ب- بوجود آوردن محیط مناسب و رضایتبخش برای کلیه افراد زیربط.
ج- بوجود آوردن محیطی مناسب برای ایجاد روحیه احساس تعهد و تعلق.
د- بوجود آوردن محیطی مناسب برای انجام پژوهش و فعالیتهای مربوطه و ایجاد احساس افتخار در افراد.
– اهداف مربوط به حفظ موقعیت و منزلت دانشگاه
الف- حفظ و افزایش سطح کیفی برنامه ها و فعالیت ها
ب- حفظ و افزایش حیثیت علمی و اجتماعی دانشگاه در جامعه و در سطح بین المللی.
لازم به توضیح است، گرچه «ماتای، موراد فوق را به عنوان اهداف آموزش عالی بیان کرده است؛ ولی به نظر می رسد برخی از آنها را می توان در زمره روشها و یا ابزار رسیدن به اهداف مطرح نمود تا اهداف، از آن جمله می توان به اهداف انگیزشی و مدیریتی و حتی اهداف مربوط به حفظ موقعیت و منزلت دانشگاه، اشاره نمود.(پرداختچی، ۱۳۷۳، ص ۱۶۶)
دکتر علی شریعتمداری اهداف دانشگاه و آموزش عالی را بصورت زیر بر می شمارد:
– حفظ سنتهای علمی یا آکادمیک: احترام به حقایق و مدارک علمی، انصاف علمی، حفظ امانت، سعه صدر، علاقه به پیشرفت، علاقه به پژوهش، قابلیت انعطاف در برابر افکار مستدل و تازه، رشد قوه قضاوت صحیح نه تنها در بررسی مسائل علمی، بلکه در برخورد با امور عادی در زندگی روزمره.
– تربیت متخصصان
– تربیت عمومی
– توسعه میراث فرهنگی
– تأسیس مراکز تحقیق
– حل مسائل جامعه
– تربیت معلم،
در بین اهداف فوق الذکر نیز هدف، تأسیس مراکز تحقیق، بیشتر روش یا ابزار رسیدن به اهداف محسوب می گردد.( شریعتمداری، ۱۳۷۴، ص ۱۰۶)
کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸ در بیانیه نهایی خود موارد زیر را به عنوان اهداف آموزش عالی نتیجه گیری نموده است:
– پرورش شهروندان متعهد و مسئول.
– ارائه متخصصان به جامعه برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه و کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی.
– انجام پژوهش در زمینه های علمی و هنری و علوم انسانی و انتشار نتایج آن و سهیم شدن در رشد و پیشرفت مناسب و مداوم جامعه.
– فراهم آوردن فرصتها برای یادگیری مادام العمر.
-کمک به فهم و تفسیر، حفظ و ترویج فرهنگهای ملی و منطقه ای، بین المللی، در چارچوب توجه به کثرت گرایی و تنوع فرهنگی.
– کمک به حفظ ارزشهای انسانی و اخلاقی، صلح، عدالت، آزادی و……
– مشارکت در توسعه و بهبود آموزش در تمامی سطوح.
– تقویت نگرش نقادانه و خلاق و دور اندیش و « تحلیل مداوم گرایش های جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ایجاد جو پیش بینی، آینده نگری و پیشگیری.»
– کمک به شناسایی مسائل مربوط به جوامع و ملتها و جامعه جهانی از جمله محیط زیست، گرسنگی، خشونت، بیماریها و ارائه راه حلهای مناسب.
– توجه به نیازهای بازار کار و برقراری ارتباط بیشتر با آن از طریق ایجاد زمینه های مشارکت نمایندگان بازار کار در مؤسسات آموزش عالی. (جاودانی حمید، ۱۳۷۸، ص ۸)
– رسالت های دانشگاه و آموزش عالی از نظر« پازارگادی» در شش مقوله طبقه بندی شده اند.
– رسالت دانشگاه و آموزش عالی در ارتباط با آرمانها و نظام ارزنده جامعه.
– رسالت دانشگاه و آموزش عالی در امر تربیت نیروی انسانی مشخص مورد نیاز کشور.
– رسالت در امر تولید و غنابخشی به دانش و فرهنگ کشور
– رسالت در جهت تسریع و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
– رسالت در خصوص برقراری و گسترش ارتباط متقابل بین دانشگاه و دیگر بخشهای فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی .و خدماتی کشور.
رسالت در ایجاد و تسهیل در برقراری روابط علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه و جهان (پازارگادی ، ۱۳۷۸، ص ۱۶)
دانشگاه اسلامی- ایرانی
ملت مسلمان ایران طی دو سده اخیر شاهد حوادث تلخ و ناملایمات بسیاری بوده است. گرفتاری در چنگال جهل، جور سلاطین و حکام محلی، تجاوز کشورهای قدرتمند بیگانه و چپاول ثروت ملی به وسیله بیگانگان با قراردادها و امتیازات، برای مردم ما بسیار دردناک بود، اما غیر قابل تحمل تر از مصیبت های مذکور این بود که ملت مسلمان ایران با سابقه تاریخی و کهن و فرهنگ غنی اسلامی، پس از جنگ‌های ایران و روس در عصر فتحعلی شاه قاجار، به ناگهان خود را در معرض تهاجم فناوری و تمدن غربی مشاهده کرد؛ تهاجمی که هویت تاریخی- ملی مذهبی او را مورد تهدید قرار می داد.
در برابر این تهاجم، برخی مانند میرزا ملکم خان و میرزا حسن تقی زاده به ستایش و مدح مهاجم برخاستند و تقلید تمام عیار از آن را ترویج می کردند. برخی دیگر از آنجا که آمادگی دفاع از هویت ملی- مذهبی خود را نداشتند، به نفی مهاجم پرداخته و حداقل تسلیم آن نشدند. در این میان برخی دیگر از قبیل سید جمال الدین اسدآبادی پرچم احیاء هویت خویش را برافراشتند و ملت را به احیاء مبانی فرهنگی و نقد مهاجم دعوت می کردند.
می توان گفت که تمام تاریخ دو سده اخیر کشور و مهم ترین تحولات سیاسی- اجتماعی آن متأثر از کشمکش و منازعه میان این سه رویکرد به تمدن مهاجم غرب است. با وجود همه توطئه ها و کارشکنی ها و تلاش ها برای حذف اسلام از عرصه اجتماع و سیاست و جلوگیری از تأثیر آن بر سمت و سوی تحولات سیاسی و اجتماعیف سیر تحولات منجر به وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تحت امامت بزرگ ترین مرجع تقلید عصر شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.