تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۹

می توانند ارزشهای آفریننده و تجربی یا گرایشی را نمایان سازند.   از توجه به خود فرا رفته اند.   شخصیت سالم از دیدگاه پرلز[۲۲]:پرلز اعتقاد دارد کسانی که از سلامت روان برخوردارند با واقعیتهای خود و عالم بیرون کاملا در ارتباط هستند. واقعیتها را عینی ادراک می کنند و ادامه مطلب…

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۵

بعد گویندۀ داستان از زبان آن زن می گوید، که وی به امام گفت: او را تو کشته ای، خون را به خون بدل کن:                   علی گفتش ای زن نکوتر شناس بخون قیاسی مکن این قیاس( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۲۵پ )   ادامه مطلب…

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۹

د- عوامل اقتصادی:در این دیدگاه نیز بر نقش دولت در جایگاه کارفرمای بزرگ و به عنوان تنظیم کننده ، تولید کننده و توزیع کننده اصلی، در شکل گیری و گسترش فساد اداری تأکید شده است. همچنین رشد اقتصادی پایین را از علل پدید آورنده فساد بویژه در جوامع کم تر ادامه مطلب…

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۵

اولیایی همراه، پرشور و آگاه.منابع اطلاعاتی مختلف (کتابخانه فعال، نرم افزارهای آموزشی و …) برای اجرای گام چهارم.ارائه راهبرد جهت اجرای این روشفراگیران قوی:از این فراگیران بخواهیددر مرحله کاوش، فرضیه ها و نظریه های خود را ارائه دهند.مطالب بیشتری در ارتباط با موضوع فراهم کنند.فراگیران ضعیف:این فراگیران رابه برقرای ارتباط ادامه مطلب…

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۴۹

جدول ۴-۱۹: آزمون U من ویتنی بین مدارسی که ازICT استفاده می کنند با مدارسی که از ICT استفاده نمی کنند.                                                           ادامه مطلب…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۱

۵- من تمایل دارم که شغلم مرتبط با تحصیلاتم باشد.۶- گاهی اوقات در جامعه و در بین هم وطنانم احساس بیتعلقی و دل زدگی میکنم.۷- خیلی خوشحال میشوم که بقیه زندگی شغلی خودم را در این شهر سپری کنم.۸- واقعا احساس میکنم که مشکلات این شهر مشکلات خودم هستند.۹- در مقابل بسیاری از مردم ادامه مطلب…

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۴

اطلاعات مندرج در جدول ۳-۳، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده را برای هریک از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش را نشان می دهد. با توجه به ضرایب به دست آمده و ضریب کل(۸۴/۰) مشخص گردید که پرسشنامه از قابلیت اعتماد یا پایایی بالایی برخوردار است.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌هادر ادامه مطلب…

شاکی شناسی- قسمت ۷

سوالی که در اینجا مطرح است که آیا همی مأموران نیروی انتظامی، ضابط عم دادگستری هستند؟ در پاسخ باید گفت که با نگاه ابتدایی به بند ۱ ماده ۱۵ مذکور، همه مأموران نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری هستند، اما با دقت در این ماده، درمی‌یابیم که قانون‌گذار در صدر ماده ادامه مطلب…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۵

۵۲٫۰۲۴     ۱٫۹۰۴         ۲۷٫۳۲۲     .۰۰۰       خود کنترلی     ۱٫۳۳۶     .۱۷۸     .۳۵۸     ۷٫۵۰۱     .۰۰۰     ۴-۳-۳-۵) فرضیه پنجم   هر چه قدر رانندگان فشارهای اجتماعی بیشتری را دریافت نمایند، تاثیر مجازاتهای ادامه مطلب…

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه- قسمت ۱۴

۳-۱۳تام با مبادیل (tom bumbudil)   همسر بانو گلدبری پیرمردی که در حاشیه رودخانه ویتی ویندل در اعماق جنگل قدیمی زندگی می کند. پیرمردی با ریش بلند قهوه ای، چشمان آبی درخشان، کلاه فرسوده کهنه ای با تارک بلند و پر دراز آبی رنگی که در نوار دورش فرو رفته ادامه مطلب…