فناوری

مایکروسافت نسخه ای سفارشی شده از ویندوز ۱۰ را در اختیار نهاد های دولتی چین می گذارد

اگه یادتون باشه در ماه سپتامبر نوشتیم مایکروسافت و شرکت چینی بایدو قرارداد همکاری رو به امضا رساندند. براساس این قرار داد شرکت ردموندی موظف می شد واسه کاربران سرزمین اژدهای […]