معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد ۱۶۰ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل صندوق‌های صدقات در سال گذشته خبر داد.

 

 

 

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد ۱۶۰ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل صندوق‌های صدقات در سال گذشته خبر داد و گفت: تا کنون آمارهای اسفند ماه گذشته جمع آوری نشده است و با اضافه شدن کمک های جمع آوری شده از صندوق‌های صدقات در اسفندماه این رقم به حدود ۱۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.سعید ستاری با بیان اینکه صندوق‌های صدقات به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا می‌کنند اظهار کرد: تا کنون ۲۰۰ صندوق الکترونیکی نصب شده و هدف گذاری‌ها برای نصب ۵۰۰ صندوق الکترونیکی ادامه دارد.

 

وی در ادامه از همکاری بانک‌های اقتصاد نوین، انصار، ملی با طرح الکترونیکی کردن صندوق‌های صدقات سخن گفت و افزود: خیران می‌توانند مقدار مبلغ واریزی خود را از طریق کارت‌های عابر تعیین و همچنین از طریق این صندوق‌ها در سایر طرح‌های خیریه کمیته امداد امام خمینی مشارکت کنند.

 

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه از فعالیت شبانه روزی کارگاه‌های سازنده صندوق صدقات خبر داد و گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار صندوق از مجموع ۳۷ هزار صندوق صدقات تهران ایمن سازی شده است و این موضوع نقش قابل توجهی در افزایش اعتماد مردم به کمیته امداد داشته است.

 

ستاری همچنین با بیان اینکه ۱۵ درصد از صندوق‌های بزرگ کل کشور در تهران وجود دارد،‌گفت: حدود ۲۷۰ هزار صندوق صدقات بزرگ در سراسر کشور وجود دارد.

 

منبع:isna.ir