۵۲٫۰۲۴

 

 

۱٫۹۰۴

 

 

 

 

۲۷٫۳۲۲

 

 

.۰۰۰

 

 

 

خود کنترلی

 

 

۱٫۳۳۶

 

 

.۱۷۸

 

 

.۳۵۸

 

 

۷٫۵۰۱

 

 

.۰۰۰

 

 

۴-۳-۳-۵) فرضیه پنجم

 

هر چه قدر رانندگان فشارهای اجتماعی بیشتری را دریافت نمایند، تاثیر مجازاتهای رسمی کاهش یافته، سطح بازدارندگی از قوانین نیز پایینتر میآید.
در این فرضیه نیز، بین سه متغیر، با استفاده از رگرسیون خطی سه رابطه گرفته میشود که عبارتند از: ۱٫ رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازاتهای رسمی، ۲٫ رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین و ۳٫ رابطه بین تاثیر مجازاتهای رسمی و سطح بازدارندگی قوانین.

 

۴-۳-۳-۵-۱) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازاتهای رسمی

 

به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. با توجه به این رویکرد و بر اساس جدول (۴-۴۸) مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با یک درصد است که نشان میدهد متغیر مستقل فشارهای اجتماعی توانسته است یک درصد از تغییرات متغیر وابسته اثرپذیری مجازات‌های رسمی را تبیین کند. در این رابطه مقدار بتا ۱۱۷/۰- است. در نتیجه با افزایش این فشارها از تاثیر مجازاتهای رسمی کاسته میشود.
جدول ۴-۴۸) خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
۱۱۷٫- .۰۱۴ .۰۱۱ ۴٫۱۲۱۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴۹) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T 

 

دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *