پایان نامه ازدواج سفید

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، تفتیش و تفحص مسأله فوق را زیر سوال می برد. در این خصوص در قرآن آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن الم و لا تحسبوا و … » «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمانها بپرهیزید، به راستی که بعضی از گمانها گناه است و تجسس نکنید.» همان طور که می بینیم از مومنان خواسته شده است که از جستجو و کنجکاوی در عقاید و اعمال دیگان برحذر باشند. در روایات نیز کنجکاوی در احوال و اعمال دیگران ممنوع اعلام گردیده و مرتکبین این امر به مجازات تهدید شده اند. تجسس یعنی جستجو از آنگه که صاحبان آن امور کتمان می کنند و تمایل به پوشیده ماندن آن دارند. بنابراین تردید در خصوص حرمت این عمل باقی نمی ماند. بدیهی است که دستورات و الزامات قرآن و روایات در ممنوعیت دخالت و تجسس و کنجکاوی در افعال مردم فقط در مورد رابطه آنان با یکدیگر نبوده بلکه در مورد خود آنان نیز خواهد بود. چرا که تلاش و کنجکاوی در کشف زشتی ها و انتشار آنها آثار سوء و نامساعدی را به بار خواهد آورد، هر چند آثاری از مفاسد اجتماعی و منکراتی را در سطح جامعه نمی­توان انکار کرد. اما عفت ذاتی جامعه اسلامی ایران که برگرفته از شریعت اسلام و سنت های دیرین و تربیت ناخودآگاه مذهبی آنان می باشد موجب شده است مردم در قبال برچسب خوردن افراد به منافیات عفت از خود حساسیت نشان دهند و همین حساسیت باعث گردیده تا افرادی که برچسب این اعمال به آنها زده می شود شدیداً از لحاظ اجتماعی سرکوب و آسیب پذیر شوند. همچنین باید گفت به محض اینکه به شخص برچسب «مجرم» زده می شود از ارتکاب جرم کوچک تا جرم بزرگی گام کوتاهی خواهد بود(میرمحمدصادقی: پیشین، ۲۳۵).

با توجه به آنچه بیان شده اجرای اصل ممنوعیت و حرمت تجسس به طور چشمگیری مانع کشف اعمال منافی عفت می گردد. به عنوان مثال بر طبق تحقیقات انجام شده حدود یک چهارم جرایم توسط پلیس کشف می شود و سه چهارم جرایم را بزه دیده، خویشان، همسایگان، رهگذران، بیمارستانها اعلام می کنند. پلیس در جرایمی اقدام می کند که معمولاً مشهودند یا تصادفی به رویت او می رسند، در سایر موارد در واقع اقدام پلیس جنبه واکنش نسبت به اعلام جرم دارد. بنابراین با توجه به اینکه اصل عدم تجسس اقتصاء می کند که افراد نام برده از تفحص و کند و کاو برای کشف اعمال منافی عفت پرهیز نمایند و از این امر اجتناب و دوری گزینند.

 

 

دسته‌ها: دانشجویی