میزان بروز سرطان سینه

میزان بروز[1]، مهمترین شاخص در ثبت سرطان است. بر طبق تعریف میزان بروز عبارتست از تعداد تازه تشخیص داده شده در سال در صد هزار نفر جمعیت. میزان بروز برای دو جنس و رده‎های مختلف سنی قابل ملاحظه است و برای مقایسه میزان‎های بروز در زمان‎های مختلف برای یک کشور و بین کشورهای مختلف لازم است که این مقادیر استاندارد شود این استاندارد کردن بر حسب سن است و بعد از آن جمعیتی را به عنوان مبنا در نظر می‎گیرند و آنچه بدست می‎آید ASR[2] نام دارد اگر چه ASR مبنای علمی برای مطالعات اپیدمیولوژیک است ولی قطعا دارای اشکالاتی است، مثلا در ایران که جعمیتی جوانتر نسبت به کشورهای غربی دارد استفاده از استاندارد رده‎های سنی اشکالاتی را ایجاد می‎کند اما به هر حال قابل قبول و استفاده است(ستایشی و همکاران، 1390). میزان بروز اختصاص سنی برای سرطان سینه به ازای 100000 نفر زن ایرانی 15/27 می‎باشد به این معنی که (َASR) سرطان سینه در بین زنان ایرانی 15/27 در (100000) نفر است(اکبری و اکبری، 2010). سرطان سینه در ایران جزء شایع‎ترین سرطان زنان است(محمودی، کاشف، نیکوفر، حسینی، 2000). طبق گزارش انستیوی سرطان ایران، سرطان سینه 25% از کل سرطانها را به خود اختصاص داده است (مرکز مدیریت بیماریها، وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی، 1383). طبق آمار مرکز مدیریت بیماری ها، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1382) سالانه 7 هزار زن ایرانی به این سرطان مبتلا می‌شوندو دومین عامل مرگ و میر در بین زنان، سرطان سینه است.متأسفانه سن شیوع آن در بین زنان جوان کشور ایران قابل تأمل است و متوسط سن ابتلا به سرطان پایین‎تر از کشورهای غربی است(حریرچی، ابراهیمی، زمانی، منتظری، 2000 ). اوج فراوانی سرطان سینه در بین زنان در کشور ایران در دهه چهار و پنج عمرشان است که طبق گفته بسیاری از پزشکان یک دهه پایین‎تر از آمارهای جهانی وکشورهای پیشرفته است است(بیرامی و همکاران، 1392، پدرام، محمدی، نظیری، آیین پرست، 2010).
با توجه به این‌که 70 درصد بیماران مبتلا به سرطان سینه بالای 5 سال عمر می‌کنند اکنون حدود 70 هزار زن مبتلا به این بیماری در کشور وجود دارد (بیرامی وهمکاران، 1392). تشخیص زودهنگام باعث می شود که 95% بیماران مبتلا به سرطان سینه حداقل 5 سال عمر کنند(سارافینو[3]، 1940ترجمه گروهی ازمترجمان، 1384). این نوع سرطان مردان را به ندرت مبتلا نموده واگر به موقع شناخته شود قابل درمان است مهمترین عامل خطر در سرطان سینه مونث بودن بیمار است(ستایشی و همکاران، 1390). سرطان سینه در دوران بارداری نادر تشخیص شده است و بروز آن 1 در 300 بارداری است(لویبل وهمکاران[4]، 2006).به گفته انجمن سرطان آمریکا (2010)، سرطان سینه یکی از سه نوع سرطان است که باعث تاثیر اقتصادی 88 میلیارد دلار می‎شود.
 
[1]. Incidence Rate
[2]. Age Astandardized Rate
[3]. Sarafina
[4]. Loible et al

دسته‌ها: بهترین ها