بسمه تعالی
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رساله
جهت دریافت دکترای تخصصی ( PhD) رشته مدیریت آموزش عالی
عنوان
طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی
استاد راهنما:
دکترسید صدرالدین شریعتی
استادان مشاور:
دکترعباس عباس پور
دکتر حسن ملکی
استادان داور:
دکترعلی دلاور
دکتر محمدصادق ضیایی
پژوهشگر:
مهدی ایمانی حسنلوئی
۹۲
تقدیم به:
پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت مهدی موعود، حضرت صاحب الزمان (عج) و تمامی اساتید واندیشمندانی که در راستای رشد وبالندگی اسلام و مسلمین تلاش کرده اند. و تقدیم به پدر و مادرم و همسر و فرزدانم که همواره یار و همراه من بوده وهستند.
تقدیر و تشکر:
سپاس خدای راکه بهترین نعمتهای خود رانصیب ناچیزترین بندگان خود کرده که هزاران هزار تقدیر و سپاس هم کم است. سلام و درود بی پایان خدا بر اسم اعظم و تجلی کامل او محمد مصطفی (ص) و وصی بر حق او امیرمومنان علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه بقیه الله الاعظم مهدی موعود (عج).
از تمامی کسانی که برای انجام این تحقیق، اینجانب را یاری و راهنمایی نموده‌اند، تقدیر و تشکر ویژه‌ای دارم؛ خصوصاً اساتید عزیزو بزرگوار، دکتر سید صدرالدین شریعتی (استاد راهنما)؛ و دکتر عباس عباس پور و دکتر حسن ملکی اساتید مشاورم. و همچنین از دکتر محمد صادق ضیایی و دکتر علی دلاور به عنوان اساتید داور و دیگر دوستان و همکاری و صبر تحمل خانواده ام که این حقیر را همراهی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون را برای همگان خواستارم.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۹
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق………………………………………………………………………….۱۲
الگو…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
دانشگاه اسلامی ایرانی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
اسلامی بودن………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
ایرانی بودن……………………………………………………………………………………………………………………۱۸
رسالت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.