دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عنوان تحقیق :
بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱
دانشجو :
محمد کلانتری
شماره دانشجویی:
۸۹۰۶۵۵۵۲۴
رشته :
مدیریت آموزشی
مقطع :
کارشناسی ارشد
استادراهنما:
دکتر عزت اله قدمپور
استاد مشاور :
دکتر مهری دارایی
سال تحصیلی ۹۲-۹۱
با تشکر از :
خداوند منان را سپاس که لطف بی زلالش سراسر هستی را پوشانده است حال که به عنایت الهی این پایان نامه به سر انجام رسید برخورد فرض می دانیم که به مصداق حدیث من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق…
شکر و سپاس خود را به استاد فرهیخته وگرانمایه آقای دکتر عزت اله قدم پور تقدیم می دارم که در محضر مبارکشان و بهره مندی از نظرات و دیدگاه های محکم و راهگشایی فلسفی و با راه گشاهای حکیمانه و خرمندانه خویش زحمات راهنمایی پروژه کریمانه عهده دار گردیده اند و خانم دکتر مهری دارایی که در این مدت از برکات تعالیم ایشان بهره مند گردیده ایم و با مشاورت خردمندانه ایشان پروژه را تکمیل نموده ام ،شرط ادب و حق شناسی حکم می کند مراتب سپاس و قدردانی خود را از آقایان دکتر مهرداد ،دکترملکی،دکتر رحیمی کیا که همواره با روی گشاده و کریمانه وقت خود را در اختیار دانش پژوهان و پژوهشگران قرار می دهند تقدیم می دارم و خیرو سعادت و دنیا و آخرت را برای همگان از پیشگاه خداوند متعال مسئالت دارد .
محمد کلانتری
تقدیم به:
کاملترین انسانها و اسوه پاکیها حضرت محمد مصطفی (ص) و آل طاهرش و مادرم که هر آنچه دارم از لطف دعاهای این بزرگوار است.
و تقدیم به همسر و فرزند عزیزم که مشوق اصلی من در راه تحصیل علم و دانش بوده است و بدون یاری و مساعدت ایشان به پایان رساندن این اثر میسر نبوده است .

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

 

 

فصل اول کلیات
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مسأله ۴
۱-۲-اهمیت و ضرورت موضوع ۶
۱-۳-اهداف تحقیق………………………. ۸
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق عبارت است از: ۸
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۸
۱-۴- فرضیه های تحقیق: ۹
۱-۵- سوالات تحقیق: ۹
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیر ها ۱۰
۱-۶-۱ – تعریف خشونت: ۱۰
فصل دوم مبانی نظری
مقدمه: ۱۴
۲-۱- تعاریف مفهومی متغیر ها ۱۶
۲-۲- تحقیقات انجام شده ۳۵
جمع بندی کلی از ادبیات تحقیق ۴۱
فصل سوم روش اجرای تحقیق
مقدمه ۴۴
۳-۲- جامعه آماری ۴۴
۳-۴- تعریف تحقیق پیمایشی: ۴۵
۳-۸- تعریف اعتبار و پا یا یی: ۴۷
۳-۱۱- روش تحقیق: ۴۹
۳-۱۱-۱- تحقیق همبستگی دو متغیری ۴۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۵۱
۴-۲- یافته‌های توصیفی ۵۲
۴-۲-۱- توصیف آزمودنی‌ها بر حسب چنسیت به تفکیک پایه تحصیلی ۵۲
۴-۲-۲- توصیف نمرات خشونت خانوادگی ۵۳
۴-۲-۳- توصیف نمرات پیشرفت تحصیلی ۵۴
۴-۳- یافته‌های استنباطی ۵۵
۴-۳-۱- فرضیه کلی تحقیق: بین خشونت خانوادگی و ابعاد آن(خشونت فیزیکی و روانی) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. ۵۵
۴-۳-۱-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی از روی خشونت خانوادگی ۵۶
۴-۳-۲- فرضیه ۱ تحقیق: بین خشونت خانوادگی و ابعاد آن(خشونت فیزیکی و روانی) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر رابطه وجود دارد. ۵۷
۴-۳-۲-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر از روی خشونت خانوادگی ۵۸
۴-۳-۳-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر از روی خشونت خانوادگی ۶۰
فصل پنجم بحث و نتیجه‏گیری
مقدمه ۶۳
۵-۱- یافته‌های پژوهش ۶۳
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۶۴
۵-۲-۱- بررسی فرضیه خشونت خانگی بر دانش آموزان دختر ۶۴
۵-۲-۴- بررسی خشونت خانگی بر دانش آموزان پسر ۶۴
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ۶۵
۵-۳-۱- پیشنهادات تحقیق در سه قسمت زیر ارائه شده است. ۶۵

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *