جو آبی

۹۲۴۳

آفتابگردان

۶۲

جو دیم

۱۶۶۴۴

کنجد

۶

کلزا

۱۴۱۵۰

بادام زمینی

۳۱

جمع

۱۶۳۳۶۱

ماخذ: جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس
وضعیت دام و طیور و واحدهای دامی صنعتی شهرستان گنبدکاووس شامل ۴۰۰۰۰۰ راس دام سبک و ۸۰۰۰۰ راس دام سنگین و ۳۹۲۸۰۰۰ قطعه طیور و ۱۱۶۰۰۰۰ قطعه جوجه یکروزه و ۵۰ واحد دامی صنعتی با۳۲۰۰ راس و۱۴۲۰ کندوی زنبور عسل می‌باشد. این شهرستان دارای ۱۹ شرکت تعاونی تولید روستایی و ۱۸ واحد خدمات مشاوره‌ای است. سطح مزارع پرورش ماهیان گرم آبی شهرستان نیز ۱۱۰ واحد و میزان تولید آن ۶۰۰۰ تن در سال میباشد (فرمانداری گنبد کاووس،۱۳۹۳).
از مجموع ۵۵۶ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی حوزه شهرستان گنبدکاووس ۳۳۳۰۷۳ هکتار جزء اراضی منابع ملی بوده که ازاین تعداد برای۲۴۳ هزار هکتار طرح مرتعداری تهیه شده و۱۶۷هزار هکتار به موجب عقد قرارداد اجرای طرح تعدادی به ۱۰۳۷ نفر واجد شرایط واگذار شده است.
۳-۱-۷- معرفی دهستان آقآباد
این مطالعه در اراضی کشاورزی زیر سد گلستان (۱) واقع در دهستان آق آباد واقع در بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس انجام شده است. مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان آق آباد باتعداد ۲۶ روستا و ۴۰۵۱ بهره‌بردار در سال ۱۳۸۷ تاسیس شدهاست.این مرکز در شمال شرق شهرستان واقع شده که از طرف شرق به شهرستان کلاله از طرف شمال به منطقه داشلی برون و از طرف جنوب به شهرستان گنبد و از طرف غرب به جاده اصلی گنبد- داشلی برون منتهی میشود. مساحت کل اراضی کشاورزی این منطقه شامل حدودا ۶۳۷۲۷ هکتار به تفکیک۱۸۴۶۰ هکتار اراضی آبی و ۴۵۲۶۷ هکتار اراضی دیم و ۱۴۶۰ هکتار باغ است. منابع آبی اراضی کشاورزی این منطقه سد گلستان (۱)، سد گلستان (۲) و تعداد۳۰ حلقه چاه عمیق میباشد (جهاد کشاورزی آق آباد، ۱۳۹۱).
۳-۱-۸- وضعیت خاک دهستان آق آباد
خاک این منطقه سبک و هر چه به طرف شمال پیشروی شود زمینها با EC بالا و در بعضی مناطق غیر قابل کشت میباشد، زمینهای واقع شده در شرق مرکز خدمات از نظر بافت خاک مناسب بوده و جهت کشت گندم و جو مطلوب بوده و محصول قابل توجهی میتوان برداشت کرد.
۳-۱-۹- وضعیت دام در دهستان آق آباد
این منطقه با داشتن موقعیت مناسب جهت پرورش دام (گوسفند، بز، گاو) دامداریها و همچنین مرغداریهای بسیار زیاد ایجاد شده و با ۶۳۶۱۶ راس گوسفند و بز، ۱۴۷۱۴ راس گاو و ۱۸۸ نفر شتر یکی از تأمین کنندههای گوشت قرمز و سفید در سطح استان و کشور است. شهرستان گنبد کاووس در بخش‌های تولیدات دامی همواره رتبه اول تا سوم استان را به خود اختصاص دادهاست.
۳-۱-۱۰- موقعیت جغرافیایی سد گلستان (۱)
سد گلستان (۱) در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گنبد کاووس بر روی رودخانه گرگانرود احداث شده است. محدوده شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان (۱) بر اساس واحدUTM در طول جغرافیایی ۳۳۷۰۰۰ تا ۳۴۹۰۰۰ و عرض جغرافیایی ۴۱۲۷۰۰۰ تا ۴۱۴۱۰۰۰ قرار گرفته است. وسعت حوضه سد گلستان (۱) ۳/۴۴۵۱ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالیانه ۳۳۶ میلیمتر میباشد.
۳-۱-۱۱- نحوه توزیع آب و دریافت آببها
در شبکه سد گلستان (۱) تعداد چهار شرکت تعاونی کار خدمات رسانی را به کشاورزان انجام می‌دهند. این شرکتهای تعاونی علاوه بر خدمات رایج به کشاورزان از جمله نهادههای کشاورزی، ادوات کشاورزی و کلیه کارهای وابسته، تقاضای کشاورزان جهت آبیاری زمینهای محدوده خود را دریافت کرده و بر اساس نیاز گیاهان حجم کل محاسبه میشود. این نمایندگان با شرکت توزیع و بهرهبرداری آب شهرستان گنبدکاووس قرارداد حجمی آب تنطیم نموده و در محل کانال درجه یک آب را تحویل می‌گیرند. کار توزیع آب به کمک عواملهای تعاونی صورت گرفته و هزینه آب بر اساس سطح زیر کشت و تعرفههای مشخص شده شرکت توزیع و بهرهبرداری به صورت هکتاری از کشاورزان جمعآوری میشود، پنج درصد از این حقابه به عنوان کارمزد به شرکت تعاونیها پرداخته میشود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.