اصول اکوتوریسم

0 Comments

 اصول اکوتوریسم طبیعت – محور اکوتوریسم به محیط طبیعی وابسته است؛ این محیط طبیعی ممکن است تعدادی شاخصه فرهنگی نیز داشته باشد. حفاظت از محیط طبیعی برای توسعه این بخش، حیاتی است. پایدار از لحاظ بوم‌شناختی تمام اَشکال اکوتوریسم باید از حیث بوم‌شناختی پایدار باشند و در محیطی طبیعی انجام شوند. البته این کار از […]

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

0 Comments

​ حقوق اجتماعی در معنی خاص از زمرۀ حقوق انسان تلقی می شوند. محرومیت ازآن حقوق می تواند مشکلاتی را در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انسان بوجود بیاورد.  اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی ، به این حقوق پرداخته است. محرومیت های سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به […]

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

0 Comments

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، تفتیش و تفحص مسأله فوق […]

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

0 Comments

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع […]