ب – ذخیره فریبنده: این گونه مشکل زمانی که مشتریان محصولی را می خواهند که اگرچه وجود دارد ولی دردسترس نیست اتفاق می افتد . مثل وقتی که محصول درجایی نادرست قرار می گیرد یا اینکه مقدار ذخیره ناصحیح است.
هرساله سازمانها راه حلهای زیادی را برای مشکلات زنجیره تامین پیدا کرده اند. این راه حلها چه آنهایی که در ارتباط با طراحی و عرضه قطعات، عرضه کنندگان، مدیریت ارتباطات بین عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان وجود دارد، چه آنها که در ارتباط با سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی و مسائل داخلی سازمان جهت رفع مشکلات توسعه یافته اند و چه آن مجموعه تدابیــــــری که درمورد توزیع کنندگان، خریداران، وفاداری خریداران و هماهنگی آنها با سازمان باید لحاظ شود ، همگی می بایست با بهینه سازی فرآیندهای خود سازمانها را در دستیابی به اهداف خود یاری نمایند. هر نوع از بهینه سازی مستلزم روش و فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمانهاست.
بیش از ۱۵۰ سال قبل لرد کلوین ریاضیدان و فیزیکدان ایرلندی به ما خاطر نشان می سازد: هنگامی که شما می توانید آنچه را که درباره آن سخن می گویید اندازه بگیرید و با اعداد بیان کنید، شما چیزی درباره آن می دانید، اما هنگامی که شما نمی توانید آن را اندازه بگیرد، هنگامی که شما نمی توانید آن را با اعداد بیان نمایید اطلاعات شما ضعیف است و راضی کننده نمی باشد(Cmmi,2002).
بسیاری از مدیران و دانشگاهیان اعتقاد دارند که اندازه گیری عملکرد در سازمان ها آنقدر ضروری است که نیاز به یافتن توجیه دیگری وجود ندارد. دیوید گاروین عبارتی را بیان نموده است که امروزه به عنوان یک نمونه برای این دیدگاه مطرح می شود. او بیان می کند: اگر شما نتوانید اندازه گیری نمایید، شما نمی توانید مدیریت نمایید. حقایق واقعی در این عبارت نهفته است (Garvin,1997)
بسیاری از مدیران درک نموده اند که بدون یک ابزار مناسب، اندازه گیری عملکرد راحت نیست. اندازه گیری عملکرد به وضعیت سازمان، فرهنگ سازمانی و علایق مدیریت ارتباط دارد ویژگی های عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات، کارآمدی روش های ارزیابی عملکرد سنتی را، به شدت زیر سوال برده است. در چنین شرایطی، روش کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون مطرح گردید (زنده دل، ۱۳۸۶).
در سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد تاکید مدیران بر معیارهای مالی در اندازه گیری عملکرد است، اما در عصر حاضر این مساله به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که تاکید صرف بر عملکرد مالی نتایج ضعیفی را در ارزیابی عملکرد ارائه می دهد (Banker et al ,2004).
روش ارزیابی متوازن یک چارچوب سنجش عملکرد است که با مجموعه ای از مقیاس های مالی و غیر مالی، نگاهی کامل به عملکرد سازمان می اندازد (Milis et al ,2004).
کارت امتیازی متوازن که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده نه تنها یک ابزار اندازه گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می باشد که مجموعه ای متنوع از شاخص های عملکرد را در چهار گروه ارائه می دهد که شامل شاخص های عملکرد مالی، شاخص های ارتباط با مشتری، شاخص های فرایند داخلی کسب و کار و شاخص های رشد و یادگیری می باشد (آذر و درویشی،۱۳۸۶).
در این فصل محقق می کوشد ضمن معرفی مدیریت زنجیره تامین و دیدگاههای حاکم بر آن به مرور برخی روشهای بهینه سازی آن بپردازد. پس از آن به مرور روشهای ارزیابی عملکرد و روش کارت امتیازی متوازن خواهد پرداخت. مروری بر مقالات و تحقیقات انجام شده در این حوزه و شرح مختصری از سوابق و تاریخچه شرکت پاکشو خواهد پرداخت.
۲-۲- تاریخچه زنجیره تامین
تولید کنندگان از تولید به موقع و دیگر ابتکارات مدیریتی برای بهبود کارائی تولید و چرخه کاری استفاده کردند. از آنجائی که در محیط پویای تولید به موقع ، به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات تولید و زمانبندی ، موجودی در سطح پائینی نگه داشته می شد ، تولید کنندگان به منافع مهم و بالقوه روابط مبتنی با همکاری و استراتژیک خریدار-تامین کننده پی بردند و مفهوم مدیریت زنجیره تامین ، بعنوان تجربه تولید کنندگان در شراکت استراتژیک با تامین کنندگان بوجود آمد. علاوه بر این متخصصان حمل و نقل و لجستیک ، مفهوم مدیریت مواد را یک قدم به یکپارچگی توزیع فیزیکی و کارکرد حمل و نقل نزدیک تر کردند که منجر به ایجاد مفهوم لجستیک یکپارچه شد و بعنوان مدیریت زنجیر تامین شناخته شده است(احمدی کهنعلی ، (۱۳۸۷٫
اصطلاح مدیریت زنجیره تامین، نخستین بار بوسیله مشاوران در اوایل دهه هشتاد معرفی شد. از نظر آنها زنجیره تأمین، ماموریت لجستیک را به نحوی در بر داشت که به مدیریت ارشد سازمان مربوط می شد و در این باره می گفتند ” فقط مدیریت ارشد می تواند تضمین کند که تضاد اهداف کارکردی در امتداد زنجیره تأمین، می توانند درتطابق و توازن قرار گیرند…و در نهایت اینکه باید یک استراتژی برای سیستمهای یکپارچه توسعه یافته و پیاده شود تا سطح آسیب پذیری را کاهش دهد. در دیدگاه آنها ، هماهنگ سازی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی در داخل یک شرکت ، یک وظیفه سخت و فوق العاده است Nucleus, 2003)).
تکامل زنجیره تامین در دهه ١٩٩٠ ادامه یافت و سازمانها تلاش کردند تا الگو برداری را در مدیریت منابع شرکت گسترش دادند. کارائی تامین کنندگان بیشتر شده بود چون آنها نقش مهمی در زمینه کیفیت و هزینه داشتند و تولید کنندگان به جای تکرار فعالتهائی مانند بازرسی که ارزش افزوده ای نداشت، از طریق خرید از تعداد معدودی از تامین کنندگان واجدالشرایط به سیستم کنترل کیفیت آنها اعتماد کردند (Inman et al , 1992).
اخیرا تعداد زیادی از تولید کنندگان و خرده فروشان ، مفهوم مدیریت زنجیره تامین را برای بهبود کارائی در طول زنجیره تامین پذیرفته اند و تولید کنندگان از قابلیتها و فن آوری تامین کننده در پشتیبانی از توسعه محصول جدید استفاده می کنند. از اوایل دهه ۱۹۹۰ دانشگاهیان تلاش کردند که به مدیریت زنجیره تامین ساختار دهند و آنرا نظام مند کنند (احمدی کهنعلی ، ۱۳۸۷(
۳- ۲- تعاریف مدیریت زنجیره تامین
با بررسی ادبیات زنجیره تامین،اصطلاحات زیادی را می توان پیدا کرد که به زنجیره تامین و اقدامات آن بر می گردد.این اصطلاحات شامل: استراتژی خرید یکپارچه، یکپارچگی تامین کننده ،شراکت خریدار- تامین کننده: ،مدیریت مبتنی بر تامین، ائتلاف تامین کننده،زنجیره ارزش افزود ،زنجیره تامین هماهنگ، لجستیک یکپارچه زنجیره تامین شبکه، مدیریت دالان تامین،شبکه تامین و مدیریت جریان ارزش است(جعفر نژاد،۱۳۸۵).
هر کدام از این اصطلاحات عناصری از یک پدیده را بیان می کنند که اساسا بر تامین کنندگان بلاواسطه یک سازمان تمرکز دارند،در این میان مدیریت زنجیره تامین برای توصیف این فلسفه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.اصطلاحات بالا نشان می دهند ، اگرچه و اژه مدیریت زنجیره تامین ، در حال حاضر بطور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد ولی زنجیره های تامین بدرستی درک نشده اند.برخی از نویسندگان به مدیریت زنجیره تامین، بعنوان مدیریت لجستیک یکپارچه توجه می کنند که بر کاهش موجودی درون و بین شرکتها در زنجیره تامین تمرکز دارد.(Boison et al, 1997)
از طرف دیگر برخی دیگر از نویسندگان از اصطلاح، مدیریت زنجیره تامین” به معنی مدیریت شبکه تامین کننده(یا شبکه بالا دستی و مترادف با یکپارچگی با تامین کنندگان می دانند. بنابراین به آن بعنوان توسعه خرید سنتی و فعالیتهای مدیریت تامین توجه می کنند (Laming, 1996).
Scott در ١٩٩١، مدیریت زنجیره تامین را بعنوان زنجیره ای در نظر می گیرد که هر یک از عناصر ساخت و فرایند تامین از مواد خام تا مصرف کننده نهائی را به هم وصل می کند و چندین مرز سازمانی را در بر می گیرد. (scott,1991)..
هنوز در ادبیات موضوع ، بحث درباره اینکه واقعا مدیریت زنجیره تامین چیست و روشهائی که آنرا از مدیریت لجستیگ یکپارچه ، مدیریت تامین و خرید ، مدیریت مواد و غیره جدا می کند ،وجود دارد. شکل۱- ۲ طیف مفاهیم مربوط به تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین را نشان می دهد.
 
شکل ۱- ۲ – تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین
از نظر فنی، دستیابی به یکپارچگی کامل همه واحدهای کسب و کار درون زنجیره ارزش به منظوربه دست آوردن مزایایی که از طریق مدیریت زنجیره تامین حاصل می شود، خیلی پیچیده است. این موضوع ما را به تعریف محدودتری از مدیریت زنجیره تامین هدایت می کند.یکپارچگی واحدهای مختلف درون یک سازمان برای بهبود جریان کالا از تامین کنندگان استراتژیک بلاواسطه تا زنجیره تولید و توزیع و مصرف کننده نهائی ضروری است Halihan,19881)..
در جدول ۱-۲ برخی از تعاریف درباره مدیریت زنجیره تامین آورده شده است این جدول اگر چه دید جامعی از مدیریت زنجیره تامین ارائه نمی کند ولی می تواند برخی از رویکردهای مقایسه ای در زنجیره تامین را نشان دهد.
جدول ۱- ۲ برخی تعاریف از مدیریت زنجیره تامین

تان و همکاران-۱۹۹۸ مدیریت زنجیره تامین شامل مدیریت مواد/تامین از عرضه مواد اولیه تا محصول نهائی است و ممکن است تکرار این چرخه و استفاده مجدد را در بر گیرد. مدیریت زنجیره تامین بر این موضوع تاکید دارد که شرکتها چگونه از فرایند،تکنولوژی و ظرفیت تامین کنندگانشان برای افزایش مزیت رقابتی استفاده می کنند.این یک فلسفه مدیریت با هدف گسترش فعالیتهای سنتی درون سازمانی و شرکای تجاری با هدف مشترک بهینه سازی و کارائی است.
بری و همکاران-۱۹۹۴ هدف مدیریت زنجیره تامین، اعتماد سازی ، تبادل اطلاعات در زمینه نیازهای بازار ، توسعه محصولات جدید و کاهش تعداد تامین کنندگان است
ساندرز-۱۹۹۵ زنجیره خارجی، کل زنجیره تبادل از منبع اولیه مواد خام تا شرکتهائی که درگیر استخراج ، پردازش مواد خام ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و خرده فروشی به مشتری نهائی را در بر می گیرد
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.