در این تحقیق تنها به تاثیر و اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی پرداخته شده است و تعامل بین این متغیر ها مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تعامل بین این متغیرها مورد بررسی قرار گیرند.
۵-۷- محدودیت های تحقیق
تحقیق حرکت و فرایندی در جهت هدفی به نام حل یک مساله یا پاسخ به یک پرسش است. حرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت ها به عنوان یک واقعیت دچار کندی می شودو این پژوهش نیز مبرا از این محدودیت ها نبوده است و موارد ذیل را می توان به عنوان محدودیت های این تحقیق برشمرد:
محدوده جغرافیایی تحقیق یکی از محدودیت های این تحقیق به شمار می رود، چرا که ممکن است نتایج حاصل از داده های سایر حوزه های جغرافیایی با نتایج این تحقیق متفاوت باشد.
با توجه به موضوع تحقیق، برای سنجش تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش سهم بازار شرکت پگاه، محقق نیاز به تعریف یک مطالعه طولی برای بررسی تغییر این متغیرها بر روی سهم بازار شرکت پگاه فارس در طول چند سال داشته است، که به دلیل محدودیت زمانی محقق، صرفا به نظرسنجی از متخصصان شرکت پگاه فارس و فروشندگان محصولات شرکت و بررسی میزان فروش اکتفا شده است.
منافع خرده فروشان با منافع مصرف کننده یکی نمی باشد.
فهرست منابع:
آذر، عادل ، مومنی ، منصور.( ۱۳۸۷).آمار و کاربردهای آن در مدیریت، جلد اول. تهران: انتشارات سمت.
اربابی، علی محمد.(۱۳۵۰). تبلیغات تجاری. تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، چاپ اول.
ارجمند کرمانی، سامان.(۱۳۹۰). پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر نقش آمیخته بازاریابی بر توسعه صادرات فرش دست باف استان کرمان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.
اسفیدانی ، محمد رحیم.( ۱۳۸۵). استراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
اسماعیل پور، حسن.(۱۳۸۴).مبانی مدیریت بازاریابی .تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.
اگیلوی، دیوید.۰ ۱۳۸۲). رازهای تبلیغات، ترجمه: حمیدی، کوروش، فروزفر، علی. تهران: انتشارات مبلغان.
ایران نژاد پاریزی، مهدی. (۱۳۷۸). روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر میدان.
بلوریان تهرانی ،محمد.(۱۳۷۶).بازاریابی و مدیریت بازار.انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
پور غفاری لاهیجی ، آزاده.( ۱۳۸۳). تبلیغات ایران زیر ذره بین. مجله الکترونیکی مرکز اطلالعات و مدارک ایران. ۱(۲).
پور غفاری، آزاده.( ۱۳۸۷).اولویت بندی درجه تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران کتاب. دانشگاه علامه طباطبایی
پور کریمی، جواد.(۱۳۸۱). تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان: رویکردی روانشناختی بر تبلیغات. فصلنامه پژوهش و سنجش، ۲۹٫
خاکی ، غلامرضا.( ۱۳۸۴). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب، چاپ اول.
دلاور، علی.(۱۳۷۴). مقدمه‏ای بر نظریه‏های اندازه‏گیری (روانسنجی). تهران: انتشارات سمت.
دانایی فر، حسن، الوانی ، مهدی ، آذر ، عادل.( ۱۳۸۳). روش شناسی پژوهش های کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
رضائیان، علی. (۱۳۷۶). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. تهران: سمت، چاپ اول، ص۱۵۴٫
رنجبران، حسین.( ۱۳۷۸). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: نشر بازرگانی.
روستا، احمد، ونوس، داور ، ابراهیمی، عبدالحمید.( ۱۳۸۱). مدیریت بازاریابی. تهران: سمت، چاپ ششم، ص۲۱۶٫
سالار، جمشید.(۱۳۸۸). رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده. تهران: ماهنامه تدبیر، ۱۸۶
سرکا، والتر.( ۱۳۸۴). مبانی فن‌آوری بسته‌بندی، شناخت: نگاهی به بسته بندی، کارکردهای بسته بندی، طراحی گرافیک. ترجمه هاشم حبیبی. تهران: هیراد، ، چاپ اول، ص۱۷٫
سرمد، زهره، دبازرگان ، عباس، حجازی ، الهه(۱۳۷۷). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سعیدی نیا، حمید رضا ، بنی اسدی ، مهدی.( ۱۳۸۵). قیمت‌گذاری محصولات صنعتی. تهران :ماهنامه تدبیر ، ۱۷۶٫
سلیمی، پیام.(۱۳۸۸).بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در افزایش سهم بازار و فروش گروه شرکت های مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
صنایعی، علی.(۱۳۷۷). اصول بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: پرسش، ، چاپ سوم.
ظهوری، قاسم.(۱۳۷۸). کاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر.
علمی، محمد.( ۱۳۷۳). رهنمودهای اساسی در زمینه بسته‌بندی. تهران: مرکز توسعه صادرات ایران، ، چاپ اول، ص۱۰٫
علیپور شیر سوار، حمید رضا ، پرهیزی گشتی، حسین.(۱۳۹۰). رتبه بندی عوامل موثر در افزایش کارایی کانل های توزیع و پخش کالاهای تند مصرف. دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
غیاثوند، احمد.( ۱۳۸۷). کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها. تهران: نشر لویه.
فرج پور پیر بستی، مقداد .(۱۳۸۶).تاثیر عوامل کیفیتی مارک های مختلف محصولات لبنی(دوغ) در میزان رضایت مشتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
فرجی، مرتضی ، علی دادی، یاسر ، لطفی، احمد.( ۱۳۹۰). کانال های توزیع فرش در جهان و کیفیت حضور  ایرانیان در آن. مجله بررسی های بازرگانی، شماره چهل و هفتم.
فرزین، دکتر محمدرضا. ( ۱۳۸۶). آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۵۹٫
کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۸). مدیریت بازاریابی ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان: آموخته، چاپ پنجم.
کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۷). مبانی مدیریت بازاریابی ترجمه علی پارسائیان. تهران: ترمه، چاپ دوم.
کاتلر، فیلیپ، آرمستران

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

گ، گری.( ۱۳۸۵). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان: آتروپات، ، چاپ ششم..
کاتلر، فیلیپ . (۱۳۸۹).تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل. ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان : انتشارات آموخته.