حفاظ های نیمه صلب
حفاظ های نیمه صلب دارای خواص انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سیستم های صلب هستند ، اما این میزان از حفاظ های انعطاف پذیرکمتر می باشد . مسیر دهی مجدد به وسیله نقلیه ای که از جاده منحرف شده به کمک انتقال انرژی برخورد به پایه ها و نرده صورت می گیرد .
حفاظ های صلب
این حفاظ ها کمترین انعطاف پذیری (تغییر شکل) را در میان سه گروه فوق دارا می باشد . در طول برخورد ، اتلاف انرژی کاملا صرف تغییر شکل وسیله نقلیه و بالا و پایین بردن بدنه آن می گردد. مناسب ترین موقیعت برای این موانع ، مکان هایی است که فضای محدودی برای تغییر شکل حفاظ وجود دارد و در برخوردهای با زاویه ۱۵ درجه یا کمتر قابل اجرا و کاربرد هستند . بنابراین حفاظت ها در انواع مختلفی طراحی می شوند که نوع آنها بستگی به شرایط و نوع محل استفاده از آنها دارد و به طور کلی عبارتند از :
محافظ پل ها – گارد ریل بتنی – گارد ریل فلزی – گارد ریل سیمی (کابلی)
قسمت انتهای گاردریل هم باید به طرز مناسبی مهار شود تا خودش خطر آفرین نباشد. گارد ریل ها و ضربه گیرها اقداماتی در جهت کنترل تصادفات هستند . آنها از ایجاد تصادف جلوگیری نمی کنند اما هنگامی که تصادف روی می دهد می تواند شدت آن را کاهش می دهد . با این وجود ممکن است گارد ریل و ضربه گیر ها علاوه بر تاثیر سختی بر تعداد تصادفات نیز نقش داشته باشند . یک گارد ریل مانع فیزیکی ثابتی است که رانندگان سعی در جلوگیری از برخورد با آن دارند که این خود می تواند عاملی در جهت جلوگیری از تصادف باشد . آنها همچنین می توانند باعث بهبود شرایط دید در جاده شوند . از طرف دیگر گاردریل ها ممکن است باعث افزایش بی دقتی رانندگان شود ( به خصوص در نواحی کوهستانی) گاردریل های میانی هم که جاده را به دو قسمت تبدیل می کند نیز باعث کاهش فضا برای مانورهای لازم هنگام خطر می شوند.
۲-۶ قانون جدید راهنمایی و رانندگی
قوانین راهنمایی و رانندگی خود به عنوان یک عامل محدود کننده می‌تواند در کاهش تخلفات رانندگی موثر باشد (Soori et al.,2009).
اهمیت وجود قانون در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که قانون تعیین کننده شیوه رفتار آدمی در زندگی اجتماعی بوده و موجب می‌شود تا همه افراد جامعه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی مادی و معنوی بهره گیری نمایند. به یقین می‌توان گفت یک عامل محدود کننده موثر در کاهش تخلفات رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی می‌باشد .
از دیر باز جوامع مختلف برای اجرای قوانین و مقررات رانندگی به روش‌هایی متوسل شده‌اند که متداول‌ترین این روش‌ها، جریمه مالی به عنوان عامل بازدارنده بوده است. سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا صدور قبوض جریمه به تنهایی نتوانسته است ما را به هدف اصلی از جریمه کردن که همان کنترل رفتار انسانی و کاهش تخلفات است، نزدیک کند؟
به طور کلی قوانین با گذشت زمان و تغییر شرایط جامعه کارآمدی خود را از دست داده و ناگزیر باید اصلاحاتی در آن‌ها انجام داد تا با شرایط جامعه هماهنگ شود. نتایج اجرای قوانین رسیدگی به تخلفات رانندگی در کشورهای مختلف در جدول ۱ آمده است. این جدول نشان می دهد که درکشور های مختلف به منظور کاهش تخلفات و صدمات ناشی از آنها علاوه بر جریمه نقدی از مجازات های دیگری نیز استفاده نموده اند. مهم ترین نکته قابل توجه در اجرای این قوانین قرار دادن حداقل حدنصاب نمرات منفی برای اعمال مجازات می باشد که البته آستانه آن در هر کشور متفاوت است ، همانطور که مشاهده می شود:
بیش ترین آستانه نمرات منفی برای اعمال مجازات، مربوط به ایران است (۳۰ نمره منفی ).
کم ترین آستانه نمرات منفی برای اعمال مجازات مربوط به کشور ژاپن است (۶ نمره منفی ).
در بسیاری از کشورها شرکت در دوره های آموزشی می تواند منجر به کاهش امتیازهای منفی شود.

  • تخلفاتی که بیش ترین جریمه های نقدی را دارا می باشند، امتیازهای منفی آن ها نیز در اکثر کشورها بالا است.
  • سیستم اعمال مجازات برای امتیازهای منفی در ایران، نسبت به سایر کشورها ساده بوده و نیاز به بازنگری و مطالعات کارشناسی دقیق تر دارد (ریاحی، ۱۳۹۲).

جدول ۱: بررسی نمرات منفی و مجازاتهای آنها در کشور های مختلف
همانطور که در جدول ۱ اشاره شد در کشور ایران نیز پس از گذشت ۴ دهه در سال ۱۳۸۹ قوانین جدید راهنمایی و رانندگی مطابق با شرایط فعلی کشور اصلاح گردید که در ذیل قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تشریح می‌گردد.
اجباری شدن تجهیز صندلی عقب به کمربند ایمنی
کسب نمره منفی برای رانندگان متخلف
نرخ جرایم هر ساله بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کند اما هر ۳ سال یک‌بار در سامانه این تغییرات اعمال می‌شود.
جرایم تخلفاتی از قبیل حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی دارد.
برای سایر جریمه‌ها ۵ تا ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس این قانون شهرداری‌ها و وزارت راه ملزم شده‌اند المان‌های شهری و جاده‌ها را اصلاح کنند و بسترهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم کنند. صدور گواهینامه هوشمند و کنترل هوشمند سطح معابر را از جمله تدابیر لازم برای بسترسازی است.
افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه به شصت روز.
معافیت ۵ ساله خودروها از معاینه فنی کلیه خودروهای صفرکیلومتر تا پنج سال  به داشتن برگه معاینه فنی نیاز ندارند.
اعمال نمره منفی در قانون جدید اخذ جرائم نمره منفی برای ۲۰ تخلف حادثه ساز احصاء شده است که در صورت کسب سقف نمره منفی گواهینامه باطل می‌شود. در مرحله اول به جز اخذ جریمه اگر نمرات منفی راننده متخلف به ۳۰ برسد گواهینامه برای بار اول ۳ بار توقیف می‌شود و پس از اخذ مبلغ ۴۰۰ هزار ریال گواهینامه پس داده می‌شود. در مرحله دوم با کسب ۲۵ امتیاز منفی گواهینامه ۶ ماه توقیف و با واریز ۶۰۰ هزار ریال به حساب خزانه به صاحب آن بر گردانده می‌شود و برای سومین بار راننده حادثه ساز پس از کسب ۲۰ امتیاز منفی گواهینامه اش ابطال می‌شود و پس از گذشت یک سال با گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می‌تواند گواهینامه دریافت کند.
تخلف استفاده از مواد مخدر در خودروهای عمومی می‌تواند گواهینامه را در مرحله سوم ابطال کند.
تبصره ـ در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.
مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام کنند:
الف) چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر باشد و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
ب) در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روان‌گردان باشد، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم برای تشخیص این حالت اقدام می‌کنند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روان‌گردان، از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه، برای اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج) در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌شود.
بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در همه راه‌ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشین هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شود.
تبصره ـ رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام کنند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت است. قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیر متعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوس‌رانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می‌شود و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند، ضمن صدور قبض جریمه برای توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.