اجماع: ر.ک.ص۲۱/س۳٫
مَدخَل: اسم عربی، درون شو، موضع دخول. (لغ)
خراسان: ر.ک.ص ۵/س۲۱٫
اِلتجا: مصدرعربی، پناه آوردن (لغ)
مُباحثه: ر.ک.ص۲۲/س۱٫
خِلاف: ر.ک ص۷/س۱۷٫
مُراجَعَت: اسم مصدر عربی، مراجعه،بازگشتن . (لغ)
تَشَفّی: ر.ک.ص۲۳/س۱٫
حدیث صحیح: ر.ک.ص۸/س۲۰٫
التفات: ر.ک.ص۷/ص۳٫
نقل: ر.ک.ص۲۳/س۱٫
سنت: ر.ک.ص۲۳/س۴٫
لایخافون فی الله لومه لایم: اصل آیه (لایخافون لومه لائم) ، قسمتی از سوره مائده آیه ۵۴، و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند.
اِستِشعار: مصدر عربی، پنهان در دل ترسیدن. (لغ)
مُستَمسَک:اسم عربی ، آنچه بدان چنگ زنند.(اقرب)
اَذیال: اسم عربی، ج ذیل. دامن ها. (غیاث)
و اذ اخذلله… سوره آل عمران قسمتی از آیه ۱۸۷ ، و [یادکن] هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده، پیمان گرفت که حتما باید آن را [به وضوح] برای مردم بیان نمایید و کتمانش نکنید.
مستمسک به اذیال فرموده (………..) زده: دست به دامن آیه(……….)زده.
دست بر دامن کسی زدن، بدو متوسل شدن، به او التجا کردن. (لغ)
صِحاح: اسم خاص، صحاح سته، نام شش کتاب حدیث اهل سنت و جماعت که فقها و اصحاب حدیث بر آن اعتماد دارند و ارکان اساسی علم حدیث است و آن شش عبارت است از: الجامع الصحیح تالیف محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح تالیف ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری، سنن تالیف ابن ماجه، جامع تالیف ترمذی، سنن ابی داود، سنن تالیف نسائی. (لغ)
تَفتیش: مصدر عربی، واپژوهیدن ،پی جویی (لغ)
کتاب صحیح بخاری: ر.ک.ص ۲۶/س۱۶(صحاح)
روی الامام…: روایت کرده امام ابوعبدالله محمد بن اسمعیل بخاری رحمه الله در کتاب صحیح خود به استناد از زیدبن ثابت که خداوند از او راضی باشد که هماناگفته….. .
زیدبن ثابت: اسم خاص، زید بن ثابت کاتب وحی بود ،و بعد از رحلت رسول اکرم (ص)برای ابوبکر و عمر کتابت می کرد ،عمر او را دو بار به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت،عثمان نیز هنگامی که به حج رفت او را در مدینه جانشین خود قرار می داد. او در زمان عثمان خازن بیت المال بود ، زید از طرفداران عثمان بود و در هیچ یک از جنگهای علی (ع) شرکت نکرد.زید بن ثابت در سال ۴۳ و یا سال ۵۱ در گذشت.(ابو اسحاق،۱۳۷۱،ترجمه:۴۲۱)
تَرَک: اسم عربی، ج ترکه، میراث مرده. (لغ)
ولدالابناء بمنزله الابناء…: فرزند فرزندان (مذکر) به منزله ی فرزندان (مذکر) هستند، در صورتی که غیر آنها پسر دیگری وجود نداشته باشد مذکر ایشان (فرزندِ فرزند) چون مذکر آنها (فرزند) و زنان ایشان چون زنان آنها هستند، ارث می برند همانگونه که آنها ارث می برند وایجاد حُجب می کنند (یعنی مانع ارث می گردند) همانگونه که ایشان ایجاد حجب می کنند. و ارث نمی برد فرزند فرزند با وجود فرزند پسر. و اگر شخص فوت شده دختری و فرزند فرزندی چه پسر و چه دختر از خود به جا گذارد (در هر صورت) دختر نصف ارث می برد و بقیه‌ی میراث برای پسرِ پسر است.
الفرایض: (اصطلاح فقه) علمی که بدان تقسیم ترکه میان وارثان کنند. (لغ)
الحقوا الفرایض…..: فرائض (ارث) را به اهلش ملحق کنید، آنچه که باقی مانده برای مردی است که اولی باشد (اولویت داشته باشد) و هم اینکه مذکر باشد پایان می یابد سخن پیامبر.
الطیبی: اسم خاص، نامش حسین بن محمدبن عبدلله الطیبی. وی از علماء حدیث و تفسیر و بیان بود. ثروتی فراوان از ارث پدر وتجارت به دست آورده و تمامی را به مصارف خیریه رساند به حدی که در پایان عمر فقیر و نیازمند شد… در استخراج دقائق از کلام حق و سنت پیمبر آیتی بود وی را ضعف باصره عارض شده بود. از تألیفات وی یکی «التبیان فی المعانی و البیان» است که به طبع نرسیده. دیگر شرح کشاف در تفسیر و شرح مشکاه المشکاه در حدیث است. وفات وی به سال ۷۴۳هـ.ق. بوده است (لغ)
العُصوبه: مصدر عربی، مصدر عصبه، آنکه وارث شوند شخص را از خویشان بعید النسب از غیر پدری و پسری. و اما از ذوی الفرائض آنان که حصه ایشان مقرر نباشد و آ نچه باقی باشد بعد حصه فریضه بگیرند. (لغ)
الخنثی: صفت عربی، نه مرد، نه زن (لغ)
الاولی بمعنی الاقرب…: اولی به معنی نزدیک تر است به پدر. و در اینجا اولی را به معنی اقرب گرفته است. و توصیف مردم به مذکر بودن برای اشاره به سبب استحقاق اوست (مرد به خاطر مذکر بودنش استحقاق ارث دارد) و همچنین سبب عصوبت و ترجیح ارث به علت اینست که مذکر هزینه ی زندگی به عهده اش هست. و بعضی گفته اند (علت توصیف به مذکر) به خاطر دوری از خنثی است. پایان می یابد سخن طیّبی.
اَفرَض: نعت تفصیلی عربی،ماهرتر در علم فرایض (لغ)
و قد صحّ عن رسول الله…. در سخنی صحیح از رسول خدا که درود و سلام خدا بر او باد، داریم که فرموده است: ماهرترین وعالم ترین شما در علم فرائض، (ارث) زید است. و زیدبن ثابت بحث فراموش شده ای در ارث ندارد و خدا عالم تر است.
صباح: اسم عربی، بامداد. (لغ)
سامی: ر.ک.ص۱۹/س۲٫
محفوف: ر.ک.ص۱۲/س۳٫
اکابره: ر.ک.ص۱۲/س۲٫
فقیر: ر.ک.ص۷/س۴٫

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
دسته‌ها: دانلود تحقیق - پایان نامه