این اعتقاد هستند که مصونیت عملاً به معافیت مرتکب از تعقیب و مجازات و همچنین عدم جبران صدمات توسط قربانی نقض حقوق بشر منجر می شود.( McGregor, 2007, 906)
اما دیوان بین المللی دادگستری در رای مصونیت صلاحیتی و رای قرار بازداشت، دیوان اروپایی حقوق بشر و مجلس اعیان انگلیس، در برخورد با این مسئله که آیا اعطای مصونیت معادل یا متضمن معافیت مرتکب از مسئولیت است، مصونیت را به عنوان یک مانع صلاحیتی که تنها از اعمال صلاحیت دادگاه ذی صلاح در شرایط خاص ممانعت می کند و حق ماهوی شاکی یا مسئولیت خوانده را از بین نمی برد، تلقی کرده اند. به طور کلی، قاعده ماهوی به عنوان قاعده ای محسوب می شود که حقوق و تکالیفی را مشخص می کند و قواعد شکلی به منظور تفسیر و اجرای قواعد ماهوی بکار می رود. (خضری، 1388 ، 277)
در دعوای کنگو علیه بلژیک دیوان اینگونه نظر دارد که :
«….. مصونیت از صلاحیت که وزیران امور خارجه در حال تصدی از آن برخوردارند، به این معنی نیست که آنها می توانند در ارتباط با جنایاتی که ممکن است مرتکب شوند، صرف نظر از سنگینی از آن از معافیت برخوردار می باشند. مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فرد، مفاهیم کاملاً جدا از یکدیگرند. در حالی که مصونیت صلاحیتی ماهیتاً شکلی (مربوط به آیین دادرسی) است، مسئولیت کیفری یک مسئله حقوق ماهوی است. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدت معینی یا برای تخلفات خاصی مانع تعقیب کیفری شود، اما نمی تواند شخصی را که نسبت به او اعمال می شود، بکلی از مسئله کیفری تبرئه کند.» ( Case Concering the Arrest Warrant,2000,para 60) استدلال دیوان در این پرونده مبتنی بر تفکیک دو مفهوم مصونیت و بی کیفری ماندن، می باشد. دیوان معتقد است که مصونیت یک امر شکلی است که مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن اشخاص دارای مصونیت درمحاکم کشورهای دیگر می شود، درحالی که بی کیفرماندن جرایم از جمله نقض های فاحش حقوق بشری مسئله ای ماهوی است که به موجب آن ازتحت تعقیب کیفری قرار گرفتن یک فرد به سبب ارتکاب اعمال مجرمانه جلوگیری می شود. (Ibid., para 59)
این نگاه در نظر حقوق دانان هم دیده می شود، مصونیت ازصلاحیت به معنای بی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی نیست، «مصونیت ازصلاحیت» و «مسئولیت کیفری» دومفهوم کاملاً مجزا ومستقل می باشند. درحالی که مصونیت ماهیتاً جنبه شکلی دارد، مسئولیت کیفری مسئله مربوط به حقوق ماهوی است.(Kolodkin,2008,32)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم ملی باید به دقت ازقواعد حاکم بر مصونیت از صلاحیت متمایز شوند، وجود صلاحیت بر نبود مصونیت دلالت ندارد، درعین حال نبود مصونیت به معنای وجود صلاحیت نیست. بنابراین گرچه کنوانسیون بین المللی مختلفی درمورد جلوگیری ومجازات برخی جنایات شدید تکلیف به تعقیب قضایی یا استرداد را به دولت ها تحمیل می کنند، اما این توسیع صلاحیت به هیچ وجه بر مصونیت های حقوقی بین المللی عرفی ازجمله مصونیت وزرای امور خارجه تاثیر نمی گذارد. ( Case Concering the Arrest Warrant,2000,paras 60,61) بنابراین دیوان بین المللی دادگستری میان مصونیت و مسئولیت رابطه ای متناقض نیافت و بیان داشت که نظام حقوقی مصونیت، ماهیت شکلی دارد ومانع از رسیدگی برای مدت زمانی خاص و یا تخلفات خاصی بوده و فرد را از مسئولیت کیفری شخص مبرا نمی سازد.( Ibid.,paras 58,59)
در رای که دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در پرونده آلمان علیه ایتالیا صادر کرد نیز این رویکرد دنبال شده است و به رای که در پرونده حکم بازداشت داده اشاره دارد:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *