رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد به کار گیری فیلترشکنها در سطح کشور گفت: آئین نامه جدید رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی دراین باره اخطار مؤکدی رو داده. و برخورد انتظامی با کافی نتای استفاده کننده از فیلترشکن می شه.

سید مهدی میرمهدی با اشاره شدید شدن به کار گیری فیلترشکنها طی این روزا اعلام کرد: رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آئین نامه ممنوع بودن به کار گیری VPN و فیلترشکن در کافی نتها رو به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده و ما هم به پیروی از اون واسه این واحدهای صنفی ابلاغ کرده ایم.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اضافه کرد: البته اینجور آئین نامه و دستورالعملی قبل از سال هم وجود داشت اما فکر می کنم با در نظر گرفتن افزایش اندازه به کار گیری ایشون پی ان در روبرو شدن با انسداد یکی از پیام رسانه های خارجی، این آئین نامه به جهت تأکید ابلاغ شده.

ایشون با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی تنها نهادیه که بدون حکم می تونه به سرکشی واحدهای صنفی بپردازه، گفت: پس همه صنوف باید مقید به رعایت قوانین ابلاغی از سمت این نهاد باشن تا در روبرو شدن با بازرسیها، دچار برخوردهای قانونی نشن.

میرمهدی درباره برخوردهایی که با کافی نتهای متخلف صورت می گیرد هم بیان کرد: با در نظر گرفتن اینکه بالاترین درجه فعالیت این واحدهای صنفی در ماه های سوم و چهارم سال و هم زمان با موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی از سمت صنوفه، اجازه فعالیت در این دو ماه رو به کافی نتهای متخلف نخوایم داد و در بقیه ماه های سال هم از ۱۵ روز تا یه ماه واحدهای اونا پلمب می شه.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: نیاز به یادآوری می دانم که علاوه بر سرکشیهای انتظامی، گشت مشترکی بین این اتحادیه و نیروی انتظامی هم در طول سال تشکیل می شه و به سرکشی واحدهای صنفی می رود؛ در این گشت مشترک همه کیسه ها و سیستمهای کافی نتها مورد بررسی قرار می گیرد.

ایشون درباره تعداد کافی نتهای فعال تو تهران گفت: در ایام معمولی سال بالغ بر ۳۴۰ واحد صنفی فعال با کاربری کافی نت داریم اما در زمان بالاترین درجه مراجعات به این واحدها که در ماه های خرداد و تیره، تعداد این واحدها به ۶۰۰ می رسد که ۹۵ درصد از این تعداد دارای پروانه کسب از اتحادیه هستن.

میرمهدی در جواب به این سؤال که “تا الان چند مورد برخورد با کافی نتهای متخلف داشته اید؟”، گفت: به عنوان مثال سال گذشته ۲۵ کافی نت به مدت یه ماه پلمب و تعطیل شدن.

منبع: خبرگزاری تسنیم