– تعریض خطکشی عابر پیاده در محلهای مورد نیاز
– رعایت شیب استاندارد پل
– استفاده از بتن و یا سیمان برای جلوگیری از لغزندگی پیادهرو
– برداشتن جدولهای بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده
– برداشتن نرده یا زنجیری که راه عبور از پیادهرو به خیابان را در محل خطکشی عابرپیاده مانع ایجاد مینماید
– قراردادن چراغ راهنما در محل خطکشی عابرین پیاده

پارکینگ

– عدم پیش بینی پارکینگ ویژه معلولین
– قابل استفاده نبودن پارکینگ های موجود
– نامناسب بودن درب های ورودی و خروجی پارکینگ های موجود
– کم عرض بودن محل توقف خودرو معلولین
– شیب زیاد محل توقف خودرو

– ایجاد پارکینگ ویژه معلولین بر اساس استانداردها
– مناسب سازی پارکینگ های موجود با توجه به نیازهای معلولین
– محل توقف خودرو افراد معلول باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی و خروجی باشد
– حداقل عرض محل توقف خودرو افراد معلول ۵/۳ متر باشد
– شیب محل توقف خودرو افراد معلول بایستی ۲/۰ درصد باشد

حمل ونقل  عمومی

– عدم دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی
– وجود اختلاف سطح بین پیاده رو و وسایل نقلیه
– متناسب نبودن درب وسایل نقلیه برای ورود معلولین با صندلی چرخدار
– کم عرض بودن فاصله بین صندلیهای وسایل نقلیه عمومی برای حرکت و چرخش صندلی چرخدار
– عدم پیش بینی محل برای قرارگیری معلولین روی صندلی چرخدار در وسایل حمل و نقل عمومی

– ایجاد ایستگاههای قابل دسترس و مناسب برای معلولین
– فراهم نمودن تسهیلات دسترسی به ایستگاهها با ایجاد رمپ برای حل اختلاف سطح و از بین بردن جدول بین ایستگاه و خیابان و نیز قراردادن پل ارتباطی مناسب به روی جوی آب
– عریض نمودن دربهای موجود وسایل نقلیه
– رعایت فاصله استاندارد بین صندلیهای وسایل نفلیه برای حرکت آزاد صندلی چرخدار
– پیشبینی مکانی در وسیله نقلیه برای استقرار صندلی چرخدار

پیشنهادهای پژوهش
پس از ارزیابی و بررسی وضع موجود ترافیک شهری، به ویژه سیستم حمل و نقل عمومی در همه موارد و ارائه تصویری روشن از مسائل، محدودیتها و مشکلات مطرح شده در محدوده های مورد مطالعه باید راهکارها و پیشنهادهای اجرایی و عملی با هدف مرتفع ساختن مشکلات و بهره برداری بهینه از فرصتها و پتانسیلهای بالقوه ارائه داده شود. لذا با در نظر گرفتن این مسائل و پتانسیل ها، راهبردها، سیاستها و اقداماتی در جهت رسیدن به سیستم مطلوب در سطح محدوده مطالعاتی، پیشنهادهایی بر اساس نظر معلولان و جانبازان در ارتباط با بهبود سیستم حمل و نقل عمومی بر اساس اولویت، ارائه شده است:

  • تخصیص بودجه ویژه معلولین و جانبازان در طراحی و بازسازی سیستم حمل و نقل عمومی جهت استفاده راحت تر معلولین و جانبازان از فضاهای شهری.
  • باتوجه به نقش گردشگری تعریف شده برای شهر سنندج در طرح بالادست (گردشگری ملی)،که به عنوان یک قطب گردشگری شناخته شده است. پیشنهاد می گردد، برای گشت و گذار در شهر هر معلول یک دستیار داشته باشد.
  • پیشنهاد می شود برای افراد معلول سایت های اینترنتی خاصی طراحی شود، تا بتوانند قبل از حمل و نقل در شهر، راهنمایی های لازم را کسب کنند. یک سرویس اطلاعاتی آنلاین درباره حمل و نقل عمومی در شهر و حومه برای افراد ناتوان تا بتوانند از سیستم حمل و نقل شهری بر اساس نقصی که دارند ( حرکتی، بینایی، شنوایی و مغزی) استفاده کنند. این خدمات می تواند در قالب نقشه، فایل های صوتی، توصیه، افراد همراه و … را ارائه می دهد.
  • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir