اصول اکوتوریسم

0 Comments

 اصول اکوتوریسم طبیعت – محور اکوتوریسم به محیط طبیعی وابسته است؛ این محیط طبیعی ممکن است تعدادی شاخصه فرهنگی نیز داشته باشد. حفاظت از محیط طبیعی برای توسعه این بخش، حیاتی است. پایدار از لحاظ بوم‌شناختی تمام اَشکال اکوتوریسم باید از حیث بوم‌شناختی پایدار باشند و در محیطی طبیعی انجام شوند. البته این کار از […]

قصد و رضا – قانون مدنی ایران و قانون فرانسه

0 Comments

قصد و رضا مواد ۱۹۱  تا ۱۹۳  در این مبحث با توجه به تفکیک قصد و رضا مسلما از منابع فقهی اقتباس گردیده اند. مفاد این مواد محصول بررسی های فقها در قاعده العقود تابع القصود است(نراقی،احمد، ۱۴۰۸ ق،ص ۵۲). در قانون فرانسه، متناظری برای این مواد خصوصا ماده ۱۹۱ وجود ندارد. مواد ۱۹۴ و […]

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش به اینترنت

0 Comments

برای تبیین نظری «گرایش به اینترنت» به نظریه های یادگیری اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی، نظریه روان کاوی، نظریه شناختی، نظریه رفتاری، نظریه شناختی رفتاری، نظریه بیولوژیکی، نظریه سازه گرایی اجتماعی و نظریه جان سولر می توان اشاره کرد.   نظریه یادگیری اجتماعی از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی[۱]، پدیده های اجتماعی به طور عمده ناشی از […]

بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

0 Comments

حقوق‌دانان‌ برای‌ جبران سکوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قـانونی از این اصل کوششهایی کرده‌اند‌ که‌ اشاره به آنها برای تحقق هدف‌ این‌ گفتار، خالی‌ از‌ فایده‌ نیست. در برخی از‌ تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی‌ منحصر‌ شده اسـت کـه میان انتقال‌دهندگان متوالی‌ سند‌ […]

تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال -موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها

0 Comments

  موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد: ۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص ۲-  جرایم سیاسی […]

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

0 Comments

​ حقوق اجتماعی در معنی خاص از زمرۀ حقوق انسان تلقی می شوند. محرومیت ازآن حقوق می تواند مشکلاتی را در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انسان بوجود بیاورد.  اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی ، به این حقوق پرداخته است. محرومیت های سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به […]

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

0 Comments

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، تفتیش و تفحص مسأله فوق […]

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

0 Comments

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع […]