اصول اکوتوریسم

 اصول اکوتوریسم طبیعت – محور اکوتوریسم به محیط طبیعی وابسته است؛ این محیط طبیعی ممکن است تعدادی شاخصه فرهنگی نیز داشته باشد. حفاظت از محیط طبیعی برای توسعه این بخش، حیاتی است. پایدار از لحاظ بوم‌شناختی تمام اَشکال اکوتوریسم باید از حیث بوم‌شناختی پایدار باشند و در محیطی طبیعی انجام ادامه مطلب…

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ حقوق اجتماعی در معنی خاص از زمرۀ حقوق انسان تلقی می شوند. محرومیت ازآن حقوق می تواند مشکلاتی را در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انسان بوجود بیاورد.  اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی ، به این حقوق پرداخته است. محرومیت های سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان ادامه مطلب…

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، ادامه مطلب…

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی ادامه مطلب…