فصل را پی گیرم. بخش اول از فصل دوم به بررسی اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی اختصاص دارد در این بخش با تکیه بر کنوانسیون ها و توافقات بین المللی، عملکرد گروه های تکفیری از دریچه اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم از این فصل، مسئولیت های بین المللی مترتب بر عملکرد تکفیریان و کشورهای حامی آنان مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی
توصیف ماهیت حقوقی گروه هایی تکفیری تا حدی پیچیده است. گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه خود با انگیزه ایجاد هراس در بین مردم منطقه جهت شکستن جبهه های مقاومت و مغلوب کردن دشمن اقداماتی را تحت عنوان اجرای مجازات های اسلامی، از بین بردن نمادهای کفر و شرک و … دست به ارتکاب اعمالی زده اند که می تواند از مصادیق جنایات علیه بشریت باشد.
جنایات علیه بشریت یکی از شنیع ترین جرایم بین المللی است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری، تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی و الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است. اهمیت بحث جنایات علیه بشریت این است که به عنوان جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح و یا جنایات جنگی محسوب می شوند.
اصل حقوق بشر دوستانه قدمت 7000 ساله دارد. این مقررات در طول ایام گسترش یافته و نقض برخی از آن ها جنایات علیه بشریت محسوب می شود این جنایات در ابتدا بخشی از جنایات جنگی راتشکیل می دادند اما بعد از گذشت سال ها به وسیله معاهدات بین دولت ها، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی و نوشته های علمای حقوق مشخص تر شدند.
با پایان قرن 19 میلادی جرایم علیه بشریت به معاهدات بین المللی راه یافت. در قوانین لاهه 1907- 1899 که راجع به قوانین و عرف جنگ های زمینی است؛ از اصطلاح قوانین بشری استفاده شده است قبل از منشورنورنبرگ این اولین استفاده از اصطلاح جرایم علیه بشریت است .مقررات کنوانسیون لاهه این نکته را تاکید می کند که حق طرف های جنگ در انتخاب ابزار و شیوه های جنگ نامحدود نیست .
در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت بوده و برخی اصول کلی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها و اساس نامه های مختلف از آن نام برده است.
اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ بود بند 3 ماده 6 این منشور که شامل مواردی از جمله قتل عمدی؛ ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن ،تبعید، یا هر عمل غیر انسانی دیگر که علیه مردم غیر نظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه می باشد. در سال 1945 در قانون شماره 10 شورای کنترل یک سری موارد را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.
جنایات علیه بشریت در 3 سطح مطرح می شود:
1- سطح داخلی: برخی آن را با توجه به اهمیتشان در قانون داخلی وارد کرده اند.
2- منطقه ای: بر اساس کنوانسیون ها ی ارتقای حقوق بشر میان قاره ای یا منطقه ای منعقد گردیده مثل کنوانسیون های اروپایی، آمریکایی، افریقایی حقوق بشر.
3- در سطح بین المللی : که محور بحث ما می باشد .
این جنایات امروزه ریشه عرفی دارد و در زمره قواعد آمره است و جز تعهدات الزام آور دولت ها نسبت به یکدیگر شمرده می شود. ویژگی های جنایات علیه بشریت را می توان در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی یا کیفری موقت (یوگسلاوی و رواندا) دادگاه بین المللی کیفری دایمی(icc) به تفصیل پیدا کرد . موارد و مصادیق جنایت علیه بشریت در ادامه به تفصیل، تشریح خواهد شد.
مبحث اول: اهداف غیر نظامی
مقررات بین المللی از طرفین مخاصمه می خواهد بین اهداف نظامی و غیر نظامی قائل به تفکیک باشند به عبارت دیگر طرفین به هیچ عنوان حق ندارند برای ایجاد فشار روحی به نظامیان طرف مقابل با هدف گرفتن اماکن مسکونی و خالی از وجود نظامیان، در تخریب روحیه نظامیان طرف خصم لطمه وارد نمایند. در ماده 22 مقررات لاهه اشاره شده است: «حق متخاصمین برای توسل به وسایل ایراد جراحت به دشمن، نامحدود نیست». بر اساس ماده 50 پروتکل اول الحاقی، غیر نظامی فردی است که رزمنده نباشد. در اسناد بین المللی اصل بر غیر نظامی بودن افراد است مگر این که بتوان خلاف آن را به اثبات رساند و این به عنوان قاعده اساسی در تمییز بین افراد نظامی و غیر نظامی مطرح است به عبارت دیگر در موارد وجود شک یا تردید در خصوص انطباق نظامی یا غیر نظامی بودن فرد یا افراد؛ می بایست اصل را بر غیر نظامی بودن بنا نهیم و در صورت ادعای نظامی بودن می بایست خلاف آن را اثبات کنیم که این موضوع در ماده 50 پروتکل اول الحاقی به این شرح بیان شده است:«در صورتی که در مورد این که فرد نظامی محسوب می شود یا خیر شکی بروز کرد؛ فرد مذکور غیرنظامی محسوب می شود».
همچنین هیچ عذری از طرف خصم دائر بر هدف قرار دادن غیر نظامی ها پذیرفته نیست به عبارت دیگر ماده 48 پروتکل اول الحاقی بیان می دارد« … طرف مخاصمه در همه زمان ها می بایست میان جمعیت غیر نظامی و رزمنده و اهداف غیرنظامی و نظامی قائل به تفکیک باشد» و برابر بند 3 ماده 50 پروتکل اول الحاقی «حضور افرادی در میان جمعیت غیر نظامی که داخل در تعریف غیرنظامیان نمی شود، آن جمعیت را از خصوصیت غیرنظامی بودنشان محروم نمی نماید». همانگون
ه که مشاهده می شود در هیچ حالتی نمی توانند جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیر نظامی (بیمارستان ها، مدارس، داروخانه ها و …) را مورد هدف قرار دهند حتی در فرضی که عده ای رزمنده و نظامی در بین جمعیت حاضر باشد. چنانچه طرف خصم به جمعیت ها و اهداف غیر نظامی حمله نماید، می تواند از مصادیق جنایت جنگی تلقی گردد.
در برخی مواقع افراد نظامی نیز از مصونیت های افراد غیر نظامی برخوردار می گردند. به عنوان مثال ماده 41 پروتکل اول الحاقی، اشخاص نظامی که به عنوان فرد خارج شده از خصم تلقی گردد از مصونیت افراد غیر نظامی برخوردار می شوند. که این خارج شدن از خصم می تواند به صورت: الف- اسیر شدن در دست نیروهای دشمن باشد ب- به طور روشن قصد خود را مبنی بر تسلیم شدن بیان نماید ج- درحال بیهوشی و یا به دلیل جراحت یا بیماری قادر به دفاع از خود نباشد.
کشتن و قتل غیرنظامیان در سطح بین المللی وقتی مطرح می شود، صرفاً مراد ازهاق مستقیم روح نیست بلکه موارد غیر مستقیم ازهاق روح را هم شامل می شود مثلاً ایجاد شرایط ناگواری توسط دولت ها برای هلاکت اسرای جنگی.
اگرچه همانگونه که در بالا اشاره شد که مراد از قتل صرفاً ازهاق نفس نیست بلکه ایجاد شرایط ناگوار برای اسرای جنگی نیز می توان از مصادیق قتل برشمرد ولیکن چنانچه قتل را ازهاق نفس بدانیم؛ بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر در کشور سوریه؛ در سال 2014 تعداد 10187 غیرنظامی سوری کشته و تعداد 16973 نفر مجروح گردیده است که در مجموع 27160 نفر غیرنظامی مورد هدف تکفیریان قرار گرفته اند و آمارها حاکی از آن است که تنها در ماه آپریل سال 2015 تعداد 535 غیر نظامی کشته و تعداد 1456 نفرمجروح شده اند. این در حالی است که سازمان ملل تاکید می کند با توجه به امکان تشدید گرفتن سرعت تسلط داعش به سرزمین های طرف خصم، آمار قربانیان رو به افزایش خواهد بود.
Month
Killed
Injured
April 2015
535
1456
March 2015
729
785
February 2015
611
1353
January 2015
790
1469
December 2014
680
1360
November 2014
936
1826
October 2014
856
1490
September 2014
854
1604
August 2014
1265
1198
July 2014
1186
1978
June 2014
1531
1763
May 2014
603
1108
April 2014
610
1311
March 2014
484
1104
February 2014
564
1179
January 2014
618
1052
December 2013
661
1201
November 2013
565
1186
October 2013
852
1793
September 2013
887
1957
August 2013
716
1936
July 2013
928
2109
June 2013
685
1610
May 2013
963

2191
April 2013
595
1481
March 2013
229
853
February 2013
418
704
January 2013
319
960
December 2012
230
655
November 2012
445
1306
جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه
آمارهای رسمی از کشور عراق نیز حکایت از افزایش جرایم علیه غیر نظامیان دارد. بر اساس گزارش منتشره از سازمان حمایت از گروه های اقلیت سازمان ملل متحد؛ آمار کشته های غیر نظامی در فاصله سال 2003 تا 2013، در مجموع 205/132 هزار نفر غیرنظامی کشته شده است. (تصاویر برخی از هزاران قتل غیر نظامیان توسط تکفیریان در پیوست قرار دارد).
نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق
مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی
اموال منقول یا غیر منقول که برای میراث فرهنگی مردم اعم از تاریخی؛ هنری؛ معماری که خواه جنبه مذهبی داشته باشد و خواه نداشته باشد مورد حمایت می باشد و طرفین مخاصمه حق لطمه زدن یا تغییر ماهیت دادن آن ها را ندارند. میراث عبارت :«میراث فرهنگی و معنوی ملت ها» از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ تفسیری به عمل آمده است که مقرر می دارد :«میراث فرهنگی و معنوی اموالی را پوشش می دهد که ارزش ان ها محدود به مرزهای داخلی نیست و فراتر از مرز کشور است و عموما صفت فرهنگی به به بناهای تاریخی و یا آثار هنری اطلاق می گردد در حالیکه صفت معنوی به عبادتگاه ها اطلاق می شود… به عبارت دیگر تمامی اموالی که از اهمیت کافی هنری یا دینی در بین ملت برخوردار باشد، میراث مردمان به حساب امده و لذا مورد حمایت است».
معمولا دولت ها به منظور حمایت از این اموال فرهنگی، لیست هایی تهیه می نماند تا اموال فرهنگی کشورشان را در این لیست و نقشه مشخص نمایند تا مصون از تعرض باقی بماند.
برابر ماده 16 پروتکل دوم الحاقی مقرر شده است :«بدون هیچگونه خدشه ای به کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در خلال مخاصمات مسلحانه مصوب 14 می 1954، انجام هرگونه عملیات جنگی علیه آثار تاریخی، کارهای هنری و مکان های پرستشی که تشکیل دهنده میراث معنوی یا فرهنگی مردم باشد ممنوع است…». مستند به بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که مقرر داشته :«هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان های مختص امور دینی، آموزشی، هنری، علمی، یا خیریه، آثار تاریخی، بیمارستان ها و محل های نگهداری بیماران و مجروحان به شرط آنکه نظامی نباشند» حمله به آثار فرهنگی یا ساختمان های تاریخی را از مصادیق جنایات جنگی و قابل طرح و پیگرد در دیوان کیفری بین المللی بر شمرده است. همچنین ماده 53 پروتکل اول الحاقی، مقرر داشته است :«بدون خدشه به مقررات کنوانسیون لاهه در خصوص حمایت از آثار و اموال فرهنگی در زمان مخاصمه مسلحانه مورخ 14 می 1954 و نیز سایر اسناد بین المللی ذیربط ارتکاب اعمال زیر ممنوع است: الف- ارتکاب اعمال خصمانه علیه بناهای یاد بود تاریخی، آثار هنری یا عبادتگاه ها که میراث فرهنگی و معنوی ملت ها را تشکیل می دهند.
ب- استفاده از اموال و اشیای یاد شده برای پشتیبانی از تلاش های نظامی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- هدف قرار دادن این اموال به عنوان اقدام تلافی جویانه»
نقطه قابل ذکر این که بر اساس اساسنامه دیوان، صرف حمله به ساختمان های دینی یا تاریخ و فرهنگی، جرم محسوب می شود و ضرورتی ندارد که حمله به این ساختمان ها در بر دارنده خسارت های شدید باشد. این مقررات از مواد 27 و 56 مقررات 1907 لاهه و کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از بیمارستان ها و محل نگهداری مجروحین ؛ اقتباس شده است.
متاسفانه تکفیریان که ساختن بقعه و بنا و حتی مساجدی که عموماً به دست شیعیان ساخته شده است را از مصادیق شرک می دانند؛ نه تنها بناهای مسلمانان که میراث فرهنگی بشری و شاهکار اسلامی است، از تجاوز مصون باقی نمانده بلکه به میراث فرهنگی دیگر اهل کتب همچون ایزدیان و مسیحیان نیز یورش و باعث تخریب این اموال شده اند. در این قسمت به گوشه ای از اقدامات ضد فرهنگی و خرابکارانه و مغایر اسناد و قوانین بین الملل در خصوص تخریب اموال فرهنگی توسط تکفیریان در برخی از سرزمین های اسلامی همچون سوریه، عراق، لیبی و مالی و تونس می پردازیم:
در سوریه بقعه‏ها و زیارتگاه‏هاى پیامبران و اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) وجود دارد؛ علاوه بر این‏ها قبور صحابه، پادشاهان و مشایخ فرقه‏هاى صوفى- که سوریه به این‏ها شهره است- هم وجود دارد. در سوریه یکى از مزارهاى بنیادى شیعه، حرم حضرت زینب (علیهاالسلام) است که بسیارى از شیعیان کشورهاى خلیج فارس، عراق و ایران آن را زیارت مى‏کنند. زیارتگاه حضرت رقیه دختر امام حسین (علیهاالسلام) که نزدیک مسجد جامع اموى قرار دارد؛ دومین مزار مهمّ پس از حرم حضرت زینب (علیهاالسلام) است. از جمله زیارت‏گاه‏هاى دیگر شیعیان حرم حضرت سکینه و امّ‏کلثوم دختران امام حسین (علیهما السلام) است‏. مسلّحین تکفیرى تلاش کردند تا به حرم حضرت سکینه (علیهاالسلام) وارد شده و بر آن مسلّط شوند. تهدیدات پیوسته‏اى هم از سوى تکفیرى‏ها نسبت به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه (علیهما السلام) انجام مى‏شود. در محوّطه حرم حضرت زینب (علیهاالسلام) شعارهایى مانند: «به همراه حکومت بشّاراسدخواهید رفت». نوشته شده است.
تخریب زیارتگاه امامزاده محسن پسر امام حسین (ع) در منطقه مشهد شهر حلب در شمال سوریه.
منفجر کردن مرقد صحابى جلیل‏القدر، عمّار بن یاسر (رحمه الله) در شهر «رقّه». ( نوار ویدیویى شمارى از مسلّحین را نشان مى‏دهد که تکبیرگویان انفجار مرقد را اعلام مى‏کنند و آن را قبرستان ارتش سوریه مى‏دانند که بطور کامل منهدم شده است)‏.
به آتش کشیدن بخش‏هایى از بازار باستانى حلب با دکّان‏هاى عتیقه داراى درب‏هاى چوبى که برخى از آن‏ها قدمت صدها ساله دارند..
در منطقه کوهستانى «جب»، زیارت‏گاهى است که در مکانى که سر مبارک امام حسین (ع) کمى قبل از انتقال دادن آن به دمشق براى اهالى حلب به نمایش گذاشته شد؛ ساخته شده است. این مکان نزد اهالى حلب و همه مسلمانان از قداست برخوردار است. ده‏ها تروریست در راه رسیدن به این زیارتگاه جهت ویران کردن آن کشته شدند و این زیارت‏گاه آسیب‏هاى فراوانى دید.
قبر شیخ محمّد ادیب حسون پدر مفتى سوریه که از بزرگ‏ترین قطب‏هاى صوفیه در سوریه است؛ نبش شد. این قبر در باغ مسجد اسامه بن زید در منطقه «اغیور» نزدیک «باب الحدید» قرار دارد. تکفیرى‏ها تلاش کردند تا ضریح شیخ احمد موصلى در باب الحدید را منهدم کنند؛ که ده‏ها نفر از اهالى منطقه؛ شتابان ضریح را در بر گرفتند و تلاش کردند تا افراد مسلّح را به منفجر نکردن آن قانع کنند.
تخریب کامل زیارتگاه شیخ محمّد جرابه در منطقه صلاح‏الدین.
تخریب کامل زیارتگاه اویس‏قرنى در شهر «رقّه» و قبر شیخ عقیل، صوفى معروف در شهر «منبج».
تکفیرى‏ها در لیبى بخشى از ضریح شعاب دهمانى نزدیک مرکز پایتخت (طرابلس) که مردم آن را زیارت کرده و به آن تبرّک مى‏جستند را منهدم کرده و به قبر بى‏احترامى کردند.
تخریب کامل ضریح دیگرى متعلّق به عالم صوفى شیخ عبد السلام اسمر که در قرن 19 میلادى در «زلتین» در 160 کیلومترى شرق پایتخت.
غارت و تخریب کتابخانه و مسجد شیعی به نام شیخ اسمر.

منهدم نمودن ضریح یکى دیگر از اولیاى الهى به نام شیخ احمد زروق در «مصراته» در 200 کیلومترى شرق طرابلس.
پس از تغییر نظام در تونس در سال 2011 میلادى، تعداد ضریح‏هاى منهدم شده از حدود 30 عدد تجاوز کرده است. از جمله این‏ها؛ زیارتگاه «سیدى بوسعید باجى» دانشمند صوفى‏مسلکى که نام او بر روستاى مشرف بر خلیج تونس در حومه شمالى پایتخت گذاشته شده است. این روستا، قبله گردش‏گرانى است که از کشورهاى


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *