شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۹

، اهمیّت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات، فرضیات و روش انجام تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم، در خصوص پیشینۀ تحقیق و مقدمات پژوهش که شامل مفاهیم اساسی از تاریخ صدر اسلام وحوادثی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به زندگانی حضرت علی (ع) پیوند می یابد.فصل سوم، که همین ادامه مطلب…

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن- قسمت ۱۵

بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم بازار عرضه به حساب می آید. انجام عرضه در این بازار ادامه مطلب…

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲۳

۳۳/۵۶d…h       C.V. صفات     ۷/۳۵     ۳۱/۳۶     ۷۵/۱۲     *اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت مورد نظر بالاترین مقدار را داشتند*حرف مشترک در هر ستون غیرمعنی دار بودن را نشان میدهد.۴-۳ – عملکرد کل غده، عملکرد قابلفروش، فرم ادامه مطلب…

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی- قسمت ۱۰

ماده قانونی مذکور در برگیرنده سه موضوع است. موضوع اول: وجود حادثه یا بیماری که ناشی از کار باشد. موضوع دوم: سازمان تأمین اجتماعی تعهدات قانونی خود را در حق بیمه شده انجام داده باشد. موضوع سوم: ثابت گردد که وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیماً ناشی از قصور کارفرما ادامه مطلب…

مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۴

«مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته‌اند، ولی قهری یعنی پدر و جدپدری است. برای مادر و جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح وامور دیگر نیست.در مورد وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی ادامه مطلب…

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۹

مردم فرمانفرما را تحت فشار قرار داده بودند تا به صولت الدوله بپیوندد اما او می‌گفت دولت در این رابطه حکمی صادر نکرده است ولی در عمل از انگلیسی‌ها و پلیس جنوب حمایت می‌کرد و عمل او هم دور از انتظار نبود. او از جانب انگلیسی‌ها و برای حمایت از ادامه مطلب…

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۱

مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۴۳ می‌باشد. با این تفاوت که مقنن دو تبصره به ماده‌ی ۵۱۴ افزوده که در بحث مستثنیات ضمان به آن‌ها اشاره خواهد شد. ماده‌ی ۳۴۳ قانون سابق چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از ادامه مطلب…

تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی- قسمت ۲

عالمانه حذف گردیده است، زندگینامه‌ای برای مرحوم فیض نوشته که خلاصه‌ای از آن را ترجمه و در اینجا نقل می‌کنیم:«مرحوم فیض علوم نقلی و عربی را مانند علم منطق، فقه، اصول و حدیث را نزد پدر و دائی خود و در شهر کاشان که مسقط الراس او بوده فرا می‌گیرد.در ادامه مطلب…