دبیری جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری و نظارت بر پیگیری ابلاغ و اجرای مصوبات آن تا حصول نتیجه از طریق واحدهای ذیربط.
راهبری و نظارت بر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
راهبری و نظارت عالیه بر تنظیم موافقتنامه های مالی طرح‌های در دست تهیه این معاونت.
شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا به نمایندگی از طرف مقام عالی وزارت.
راهبری ‌و نظارت عالیه بر تهیه و انجام طرح‌های مطالعاتی، تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف شهرسازی ‌و ‌معماری.
راهبری و نظارت عالیه بر کلیه امور مربوط به ستاد واحدهای استانی در بخش شهرسازی و معماری.

وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن

ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروههای کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرکها براساس سیاست های ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی
الگوسازی در زمینه‌های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه‌های ویژه، با هماهنگی حوزه‌های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی.
جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمک های دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکت های سهامی‌عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی
برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی موسسات و شرکتهای خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان
ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری‌های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها و طرحهای تامین مسکن کشور.
حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تاسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه‌سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن.
حمایت از فعالیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تامین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند، کوچک‌سازی، انبوه‌سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات ارایه کمکهای فنی براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی.
هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه‌های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری.

شورایعالی شهرسازی و معماری

بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.
اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی
– نحوه استفاده از زمین
– ‌تعیین مناطق صنعتی
– بازرگانی
– اداری
– مسکونی
– تأسیسات عمومی
– فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.
بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.

شهرداری تهران
معاونت شهرسازی و معماری

بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر تهران در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر تهران
تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.
تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری تهران در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در تهران و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن .
ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری تهران در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق بیست گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.
ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری تهران در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری تهران در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری
نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر تهران و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir