اسکلروت با استفاده از محیط مغذی هویج در دمای 20 درجه سانتی گراد تولید می شود. در روش پوردی اسکلروت ها با استفاده از محیط کشت PDA در دمای 10درجه سانتی گراد تولید می شود.
در دو روش مورد استفاده برای تولید اسکلروت (روش کوهن ، پوردی) مشخص شد که در روش کوهن تعداد اسکلروت بیشتر و بزرگتری نسبت به روش پوردی به دست آمد، به طوری که تعداد و اندازه اسکلروت در روش کوهن به ترتیب 45-40 عدد و اندازه آنها50-25میلی متر بود و حال آن که در روش پوردی تعداد آنها 20-6عدد و اندازه آنها10- 8 میلی متر بوده است . همچنین شکل اسکلروت در روش کوهن کشیده تر و متنوع تر بود اما در روش پوردی بیشتر بیضوی و کروی است.
عوامل مؤثر در تولید آپوتسیم علاوه بر بستره ای که اسکلروت ها روی آن تولید شده، دما ، رطوبت و نور می باشد.
هونگ (Huang, 1991) در آزمایش های خود دردرجه حرارت های مختلف برای تولید آپوتسیم به این نتیجه رسید که اسکلروت های که روی محیط غذای سیب زمینی دکستروز آگار در 10 درجه سانتی گراد برای 8 هفته قرار می گیرند ، شروع به جوانه زنی به صورت کارپوژنیک را تسریع می نمایند ولی اسکلروت های که دردمای 25 و 30 درجه سانتی گراد تشکیل شده بودند قادربه جوانه زنی نبوده مگر اینکه در دمای سرد (10 درجه سانتی گراد) برای 4 هفته و یا طولانی تر قرار گیرند.
1-3- طیف میزبانی:
این قارچ دامنه میزبانی وسیعی دارد و محدودیت میزبانی ندارد به طوری که می تواند بیش از 408 گونه گیاهی متعلق به 278جنس از 75 خانواده گیاهی را مورد حمله قرار دهد (Boland and Hall, 1994).
اغلب این میزبان ها دولپه ای بودند گرچه تعداد کمی از تک لپه ای ها نیز در گروه میزبان های این بیمارگر قرار می گیرند(Boland and Hall, 1994).
از مهمترین محصولاتی که مورد حمله این بیمارگر قرار می گیرند می توان:
کلزا(Brassica napus)، آفتابگردان(Helianthus annus)، سویا(Glycine max)، گلرنگ(Carthamus tinctoriuds)، کنجد(Sesamum indicum)، بادام زمینی(Arachis hypogea)، پنبه(Gossypium hirsutum)، سیب زمینی(Solanum tuberusum)، چغندرقند(Beta vulgaris)، نخود ایرانی(Cicer arietinum)، لوبیا(Phaseolus vulgaris)، عدس(Lathyrus esculenta)، باقلا(Vicia faba)، یونجه(Medicago sativa)، شبدر(Medicago spp) و توتون(Nicotiana tabacum)، کاهو(Lactuca sativa)، خیار(Cucumis sativus)، هویج(Dacus carota)، کرفس(Apium gravolens)، جعفری(Petroselinum crispus)، گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)، بادمجان (Solanum melongena)، توت فرنگی(Fragaria sp)، فلفل(Capsicum annum) و گیشنیز(Coriandrum sativum) را نام برد (Boland and Hall, 1994).
در ایران علاوه بر کلزا از روی برخی محصولات مهم نظیر آفتابگردان، گوجه فرنگی، بادمجان، نخود، کاهو، توت فرنگی و درخت توت گزارش گردیده است (ارشاد، 1374).
1-4- علائم بیماری:
اولین علایم بعد از گل دهی به صورت لکه های آبسوخته، سفید مایل به خاکستری روی برگها ظاهر می شود که به سرعت به طرف دم برگ و داخل ساقه گسترش می یابند. در بعضی از میزبان ها علایم روی ساقه به صورت زخم های سیاه ودر بعضی دیگر بصورت زخم های آبسوخته دیده می شود.
زخم ها در داخل بافت مرده توسعه می یابند و سپس تکه های میسیلیومی سفید رنگ پف کرده ای که اغلب همراه با اسکلروت ها است را ایجاد می کنند که این مهم ترین علامت قابل مشاهده در گیاهان آلوده به sclerotiorum S. است. زخم ها در ساقه به سرعت پیشرفت می کنند و گیاهان ممکن است آلودگی ناشی از بیماری را نشان ندهند به هر حال قارچ در داخل ساقه اصلی پیشرفت می کند و ساقه آلوده ضعیف تر شده وتمایل به خوابیدگی دارد و ساقه گیاهان آلوده زودتر به مرحله رسیدگی می رسند. زخم ها بزرگ می شوند و بافت آلوده سفید و اغلب پاره پاره می شوند و فقط بافت آوندی باقی می ماند.
در انتهای فصل اسکلروت ها به صورت مشخص در داخل بافت آلوده واغلب در مغز ساقه تشکیل می شوند ولی ممکن است در طول شرایط رطوبتی بالا در سطح بافت نیز تشکیل شوند. اسکلروت ها در برخی میزبان ها بر رو یا داخل بخش های گلدهی یا تولید دانه به وجود می آیند. قارچ عامل بیماری می تواند از طریق تماس از گیاه آلوده به گیاه سالم منتقل شود.(Bolton et al., 2006)
در این قارچ اسکلروت در خاک جوانه می زند و یک یا تعدادی آپوتسیوم را بوجود می آورد. رها شدن آسکوسپور ها بوسیله تغیر در رطوبت نسبی و اختلال فیزیکی در آپوتسیوم است (Hartill and Underhill, 1976).
بیشتر آسکوسپورها در داخل مزرعه ای که در آن تولید شده اند قرار می گیرند Wegulo et al., 2000) ). البته بعضی از آسکوسپور ها بوسیله جریان باد چندین کیلومتر حمل می شوند (Li et al., 1994).
آسکوسپورها توسط یک لعاب چسبنده پوشیده می شوند که به اتصال طبیعی لایه های آنها روی زمین کمک می کند. آسکوسپورها بسته به شرایط محیطی می توانند روی بافت های گیاهی به مدت 2 هفته زنده بمانند و رطوبت نسبی بالا و نور فرابنفش تعیین کننده بقا آسکوسپورها است (Clarkson et al., 2003).
آسکوسپورها می توانند روی سطح بافت سالم جوانه بزنند اما بدون منبع غذایی خارجی و لایه آب نمی توانند گیاه را آلوده کنند. بنابراین بافت های پیر و مرده ، منبع غذایی برای جوانه زنه زنی آسکوسپورها محسوب می شوند و میسیلیوم های آلوده را در گیاه میزبان بوجود می آورند (Abawi and Grogan, 1979; Lumsden, 1979; McLean, 1958).
گل ها یک فاکتور میزبانی مهم هستند که آسکوسپورهای ابتدا بر روی آن قرار می گیرند، آسکوسپورها از گل های مرده به عنوان منبع غذایی اولیه استفاده می کنند و این گل ها روی برگ ها، دم برگ ها وساقه ها می افتند(Turkington and Morrall, 1993; Inglis and Boland, 1990 ).
در صورت آلودگی بوته ها در اوایل گلدهی، تولید دانه بسیار کاهش می یابد و اگر آلودگی در اواخر گلدهی اتفاق بیافتد، کاهش عملکرد دانه زیاد نخواهد بود(افشاری آزاد، 1380).
مورالز و تورکینگتون (Morrales and Turkington, 1993) مشاهده کردند که افزایش میزان بذر و کاهش فاصله ردیف ها باعث افزایش درصد خوابیدگی بوته ها و درصد بوته های آلوده به بیماری پوسیدگی ساقه می شود.
1-5- مکانیزم ایجاد بیماری:
Sclerotiorum Sclerotinia در طول واکنش با میزبان، آنزیم تخریب کننده دیواره سلولی (CWDEs) ترشح می کند که به نفوذ و ضعیف کردن بافت ها و تخریب اجزای دیواره سلولی گیاه کمک می کند (Hancock, 1966; Lumsden, 1969; Riou et al., 1991).
پکتین یکی از اجزای اصلی دیواره سلولی گیاه است و پکتیناز تولید شده توسط S. sclerotiorum نقش مهمی در تخریب پکتین دارد. پکتین هیدرولایز، دیواره سلولی گیاه را ضعیف می کند و به نفوذ بیمارگر و بیمار کردن بافت میزبان کمک می کند و منبع کربن را برای رشد قارچ فراهم می کند. S. sclerotiorum چندین شکل از آنزیم پکتینولیتیک را تولید می کند که توانای کشتن سلول های گیاهی را دارد و بافت های گیاهی را ضعیف می کند و در واقع دارای نقش بیماری زایی است (Alghisi and Favaron, 1995).
پلی گالاکتورونازها (PGs) مهم ترین پکتینازهای هستند که می توانند ساختارهای پلی ساکاریدی موجود در تیغه ی میانی و دیواره سلولی گیاهان عالی را تخریب کنند. فعالیت PG در قارچ S.sclerotiorum توسط پکتین و مونومرهای پکتین القا می شود (Riou et al., 1992; Fraissinet-Tachet and Fèvre, 1996)
این قارچ توانایی تولید اکسالیک اسید را دارد. نظریه های مختلفی درباره نقش اکسالیک اسید پیشنهاد شده که شامل نقش آن در بیماریزای، رقابت بین گونه های قارچی، کنترل مواد غذای و سمی محیط است ( Dutton and Evans, 1996).
اکسالیک اسید در بافت آلوده تجمع می یابد با افزایش غلظت اکسالیک اسید PH خارج سلولی به محدوده ی 4-5 کاهش می یابد و چون آنزیم های تخریب کننده ی دیواره سلولی PH اپتیموم پایین تر از 5 را دارنند این کاهش در PH به طور موثری باعث افزایش فعالیت آنزیم های تخریب کننده دیواره سلولی و بیماریزای در بافت آلوده می شود(Bateman and Beer, 1965; Bateman, 1964).
همچنین اکسالیک اسید با تغییر در عملکرد سلول های محافظ بوسیله ی تحریک باز شدن روزنه ها و با جلوگیری از القا بسته شدن روزنه ها سبب پژمردگی برگی در طول دوره ی آلودگی توسط S. sclerotiorum می شود(Guimar?es and Stotz, 2004).
تولید اکسالیک اسید با خاصیت بیماری زای برخی از گونه های Sclerotinia ارتباط مستقیم دارد (Bateman and Beer, 1965; Kritzman et al., 1977; Magro et al., 1984; Godoy et al., 1990; Dutton and Evans, 1996)
ترشح اکسالیک اسید توسط S. sclerotiorum موجب تشکیل زخم و بافت های آبسوخته در مراحل پیشرفته حمله هیف های قارچی می شود(Lumsden and Dow, 1973; Tu, 1985).
1-6- چرخه زندگی:
قارچ عامل بیماری به صورت اسکلروت در خاک یا بقایای گیاهی آلوده زمستان گذرانی می کند.اسکلروت ها بسته به شرایط محیطی (رطوبت ودمای خاک) به صورت میسلیوژنیک یا کارپوژنیک جوانه زنی می کنند. اسکلروت ها که به صورت میسیلیوژنیک جوانه زنی می کنند میسیلیوم هایی را تولید می کنند که مستقیما به بافت گیاهی حمله می کنند (Le Tourneau, 1979; Bardin and Huang, 2001)
اسکلروت هایی که به صورت کارپوژنیک جوانه زنی می کنند آپوتسیوم و آسکوسپور تولید می کنند، سپس آسکوسپورها بوسیله ی جریان باد در هوا منتشر می شوند و گلبرگ های کلزا را آلوده می کنند و گل برگ های پوسیده پس از ریزش، روی ساقه های کلزا قرار می گیرند و پوسیدگی ساقه را ایجاد می کنند (Kohli et al., 1992).
چنانچه ماده غذای اطراف اسکلروت ها اندک باشد به صورت کارپوژنیک جوانه زده و تولید آپوتسیوم می کنند. و در صورتی که اطراف اسکلروت ها مملو از مواد آلی بوده یا در محیط غذای غنی (PDA) کشت شوند، تولید میسیلیوم می کنند (Venette, 2004).
آپوتسیوم ها در دمای 30- 5 درجه سانتی گراد ظاهر می گردند، اما دمای مناسب برای ظهور آنها 18-15درجه سانتیگراد می باشد.آپوتسیوم ها اندام های کوچک فنجانی شکل هستند که تولید آسکوسپور می نمایند. بیشترین آلودگی در کلزا توسط آسپورهای هوازاد صورت می گیرد. برای اینکه اکثراسکلروت ها جوانه زده وتولید آپوتسیوم کنند بایستی شرایط رطوبی طولانی در خاک (حداقل 10روز بالای نقطه پژمردگی) و دمای 25-15 درجه سانتیگراد فراهم باشد (Krunger, 1975).
هر اسکلروت به طور متوسط 15آپوتسیوم و حداقل 3-4 آپوتسیوم تولید می کند(Anonymous, 2003).
با بررسی چرخه زندگی قارچ مشخص می شود که آسکوسپورهای حاصل از آپوتسیوم ها، نقش عمده ای را به عنوان مایه تلقیح اصلی و اولیه برای شیوع بیماری در اکثر گیاهان حساس به خصوص کلزا، لوبیا و سویا به عهده دارد(Mylchreest and Wheeler,1987; Boland and Hall, 1988).
برای تولید آپوتسیوم از اسکلروت ها در شرایط آزمایشگاهی از محیط کشت های مغذی استفاده می شود. بستره ای که اسکلروت ها در آن تشکیل می شوند نقش مهمی را در زمان تولید وتعداد آپوتسیوم دارد همچنین با استفاده از دوره سرمادهی و شرایط مطلوب، تولید آپوتسیوم افزایش می یابد و نور برای تولید آپوتسیوم کامل ضروری بوده ولی برای تولید پایه آپوتسیوم مورد نیاز نمی باشد (Kohn, 1979).
فراوانی مواد غذایی در محیط کشت طبیعی سبب افزایش تعداد و اندازه اسکلروت می گردد و علاوه بر آن باعث آمادگی بیشتر این

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *