بررسی سایت ما: Sony Xperia C3 Dual

تصاویر سلفی طرفداران بسیاری دارن و موج اونا هر روز فراگیرتر می شه. طوری که روزانه ۱ میلیون سلفی گرفته می شه و حتی آکسفورد…