دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، حل اختلاف

نمونه باشد.این روشی مرسوم در دنیا برای اجرای هر طرحی است و با توجه کردن به احتیاط های کارشناسی، فضای عملیات را روشن تر و قابل فهم تر می سازد.در پایان باید گفت طرح هوشمندانه ناحیه محوری قابلیت آن را دارد که منجر به ایجاد یکی از مهمترین نهادهای دموکراتیک ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره ناسیونالیسم، ملی گرایی، خاورمیانه، خودمختاری

صفویان و عثمانی بر اهالی کردستان، موجب تحول در اندیشه ی سیاسی مردم و نخبگان کرد گردیده است. این اندیشه نو نخست بار موجب تدوین تاریخ کردستان (شرفنامه) شد که در 1005 هـ . ق. توسط شرف الدین خان بتلیسی تدوین شده است. در کتاب مذکور، به موارد میتولوژیک، پیرامون ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره رشد جمعیت، حضرت محمد (ص)، زنان و دختران، جنگ های صلیبی

در آن اشعار حمله ی اعراب را به خاک کردستان شرح می دهد. که قراءو قصبات را تا نواحی شهر زور خراب کرده اند و آن اشعار از این قرارند. هـورمـزگان رمـان،آتـران گوژان ویـشان شارده وه گوره گوره کـان زور کـار ارب کـرد نــه خـــاپور گنـــا پالــه ی هتـــا شـــاره ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره زبان شناسی، اهورامزدا، کردستان عراق، زبان فارسی

نیز برخی بر آنند که زبان کردی که یکی از شاخه های زبان ایرانی است از باقیمانده ی زبان ماد است. (بهار 1349: 5) پروفسور سایس می گوید: مادها عشایر کرد بودند که در شرق آشور زندگی می کردند و سرزمینشان تا جنوب دریای خزد ادامه داشت. برخی از مستشرقین ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره نظام بین الملل، واقع گرایی، سیاست خارجی، واقع گرایی تهاجمی

می دهد. حداقل یک مزیت بالقوه و به هم پیوسته وجود دارد که در صورت مقایسه شیوه نگرش والتز و مرشایمر به دو قرن اخیر به وضوح مشاهده خواهند شد: نخست آنکه بعد جغرافیایی این ایده را مطرح می کند که منطقه گرایی یکی از ویژگی های ذاتی ساختار نظام ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره نظام بین الملل، واقع گرایی، موازنه قدرت، واقع گرایی تهاجمی

ت نو واقع گرایی 1. نئورئالیسم والتزی مهمترین اصل سازمان دهنده سیاست بین الملل را ساختار نظام بین الملل می داند و دیدگاه رئالیسم سنتی مبتنی بر نقش حداکثری دولت ها را تقلیلگرایانه می داند، اما همچنان بر نقش دولت ها تأکید می کند.2. از دیدگاه والتز دولت ها مهمترین ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره واقع گرایی، روابط بین الملل، منافع ملی، سیاست بین الملل

فقدان تهدید به ارزشهای نادر. وضعیتی است که در آن ارزش هایی که از دید تصمیمسازان برای بقاء و بهتر زیستن جامعه حیاتی است،مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند. مفهوم امنیت، مصادیق خود را از گفتمانهای گوناگون می جوید، از این رو پیوسته مشمول عدم ثبات و سیالیت شکلی ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره کردستان عراق، خاورمیانه، سیاست خارجی، فرامنطقه ای

فصل پنجم: استراتژی اسرائیل در خاورمیانه5.1 نزدیکی اهداف آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه 965.2 پس از 11 سپتامبر 994.3 ایران خطری برای مواضع آمریکا و اسرائیل 1005.4 اهداف اسرائیل در کردستان عراق 1035.6 اسرائیل و کردهای شمال عراق پس از 11 سپتامبر 1085.7 اقدامات اسرائیل برای تثبیت جایگاه در کردستان ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع تولی و تبری، امام صادق

بزرگداشت و مایه پیروزى و یاور خود قرارش داد. به خدا سوگند کار دنیا و دین جز با جهاد درست نمى‏شود. جهاد مهمترین راهکار دفاعی اسلام و جامعه اسلامی در برابر خطرها و تهدیدهاست. با جهاد و شهادتطلبی است که دین، عزت، قدرت و احترام جامعه پایدار میماند. باز هم ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع امام صادق، فضائل و مناقب، امام رضا ع، محبت خداوند

به همراه داشته باشد؛136 ، چنانکه در باره محبت بین زوجین واژه « مودت» به کار برده شده است: «وجَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّهً ورَحمَهً»137 ؛ زیرا این دوستی با الفت و احسان آنان با یکدیگر همراه است. خداوند نیز خود را « ودود» (دوست دارنده ) معرفی کرده است: «اِنَّ رَبّى ادامه مطلب…