مساحت 22024024 متر مربع وفضای سبز به مساحت 108342720 متر مربع تا پایان سال 1388 می باشد.
جایگاه عرضه سوخت:این شهر تا سال 1388 دارای 150 واحد جایگاه عرضه بنزین وگازوئیل می باشد.
حمل ونقل:حمل ونقل شهری با وسایل عمومی و خصوصی انجام که آمار آن تا پایان سال 88 به شرح ذیل ارائه می گردد.
1- خودروهای تحت نظارت تاکسی رانی و اتوبوس رانی شهر تهران:
تعداد تاکسی 87878 دستگاه
تعداد مینی بوس 1356 دستگاه
تعداد اتوبوس 4490 دستگاه
2- خودروهای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران:
تعداد اتوبوس برقی 66دستگاه
تعداد شرکت های تعاونی حمل و نقل فعال تاپایان سال 1388 هشتادو هشت شرکت با تعداد 6730 نفر شاغل.
3- قطار های شهری:
تعداد قطار 87 دستگاه
تعداد واگن 639 دستگاه
طول کل مسیر مترو در شهر تهران تا سال 88 =4/223 کیلو متر
طول مسیر فعال 2/108 کیلومتر
شرکت های تعاونی: تعداد شرکت های تعاونی فعال 4808 شرکت که تعداد 188 شرکت مربوطه به تأمین نیاز تولید کنندگان و تعداد 1653 شرکت تأمین نیاز مصرف کنندگان و 9 شرکت تأمین نیاز صنوف خدماتی و 2561 شرکت تأمین خدمات تحت پوشش اداره کل تعاون و 397 شرکت عمرانی می باشند.که در مجموع تعداد 112699 نفر در این شرکت ها شاغل می باشند.
مراکز پذیرایی و اقامتی:تعداد مهمان پذیر های تهران 13 واحد با 2863 اتاق و 7458 تخت و تعداد تأسیسات اقامتی و مهمان خانه و هتل آپارتمان 119 واحد با 6922 اتاق و 13978 تخت می باشد.
بانک ها:تعداد 17 بانک با 3005 شعبه در شهر تهران مشغول ارائه خدمت به شهروندان می باشد.
مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره):تعداد واحد های ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی تهران 88 واحد و خدمات توانبخشی 137 واحد می باشد.
تعداد سرویس گیرندگان از مراکز خصوصی و خیریه (توانبخشی وسالمندان) 11851 مددجو.
تعداد واحد های کمیته امداد شهر تهران و تعداد مددجویان تحت پوشش آنها را 40 واحد با 76201 نفر مددجو.
تأمین اجتماعی:تعداد بیمه شدگان خدمات درمانی تحت پوشش اداره کل خدمات درمانی تهران 1601663 نفر می باشد.
بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی تهران بزرگ در سال 1388 تعداد 942952 نفر تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 143499 واحد می باشد.
مراکز درمانی: شهر تهران دارای 143 بیمارستان با 30173 تخت و 21977 پزشک با تخصص های گوناگون و 1861 واحد داروخانه می باشد.
مراکز فرهنگی،مذهبی شهر تهران: تعداد 59 سینما و 52 کتاب خانه 649 مکان های مذهبی و 1021 مسجد و 278 تکیه و حسینیه و199 مکان مذهبی اقلیت ها در شهر تهران موجود می باشد.
تعداد مطبو عات شهر تهران:2153 نشریه،روزنامه و … می باشد.
اماکن ورزشی:تعداد اماکن ورزشی تهران اعم از اماکن تربیت بدنی و اماکن خصوصی و اماکن دولتی 1688 مکان می باشد.
خدمات آتش نشانی:تعداد شیر آتش نشانی در تهران 6345شیر.
اهمیت و جایگاه تهران
تهران به عنوان کانون تصمیم گیری کشور و مرکز تجمع بیشترین امکانات در زمینه اقتصادی؛صنعتی خدماتی؛آموزشی تحقیقاتی و اداری سیاسی کشور محسوب می شود که به دلیل این تمرکز بسیار پیچیده و عظیم در درون بزرگترین کلانشهر کشور؛حوزه نفوذ و جایگاه تهران تا حدی گسترش یافته که هر گونه اتخاذ و تصمیم گیری و عملکرد را تحت تاثیر خود قرار داده است. ویژگیهای چندنقشی بودن تهران نیز براین اهمیت میافزاید نقشهای سیاسی ،اداری،فرهنگی،خدماتی،صنعتی،واقتصادی همه به اهمیت این شهر افزوده وباعث تاثیر گذاری بیشتر این شهر برنقاط دیگر گردیده است.
باتوجه به پیوستگی امنیت تهران به عنوان پایتخت ایران باامنیت ملی وپایداری نظام برنامه ریزی برای تامین وپیشگیری ازعدم پایداری وبحران امری اساسی وحیاتی برای نظام جمهوری اسلامی به نظر می رسد.
شهر تهران ازجغرافیای طبیعی وانسانی واقتصادی خاصی برخورداراست وشناخت تاثیر عوامل جغرافیایی برامنیت تهران نظیر توزیع و تراکم جمعیت ازاساسی ترین نکات درمطالعه این مکان است که بشرح ذیل می باشد.
1–ژئوپلتیک،ازآنجایی که تهران به عنوان بزرگترین مرکز تجمع انسانی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی کشور محسوب می شود ازنظر مسائل امنیتی دارای حساسیت فراوانی است وبه عنوان یک کانون بحران زادرکشور مطرح می باشد؛لذاارتباط تنگاتنگی بین امنیت ملی ایران وامنیت تهران وجوددارد.
2– به عنوان پایتخت یامرکزیت حکومت ازجمله نقاط مهم واستراتژیک محسوب می شود.
3- ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران وتهدیدات داخلی وخارجی وتوطئه های گوناگون استکبار جهانی علیه آن.
4– تمرکز سیستم اداری وسیاسی کشوردرتهران.
5– برخورداری ازشبکه های ارتباطی ومواصلاتی ویژه نظیر اتوبان تهران –قم،آزادراه تهران –کرج،هراز-فیروزکوه به تهران،ساوه به تهران(صفوی،1378: 16-18).
دانشگاهها ومراکز آموزش عالی شهر تهران:
شهر تهران به عنوان مهمترین مرکز علمی وفرهنگی کشوراست این شهر جمعاً 28 دانشگاه ومرکز آموزش عالی رادرخود جای داده است. وباید به این تعداد مراکز دانشگاه غیر دولتی مانند8واحد دانشگاه آزاد و پیام نور رانیز افزود که جمعاً درتهران 36 واحد آموزش عالی وجوددارد که درنقاط مختلف شهر پراکنده است. این تعداد مراکز آموزش عالی جمعاً46318 عضو هیات علمی و آموزش گردارد.
باید گفت شهر تهران 36 واحدآموزش عالی جمعاً دارای 387703نفر دانشجودارد(این آمار مربوط به سال1388است) که درمقاطع مختلف دردانشگاهها دولتی وآزاد تحصیل می نمایند.وبه این دلیل است که شهر تهران به مرکز علمی تبدیل شده وطالبان علم ازسراسر کشور جهت
کسب علم ودانش به سوی آن درحرکت هستند. و شهر تهران دارای 6098 واحد آموزشگاه و 1164924 نفر دانش آموز می باشد.(سال نامه آماری استان تهران ،1389: ص 170،176،178) .
2-11-انتخابات دهم ریاست جمهوری 1388
2-11-1-بازیگران صحنه انتخابات
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران که طبق اعلام وزارت کشور در تاریخ 22خرداد 1388برگزار گردید از چند ماه قبل تبلیغات وسیع توسط حزبها به وجود آمد ونهایتا 4 نامزد به وسیله شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت که هر یک دارای سوابق اجرایی ومدیریتی درنظام جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد.
1-محمود احمدی نژاد:رئیس جمهور دوره نهم
2-محسن رضایی:فرمانده سابق سپاه
3-مهدی کروبی:رئیس سابق مجلس
4-میرحسین موسوی:نخست وزیر دوران جنگ
2-11-2-مروری بر انتخابات دهم
جمعی از نویسندگان.(1389)،گذر از فتنه 88، چاپ دوم، معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، قم ،اعتدال.جمع بندی کلی از انتخابات بعمل آورده اند که بشرح ذیل می باشد.
درآستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی،سی امین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی،در روز 22خرداد 1388 برگزار شد. در این دوره (بااحتساب 18 سال تمام برای هر راٌی دهنده)،46میلیون و200هزار نفر در سراسر ایران اسلامی واجد شرایط راٌی بودند. استان تهران با هشت میلیون و796هزار و466نفر،بیشترین واجدین شرایط رای دادن رادر کل کشور داشت. شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در 368 شهر و558 بخش،تعداد 45 هزار و713 صندوق اخذ راٌی در نظر گرفت که حدود 30 درصد از آن معادل 14 هزار و258 صندوق سیار بودند.
نام نویسی اینترنتی از داوطلبان از پنج اردیبهشت آغار شد وبنا به اعلام وزیر کشور دراین دوره 3هزار 272 نفر در سایت اینترنتی ثبت نام کرده بودند،که تنها 5/14 درصد آنها برای ثبت نام رسمی به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند. از15 تا19 اردیبهشت مشخص شد که تنها 475نفر برای انتخابات ریاست جمهوری دهم ثبت نام کرده اند.از این میان 433 نفر نفر داوطلب مرد و42 نفر داوطلب زن بودند.
از 19 تا 24 اردیبهشت بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان شروع شد و قرار شد پس از مهلت پنج روزه برای رسیدگی شکایات احتمالی نامزدها،اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده در 30 و31 اردیبهشت اعلام شود که در نهایت محمود احمدی نژاد،میر حسین موسوی،مهدی کروبی و محسن رضایی چهار نامزدی بودند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز واسامی آنها رسماتوسط وزارت کشور اعلام شد. این فرصت برای هر یک از چهار نامزد فراهم شد تا به تعداد شعب اخذ راٌی نماینده ای معرفی کنند تا بتوانند با اطمینان بر مراحل کار انتخابات، نظارت داشته باشند.
فرصت برابر برای نامزدها به منظور بیان دیدگاه وبرنامه های خود اجتماعات مردمی ومحافل دانشگاهی،رسانه ای وسیاسی، در کنار برگزاری شش مناظره تلویزیونی بین نامزدها که در تاریخ رقابت انتخاباتی در کشورمان بی سابقه بود و نقطه عطفی در فعالیت های انتخاباتی درایران محسوب می شد،فضای انتخابات دوره دهم راپر شور تر از قبل نمود.سرانجام مارتن نفس گیر رقابت های انتخاباتی بین چهار نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز 22خرداد ماه پایان یافت و ملت ایران به یک انتخاب سر نوشت ساز از بین چهار نامزد احراز صلایت شده (محمود احمدی نژاد،میر حسین موسوی،مهدی کروبی ومحسن رضایی)برای دردست گرفتن سکان هدایت ومدیریت بالاترین منصب اجرایی کشور پرداخت.(جمعی از نویسندگان ،1389: 62).
اعلام پیش از هنگام پیروزی از سوی موسوی
موسوی که تا پیش از برگزاری انتخابات بی صدا در مسیر« کودتای مخملی» گام بر می داشت جمعه شب مورخ (22/3/88)در حالی که هنوز بخشی از مردم در صف راٌی دادن وشمارش آرا شروع نشده بود،با رسانه ها مصاحبه کرد وخود را به عنوان پیروز انتخابات معرفی نمود وعملا وبا صدای بلند مرحله آشکار شدن (کوتای مخملی ) رااعلام کرد.وی بااین حرکت دوهدف را دنبال می کرد :الف- القاء پیروزی خود به مردم ومسئولان، ب-بستن راه پیروزی رقیب.
به زعم موسوی نظام یاباید پیروزی وی را می پذیرفت ویااینکه به بحث تقلب در انتخابات تن می داد. پیش از برگزاری انتخابات ستادهای وی چندنقطه رادر تهران برای بر گزاری جشن پیروزی در نظر گرفته بودندوهنگامی که او در مصاحبه با رسانه هاپیروزی خود را اعلام کرد،هوادارانش در اقدامی کاملاٌ برنامه ریزی شده درآن مکان هاتجمع واقدام به جشن وسرور کردند.
هنگامی که مسئولان قانونی انتخابات بر اساس شمارش آراء از احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز نام بردند،موضوع کلیدی تقلب از سوی هواداران اصلی موسوی مطرح شد.
کارگردانان سناریوی تقلب تصور می کردند به پشتوانه شور وهیجانی که در پیش وهنگام انتخابات ایجاد کردند، می توانند هواداران خود را به عنوان طلبکار به صحنه بیایند وفشار را بر شورای نگهبان ونظام افزایش دهندوآنها راوادار به پذیرش تقلب وابطال انتخابات کنند.
نمایش قدرت در سطح خیابان ها
دعوت از هواداران برای حضور در میدان ولیعصر(عج) تهران به منظور نمایش قدرت اتفاقی بود که نمی بایست بیفتد؛به عبارتی اگر ضرورت هم بود در چارچوب مصالح نظام نبود؛زیرا برای اولین بار پس از انقلاب مردم در برابر هم قرار گرفتند.
خوشبختانه چون تجمع هواداران دو رقیب در یک روز نبود بین انبوه طرفداران در گیری ایجاد نشد؛ اما نمی توان انکار کرد که دشمن یک گام به جلو برداشته بود وادامه چ
نین تجمعاتی می توانست برای نظام خطر ایجاد کند.
این نمایش قدرت مذموم در حالی اتفاق می افتاد که رسانه های بیگانه وبه ویژه بی، بی،سی با تمام توان به صحنه آمده بودند واز موسوی وهوادارانش حمایت می کردند.آنها دراین گمان به سر می بردند که با رویارویی مردم،(کودتای مخملی )در چند قدمی کوره ذوب کننده اش فرار گرفته است وچنانچه عمل انجام شده ادامه پیدا کند وبه کوره نزدیک شود دیگر هیچ آبی نمی تواند آتش آن را خاموش کند. موسوی که از حمایت پر شور طرفدارانش به وجدآمده بود و واقعاٌخود را قهرمان این میدان می دید واطرافیانش نیز بر چنین تصوری صحه می گذاشتند، تصمیم خطرناک دیگری گرفت وبرای اینکه بااستفاده از پایگاه مردمی خود،نظام را به زانو درآورد وآن را تسلیم خواسته های نامشروع خود کند، در یک فراخوانی از هوادارانش خواست تابرای شرکت در یک تجمع وراهپیمایی بزرگ در بعد از ظهر دوشنبه مورخ (25/3/88)در میدان انقلاب تجمع وبه سمت میدان آزادی راهپیمایی کنند.
راهپیمایی سر نوشت ساز
بر گزاری تجمع وراهپیمایی دوشنبه (25/3/88)می توانست شروعی باشد که پایانش نامشخص بود موسوی وهوادارانش در صدد بودند با استفاده از این راهپیمایی (کودتای مخملی )رایک گام بزرگ وتعیین کننده به جلو ببرند.عصر دوشنبه جمعیت از مناطق شمالی شهر تهران به سمت میدان انقلاب حرکت کرد وپس از تجمع جمعیت از خیابان آزادی به مقصد میدان آزادی به حرکت درآمد. آنها این جمعیت را چند میلیونی بر می شمردند؛حال آنکه طبق محاسبه دقیق این جمعیت بین 300تا400هزار نفر بودوهمین تعدادنیز جمعیت زیادی محسوب می شد اگرچه در مقایسه با جمعیت تهران وتهرانی هایی که به موسوی راٌی داده بودند چندان زیاد هم تلقی نمی شد معلوم بود که با حضور چهرهای نامتعادل بخش زیادی از آنها واقعاٌمردم هستند؛مردم با ظاهری موجه که به دنبال تبلیغات گسترده وپرحجم موسوی به وی راٌی داده بودند ودر آن روز هم برای دفاع از نامزد مورد نظرشان به خیابان آمده بودند.موسوی ازاین استقبال مردمی سوء استفاده کرد ومردم را به خیابان ها کشاند تا آنها را در مقابل نظام قرار دهد تا ایتنجا کار موسوی جلو بود؛ اما در پایان راهپیمایی یعنی غروب دوشنبه اتفاقی افتاد که برای نظام وموسوی وهوادارانش بسیار تعیین کننده بود واتفاقات بعدی را به شدت تحت تاٌثیر قرار داد. در پایان راهپیمایی جمعیتی حدود 200-300 نفر که اراذل واوباش وافراد اجیر شده محور آن بودند از جمعیت جدا شدند وبه منظور تصرف حوزه مقاومت بسیج 117 به سمت این حوزه حرکت کردند وبه آن هجوم بردند وبا پرتاب سنگ وکوکتل مولوتف سعی داشتندآنجا را تصرف کنند که با تیر اندازی نگهبا نان کسانی که در آن نزدیکی بودند، کشته شدند. چنانچه افراد داخل حوزه بسیج،مقاومت نمی کردند وحوزه سقوط می کرد، حدود 300 اسلحه در اختیار آشوبگرانی که بخشی از آنها افراد اراذل وشرور بودند می افتاد ومعلوم نبود پس ازآن چه اتفاقات تلخی رخ می داد.
خبراین حادثه از اخبار سراسری پخش شد ومردم فهمیدند که این آشوب ها به چه سمت وسویی پیش می رود. بسیاری از کسانی که خالصانه وصادقانه به موسوی راٌی داده بودند و در راهپیمایی روز دوشنبه هم شرکت داشتند،از موسوی بریدند؛ زیرا آنها حاضر بودند برای موسوی در حد یک برگ راٌی هزینه کنند وهنگامی که پی بردند رقابت موجود از حالت میان موسوی و احمدی نژاد به حالت موسوی ونظام تغییر پیدا کرده، آنها نظام را برموسوی ترجیح دادند واز هواداری موسوی پا پس کشیدند،در ادامه که از سوی رسانه ها اعلام شد نماز جمعه تاریخ (29/3/88) توسط مقام معظم رهبری اقامه می شود،بخش زیادی از این جماعت به آن نماز آمدند.
شاهد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *