخش والدین بودن و آموزش خانواده به طور مثبت با یادگیری و موفقیت دانش آموزانی که تحت آموزشهای والدین می باشند ، مرتبط هستند .(الویی[۳۳]،۱۹۹۴) برمبنای پژوهش های خود دریافت که بسیاری از مهارتهای که ارتقاء دهنده روابط والدین- فرزند می باشند همان مهارتهای هستند که به تمامی مهارتها ، در زمینه روابط انسانی ، غنا می بخشند. مضافاً اینکه ، مهارتهایی که دانش آموزان شرکت کنند در آموزش های خانواده فرا می گیرنداغلب باهم ارتباط متقابل دارند(طالب زاده ،۱۳۸۵).
۲-۵-۱۳- روش ها:
روشهایی که در برنامه های آموزش خانواده در کشورهای مختلف ارائه شده است عبارتند از:
عمل ، تمرین وارائه الگو
مشاهده والدین وکودکان در محیط های طبیعی
به کار گیری کاست ویدئویی
ایفای نقش در جهت همدلی ، درک و یادگیری
روش حل مسئله انعطاف پذیر
تصمیم گیری شخصی ومشترک
تبادل فکری ،منعکس نمودن امور ،حساسیت وآگاهی ناشی از همدلی
حل و فصل تعارض
مدیریت استرس
مدیریت خود ، مراقبت از خود ، نظارت بر خود
به کار گیری مهارتهای حمایت از حقوق فرزندان
هدایت گیری ، توانمند سازی و مربی گری
برنامه ریزی ، برنامه های عملیات وتعیین اهداف
درگیر کردن فراگیران در سئوالات ساختمند یا سئوالات باز پاسخ
تأمل به صورت شخصی ویا در گفتمان گروهی
ارزیابی چگونگی اثر گذاری رفتار فراگیران بردیگران
بحث درباره تجارب فرد در هنگام کودکی به عنوان عضو یک خانواده
همکاری مشارکت در کار گروهی تؤام باهمیاری
یافتن منابع وتقاضا برای کمک
مشارکت در بحث گروهی
خواندن و تدوین داستان
حمایت از به خاطر آوردن رویداد های گذشته و پیش بینی اعمال آینده
به کارگیری مهارتهای ارزشیابی در مورد موقعیت ها وافراد(همان منبع،۱۳۸۵)
در حال حاضر در کشور ما بنا به هر دلیلی برنامه آموزش خانواده اکثرا برای والدینی که این نقش را برعهده گرفته اند اجرا می گردد . متأسفانه تنها نهاد رسمی متولی اجرای برنامه های آموزش خانواده سازمان مرکزی انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش و پرورش بوده واین کلاس ها نیز صرفاً در مدارس کشور وآن هم بیشتر با حضور مادران دانش آموزان برگزار می گردد . و گویا هیچ نهاد دیگری اهمیت نقش والدین را یا درک نکرده و یا ضرورتی برای تدوین واجرای برنامه ای در جهت توانمند سازی آنها احساس نمی کنند . به هر تقدیر سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش وپرورش که طیف بسیار وسیعی از خانواده ها را تحت پوشش خود دارد با وقوف به چنین نقشی رسالت آموزش اولیا را در دستور کار خود قرار داده است .
در برنامه های انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، نحوه اجرای دوره های آموزش خانواده به دو صورت است :
۱- روش حضوری که والدین براساس برنامه های مشخص در کلاسهای مربوطه حضور می یابند.
۲- روش غیر حضوری که در این روش خانواده معمولاً دارای سطح تحصیلات دیپلم و بالاتر است و با دریافت کتابهای آموزشی و مطالعه آنها در امتحانات دوره ها شرکت می کنند (امجدیان، ۱۳۷۷).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.