پایان نامه کارشناســی ارشــد
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنـــوان پایان نامــه
رقص در اسلام
استاد راهنما
دکتر مرتضی چیت سازیان
دانشجو
مژده کرمی

ماه و سال
شهریور ۱۳۹۳

تمام حقوق این اثر متعلق به دانشکده علوم حدیث است.
چکیده :
رقص نامی است برای حرکات موزون از اعضای بدن، که در منابع آیات و روایات اشاره ای واضح به آن نشده است. برخی به استناد یک حدیث با لفظ زفن هم معنی رقص، حکم به حرمت ذات رقص داده اند، برخی دیگر این حکم را نپذیرفته و حکم به حلال بودن رقص، مشروط به همراه نبودن مسائل دیگر همچون لهو و لعب، برانگیختن غریزه جنسی و فساد قائلند. از آنجا که رقص پیشینه تاریخی دارد و برگرفته از آیین و مذهب مردم بصورت فطری برای بیان احساسات فردی و اجتماعی که در قالب الفاظ نمی گنجد، در غم و شادی و عبادت ها، بصورت محلی به عنوان بازی و نمایش بکار رفته تا دنیای امروز که بصورت پیشرفته تر در ورزش، هنر، پزشکی بسیار به آن پرداخته اند، و از طرفی دیگر در مجالس شادی و عروسی معمولاً رقص هم هست، با توجه به مسئله رقص و ابهام هایی که درباره آن وجود دارد، نمی توان هرگونه حرکت فیزیکی و شاد را حرام دانست، جسم در روح مؤثر است، باید در چارچوب عقل و شرع انرژی شادی طلب جوان را آزاد کرد، تا به کارهایش سامان دهد، رو به معنویت آورد، جلوی جرائم، تند خویی ها و بهانه گیری بیمار دلان در جامعه اسلامی گرفته شود، تا جامعه ای سالم و پویا بدون گناه داشته باشیم. این تحقیق در هفت فصل کلیات و مفاهیم؛ انواع رقص و حکم آن بر اساس آیات و روایات و کتب اسلامی، جایگاه و نفوذ رقص در ورزش و هنر و حکم شرعی انجام و تعلیم آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کلید واژه ها: رقص، حکم، شرع، هنر، بازی، ورزش، موزون. 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل اول: کلیات تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  •  
    1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

    

    

    1. اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

    

    

    1. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

    

    

    1. فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

    

    

    1. پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

    

    

    1. چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

    

    

    1. لهو و لعب در اسلام………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

    

    

 

 

۱٫۷٫۱ . لهو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱٫۷٫۲٫ لغو ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱٫۷٫۳٫ باطل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱٫۸٫ مفهوم رقص (زفن، سماع)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۱٫۸٫۱٫ معنای رقص در لغت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱٫۸٫۲٫ معنای رقص در فقه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱٫۸٫۳٫ معنای رقص در عرفان ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
فصل دوم: پیشینه رقص
۲٫۱٫ تاریخچه رقص ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲٫۲٫ رقص در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) ……………………………………………………………………………… ۲۲
۲٫۳٫ تاریخچه رقص در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
فصل سوم: انواع رقص و حکم آن
۳٫۱٫ رقص مجاز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۳٫۱٫۱٫ رقص کودکانه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۳٫۱٫۱٫۱٫ حکم شرعی رقص کودکانه ……………………………………………………………………. ۳۲
۳٫۱٫۲٫ رقص محلی و بومی ………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳٫۱٫۳٫ رقص ورزشی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳٫۱٫۳٫۱٫ رقص و ورزش ………………………………………………………………………….. ………….. ۳۳
۳٫۱٫۳٫۱٫۱٫ تفاوت ایروبیک با رقص…………….. …………………………………………….. ۳۶
۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫ مسابقات ورزشی رقص بر اساس چهار قانون مختلف ………………………. ۳۶
۳٫۱٫۳٫۲٫حکم ورزش با رقص ………………………………………………………………………………………… ۳۷
۳٫۲٫ رقص حرام …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳٫۲٫۱٫ رقص صوفیانه (سماع) ………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳٫۲٫۱٫۱٫ حکم شرعی رقص صوفیانه …………………………………………………………………… ۴۱
۳٫۲٫۱٫۱٫۱٫ استدلال اهل تصوف مانند غزالی بر مباح بودن رقص …………….. ۴۱
۳٫۲٫۱٫۱٫۲٫ جواب به استدلال اهل تصوف ………………………………………………….. ۴۲
۳٫۳٫ رقص مبتذل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳٫۴٫ رقص شادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳٫۴٫۱٫ دیدگاه نهی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳٫۴٫۲٫ دیدگاه نهی، احتیاط و جواز ………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳٫۴٫۳٫ دیدگاه احتیاط و جواز ……………………………………………………………………………………….. ……………………. ۴۷

۳٫۴٫۴٫ دیدگاه جواز ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳٫۴٫۵٫ فتوای مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳٫۴٫۵٫۱٫ تعریف مراجع تقلید از رقص …………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳٫۴٫۵٫۲٫ رقص زن برای زن ………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳٫۴٫۵٫۳٫ رقص در میان جمع محرم ها ………………………………………………………………………………………… ۵۰


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *