الگوی توسعه: نوع اسکان جمعیت می‌تواند تاثیرات متفاوتی درکالبد شهر داشته باشد، مانند گسترش شهر درسطح، توسعه در ارتفاع و توسعه شهر از درون. 

شاخص های اجتماعی- فرهنگی

بی‌مسکنی: وجود خانوارهای فاقد واحد مسکونی و سرپناه از مسائل ومشکلات عمده بسیاری از جوامع است که علاوه‌بر ضعف‌های سیستم اقتصادی و سیاستگذاری، دارای ریشه‌های اجتماعی نیز می‌باشد. حق داشتن مسکن برای تمامی اقشار جامعه، صرف‌نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، از ابعاد اجتماعی این مسئله است.
بدمسکنی: وجود واحدهای مسکونی نامناسب (بدمسکنی)، از معضلات اجتماعی جوامع امروز است. حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی، هسته‌های خودرو از انواع بدمسکنی می‌باشند که از کیفیت پایین مسکن همراه با مشکلات دسترسی به خدمات، تراکم بالای نفر در واحد مسکونی رنج می‌برند.
میزان دسترسی به خدمات مسکونی: این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی مسکن، به شرایط موجود درمحیط پیرامون مسکن بستگی پیدا می‌کند. دسترسی به خدماتی نظیر فضای سبز، فضاهای آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی ارتقای کیفیت سکونت را موجب می‌گردند.

۲-۳-۲-۲- سازمان های مرتبط با مدیریت مسکن شهری در ایران
در ایران اصلیترین نهاد مرتبط با مدیریت مسکن شهری وزارت راه و شهرسازی می باشد که برنامه ریزی، سیاست گذاری، تامین مالی و تامین زمین مسکن شهری را عهده دار می باشد. در این زمینه نهادهایی چون وزارت کشور، ادارات کل وزارت راه و شهرسازی، استانداری، شورای شهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، مرکز تحقیقعات ساختمان و مسکن، دفتر امور انبوه سازان مسکن، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان نیز مشارکت دارند .
جدول ۲-۳ سازمان های اصلی و تاثیر گذار مرتبط با مدیریت مسکن شهری و وظایف آنها را به تفکیک نشان می دهد.
جدول۲- ۲: سازمان های مرتبط با مدیریت مسکن شهری در ایران و وظایف آنها

سازمان وظایف و مسئولیت ها
وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان تدوین الگوی مسکن، برنامه‌ریزی مسکن متناسب با نیازهای جامعه، بازار مناطق و اقلیمهای مختلف جغرافیایی
جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن
تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل‌های آن
تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشکیلات حرفه‌ای
ارائه خدمات به منظور صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور
انجام سایر امور ارجاعی مقام محترم وزارت
ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین تدوین آئین‌نامه‌های قانونی، روشها و ساختار اداری و اجرایی مربوطه
سیاستگذاری آموزشی در سطوح مختلف نظام مهندسی ساختمان
برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان بشر هماهنگ با سیاستهای جهانی هبیتات (وابسته به سازمان ملل متحد)
وزارت راه و شهرسازی معاونت معماری و شهرسازی راهبری و نظارت عالیه بر امر تدوین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات لازم معماری و طراحی شهری در راستای تحقق مفهوم معماری و شهرسازی متناسب با شان و جایگاه آن در تمدن و فرهنگ سرزمین ایران.
راهبری و نظارت عالیه بر چگونگی اجرای طرح‌های تخصصی معماری و طراحی شهری و طرح‌های ویژه شهرهای تاریخی.
راهبری و نظارت عالیه بر انجام اقدامات لازم در جهت بازیابی هویت اسلامی – ایرانی در شهرسازی و معماری، طراحی شهری و بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهرها.
راهبری و نظارت عالیه بر تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای‌ و محلی.
راهبری و نظارت عالیه بر تنظیم و نحوه اجرای ضوابط و مقررات وآئین نامه های شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران.
راهبری و نظارت عالیه بر امر تدوین سیاست‌ها و راهبردهای لازم در تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ به منظوراستفاده بهینه از اراضی اعم از دولتی، غیردولتی، شهری و روستایی (داخل محدوده یا خارج محدوده) در راستای منطقی نمودن اندازه شهرها و روستاها برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها و تامین نیازمندی‌های عمومی و ضوابط و مقررات مربوطه.
راهبری و نظارت بر امور مکان‌یابی شهرهای جدید و اراضی مسکن مهر.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.