موقعیت مالی کارخانه می تواند از طریق فعالیت تامین با قرار دادن و کشف پتانسیل مزیت ، افزایش یافته ، بهبود پیدا کرده و از هزینه های تامین بکاهد. علاوه براین، روشی که مدیران تامین طراحی می کنند، تاثیر مهمی بر عملکرد کارخانه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارد بهرحال اگرچه، تامین نقش مهم و مهمتری پیدا میکند، اما برخی موضوعات مهم، هنوز حل نشده باقی مانده است.
اگرچه موضوع یافتن توازن بین کیفیت و هزینه ها در تامین قبلاٌ در دهۀ ۹۰ بحث شده است ، علیرغم پیشرفت مهم و دستاوردهای اساسی در این زمینه، تحقیق برای راه حل های بهینه سازی هنوز هم ادامه دارد . علاوه براین، مزایای ارزیابی و محک زنی عملکرد در زمینۀ تامین نیز بطور چشم گیری، بعنوان ابزاری برای هدایت بهینه سازی تامین شناخته شده است .
اولین مرحله در بهینه سازی تامین، جمع آوری اطلاعات خاص تجاری است که عملکرد جنبه های مختلف تامین را خلاصه می کند. زمانی که اطلاعات عملکرد جمع آوری و ارزیابی شد، شکافهای عملکرد، نقصهای عملکرد حتی مزیتهای عملکرد را می توان شناسایی نمود. این اطلاعات نیز به همین ترتیب برای مقاصد محک زنی استفاده می شوند. بنابراین، ارزیابی عملکرد تامین را می توان بعنوان شالودۀ فعالیتهای موفق بهینه‌سازی در نظر گرفت، که بطور موفقیت آمیزی به کار برده شده اند، سیستم ارزیابی عملکرد، مسیر بهینه سازی را برمبنای نتایج گذشته، هدایت می کند.
کارت امتیازی متوازن، یکی از قابل دسترس ترین روشهایی است که چشم انداز استراتژی یک کارخانه یا یک واحد تجاری را ارائه می کند. بنابراین، انتظار می رود که کارت امتیازی متوازن، چارچوبی مرتبط برای تحقیق تامین استراتژیک باشد و محرکان عملکرد آن نیز به همین ترتیب شالوده ای برای ارائۀ رهنمودهای بهینه سازی تامین باشد.
با توجه به آنچه گفته شد دستاوردهای بهینه سازی زنجیره تامین می تواند توجیه گر ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این حوزه باشد.
۴-۱- اهداف تحقیق
هدف اول: تعیین فاکتورها ی موثر بر موفقیت زنجیره تامین
هدف دوم: مشخص کردن ابزارهای بهینه سازی عملکرد تامین مواد تولید در کارخانه های شوینده
هدف سوم : بررسی امکان بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC
۵-۱- سؤالات تحقیق:
سوال اول: مهمترین فاکتورهای موفقیت تامین و معیارهای عملکرد تامین در کارخانه های شوینده کدامند؟
سوال دوم: ابزارهای بهینه سازی عملکرد تامین مواد تولید در کارخانه های شوینده، کدامها هستند؟
سوال سوم تا چه اندازه بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC انجام میپذیرد ؟
۶-۱- فرضیه‏های تحقیق:
۱- در زنجیره تامین شرکت پاکشو ، مهمترین عامل موفقیت در دستیابی به عملکرد بالای تامین کننده، کیفیت مواد است.
۲- در زنجیره تامین شرکت پاکشو ، مهمترین شاخص کیفیت مواد، نتایج آزمون محصول است.
۳- در زنجیره تامین شرکت پاکشو، موثرترین ابزار برای دستیابی به عملکرد تدارکات، فعالیتهای مدیریت ارتباطی تامین کننده است .
۴- در زنجیره تامین شرکت پاکشو، ارتباطات بلندمدت، مهمترین عامل در مدیریت ارتباطی تامین کننده می باشد.
۷-۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱-زنجیره تامین :
مجموعه ای از روشهای مورد استفاده برای یکپارچگی موثر وکارای تامین کنندگان، تولید کنندگان ، انبارها و فروشندگان به گونه ای که به منظور حداقل کردن هزینه های سیستم و تحقق نیازهای خدمات ، کالاها به تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان مناسب تولید و توزیع گردد
۲- BSC :
کارت ارزیابی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی می باشد که به همه مدیران در همه سطوحکمک می کند تا بتواند فعالیتهای کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند در مورد مزایای کلیدی BSC برای سازمان را چنین برمیشمارند
ایجاد امکان کنترل جامع سازمان از طریق معیارهای کلیدی
یکپارچگی میان طرحها ی سازمان
تقسیم استراتژی به عوامل قابل اندازه گیری در سطح کسب و کار
۳- ارزیابی عملکرد :
به فرآیند سنجش جامع عملکرد و در قالب عبارتی نظیر کارایی ، اثر بخشی ، معناداری ، توانمند سازی ، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمان ، ساختاری ، برنامه ای و توسعه بلند مدت سازمان ، اطلاق می گردد.
فصل دوم
ادبیات نظری و مرور پیشینه
فصل دوم: ادبیات نظری و مرور پیشینه
۱-۲-مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم ، به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات تولید و زمانبندی ، موجودی در سطح پائینی نگه داشته می شد ، تولید کنندگان به منافع مهم و بالقوه روابط مبتنی با همکاری و استراتژیک خریدار- تامین کننده پی بردند و مفهوم مدیریت زنجیره تامین [۱](SCM) ، بعنوان تجربه تولید کنندگان در شراکت استراتژیک با تامین کنندگان بوجود آمد. علاوه بر این متخصصان حمل و نقل و لجستیک ، مفهوم مدیریت مواد را یک قدم به یکپارچگی توزیع فیزیکی و کارکرد حمل و نقل نزدیک تر کردند که منجر به ایجاد مفهوم لجستیک یکپارچه شد و بعنوان مدیریت زنجیر تامین شناخته شده است(احمدی کهنعلی ، ۱۳۸۷(.
درجهان تجارت مثالهای بی شماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضایشان برسند و درنتیجه موجودیهای هزینه بر و زیادی پروژه ای را متحمل می شوند وجود دارد. مشکلات طی زنجیره تامین به طورکلی از دو منبع ناشی می شوند:
الف: عدم اطمینان: یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین پیش بینی تقاضا است. پیش بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژیکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشین ها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است.
ب: عدم هماهنگی: این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می افتد که یک بخش شرکت با دیگر بخشها ارتباط خوبی ندارد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری غیرقابل فهم باشد و وقتی بخشهای شرکت از بعضی مسائل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه موردنیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه می شوند.
مشکلات بی شماری طی زنجیره تامین می تواند رخ دهد دو مورد زیر از مزمن ترین آنهایند:
الف – اثر شلاق چرمی[۲] : اثر شلاقی به تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تامین اطلاق می شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است