خلأهای قانونی

قانون‌ با‌ ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را‌ به‌ شهروندان اعلام می‌کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قراداد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان‌ سـده‌ هجدهم، جامعه‌ نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه‌ ادامه مطلب…

اصل قانونی بودن دادرسی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  نورنبرگ مجرم‌ شناخته شده‌اند، دلیل‌ بر‌ شرکت‌ اعضای آن در تمامی جنایات جنگی منتسب‌ به‌ این‌ گروه مـحسوب مـی‌شود، مگر این‌که فرد ثابت کـند عـضویت او در گروه مذکور اجباری‌ بوده‌ است‌ و یا در اعمال مجرمانه‌ شرکت‌ نداشته است(خزانی، ادامه مطلب…

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دفع می کند و یا این که مصلحتی را متوجه او می سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم(برابری لاریمی، قبولی درافشان، 1389: 26). دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد ادامه مطلب…

ادله اثبات دعوی

باشد زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود. در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز ، به ویژه در عصر فرانک‌ها ادامه مطلب…

اسناد بین الملل

رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: 31.).1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایرانپس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران ادامه مطلب…

آیین دادرسی کیفری

المللی را رعایت ننموده است، می توان به افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری (که برطبق قانون جدید از اجزای دادسرا شناخته شده اند)، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی ادامه مطلب…

ادله اثبات دعوی

ی کم‌سابقه یا بی‌سابقه است، مانند تقسیم به حق عینی و دَینی و نیز حق مطلق و نسبی(جعفری لنگرودی، 1376: ج1: 90). یکی از مهم ترین نکات در تاریخ پیدایش مفهوم و پدیدۀ حق، مربوط به تفکیکی می‌شود، که میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» پدیدار شده است. ادامه مطلب…

پایان نامه مسئولیت کیفری

نموده است که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:1-در یک روایت به صورت کلی، اصل مبتنی بودن احکام بر قصاص به صراحت بیان شده است. قصاص که می‌تواند یک حکم اسلامی تلقی شود به این صورت که بعد از جمله‌ی «النفس بالنفس» همه‌ی جملات به صورت مرفوع ادامه مطلب…

پایان نامه معاونت در جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، ادامه مطلب…

پایان نامه قصد مجرمانه

مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است البته ظاهرأ مقنن از مجموع نظر به وضعی بودن داشته است. (ابن ادریس،1410،ه.ق.،ج3 ، ص333 و محقق حلی،1408ه.ق.،ج4 ، ص 273، و خمینی، 1368، ج 2 ، ص 432 و شیخ طوسی،1410،ه.ق.،ج 7 ، ص 174 و شیخ طوسی1410ه.ق. ج5، ص 285). عاقله باید ادامه مطلب…