بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادعنوان تحقیق :بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱دانشجو :محمد کلانتریشماره دانشجویی:۸۹۰۶۵۵۵۲۴رشته :مدیریت آموزشیمقطع :کارشناسی ارشداستادراهنما:دکتر عزت اله قدمپوراستاد مشاور :دکتر مهری داراییسال تحصیلی ۹۲-۹۱با تشکر از :خداوند منان را سپاس که لطف ادامه مطلب…

بررسی پیرنگ در داستان¬های مثنوی معنوی

دانشکده ادبیات و علوم انسانیپایان نامه دوره کارشناسی ارشدبررسی پیرنگ در داستانهای مثنوی معنویاز:صفورا پورنقشبنداستاد راهنما:دکترمحمدکاظم یوسفپوراسفند ۱۳۹۲ دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان و ادبیات فارسیبررسی پیرنگ در داستانهای مثنوی معنویاز:صفورا پورنقشبنداستاد راهنما:دکترمحمدکاظم یوسفپوراستاد مشاور:دکتر نگین بینظیراسفند۱۳۹۲تقدیم به:پدر عزیزموقلب پر مهر مادرمآنانکه وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان ادامه مطلب…

بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۸

موحدزاده (۱۳۷۶)، در تحقیق خود به “بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد” پرداخت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین نظرات پاسخگویان با داشتن مدرک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل موثر در ارتباطات سازمانی تفاوت معنی ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشدرشته: حسابداری گرایش: حسابداریعنوان :بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما :دکتر عظیم اصلانینگارش:زهرا تابشدی ۱۳۹۳باسمه ادامه مطلب…

ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره- قسمت ۲

۳-۲ نوع تحقیق ۳۸۳-۳ مدل تحقیق ۳۸۳- ۴ فرضیه های تحقیق ۹۳۳- ۵ متغیرهای تحقیق ۴۰۳-۵-۱ متغیرهای مستقل ۴۰۳-۵-۲- متغیرهای وابسته ۴۰۳- ۶ تاریخچه تحلیل پوششی داده ها ۴۰۳ – ۷ تعریف تحلیل پوششی داده ها ۴۲۳- ۸ ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۴۴۳ ادامه مطلب…

بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان- قسمت ۴

نظریه کنترل اجتماعی تاریخی طولانی دارد و این عقیده که «شکل گیری رفتار انحرافی به وسیله جوانان» علت فقدان برخی کنترل های اجتماعی است، برای مدتی به طور کلی مورد قبول بوده است. این نظریه همنوایی را حاصل وجود پیوندهای اجتماعی بین افراد جامعه و اعمال انواع کنترل از طرف ادامه مطلب…

تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»مدیریت دولتی _ منابع انسانیعنوان: مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشاناستاد راهنما:دکتر علی باقی نصرآبادینگارش:محمدرضـا فـدویتابستان ۱۳۹۳ واحد نراقصورتجلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ادامه مطلب…

تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت- قسمت ۷

۳-۱-۱-۱- اوضاع فرهنگی عربستان«فرهنگ جاهلیت همان گونه که از عنوان جاهلیت به دست می‌آید، فاقد روح تفکر و عمدتاً مشتی آداب و عادات متعصبانه عربی بود. در آن محیط تنها چیزی که به آن اهمیت داده نمی‌شد علم،‌فرهنگ و آگاهی بوده و معیار ارزشهای حیاتی آنها چیزی جز زور و ادامه مطلب…

احساس عدالت و رابطه آن با گرايش های سياسی مطالعه شهر تهران- قسمت 15

ب: تعریف عملیاتی محافظهکاری سیاسیبطور کلی مقصود از گرایش سیاسی محافظهکار افرادی است که وجه مشخصه آنها از نظر گرایش به مسائل سیاسی؛ حفظ وضع موجود است. از نظر اجتماعی، حفظ سنتها و تأکید بر اقتدار مذهب و از نظر اقتصادی، مخالفت با هرگونه تغییر و نوآوری در عرصه های ادامه مطلب…

کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۶- قسمت 2

لجستیک     لگ لگ متمم               پواسون     الگوی لجیت             ۲-۴ پروفایل چیست؟در بسیاری از مسائل کنترل فرایند آماری، کیفیت فرایند یا عملکرد محصول می‏تواند به وسیله توزیع یک مشخصه کیفی توصیف شود و بوسیله نمودارهای ادامه مطلب…