پایان نامه دفاع مشروع

ر اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم. فصل دوممفاهیم2-1- قتلدین، جان، عقل، ناموس و مال از جمله مهم‌ترین ارزش‌هایی است که اسلام هدف قانون‌گذاری خود قرار داده است و این ارزش‌ها را ادامه مطلب…

پایان نامه مسئولیت کیفری

کرده باشد (م 302 و 303 ق.م.ا. مصوب 1392):1- شیء.2- حیوان.3- مرتکب مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط بر این که بیش از میزان مجازات حدی نباشد.4- مستحق قصاص نفس یا قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن جنایت.5- متجاوز (در راستای اعمال مقررات ادامه مطلب…

پایان نامه آیین دادرسی کیفری

سال 1361 و 1362، مقررات مندرج در ذیل ماده 3 قانون مجازات عمومی سابق را حذف و عبارات ماده 3 قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370) ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا ادامه مطلب…

متن کامل پایان نامه قانون حمایت از خانواده

می شود . این نیز شاخه ای از نمایندگی قضایی است. که در ماده 273 قانون مدنی به آن اشاره شده است . همچنین موردی که مشتری ، بیع شرطی در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری می کند .که در این صورت دادگاه نماینده مشتری در قبض ثمن تلقی ادامه مطلب…

پایان نامه دادگاه های ملی

است. صلاحیت این دادگاه به لحاظ موضوعی محدود به مخاصمات مسلحانه داخلی و به لحاظ شخصی، محدود به افراد است و شامل سازمانها یا دولتها نمی شود. مانند دادگاه یوگسلاوی سابق این اساسنامه نیز صراحتاً قاعده مورد بحث را در ماده 9 پذیرفته است. تعقیب اشخاص بوسیله دادگاه ملی رواندا ادامه مطلب…

متن کامل پایان نامه ایفاء تعهد

بعضی آن را قانونی می دانند و بعضی دیگر قضائی . آنهایی که آن را نمایندگی قانونی می دانند قیم را نماینده غیر مستقیم قانونی و ولی قهری را نماینده مستقیم قانونی می شمارند . عده ای دیگر قیمومت را نمایندگی غیر مستقیم یا نمایندگی به حکم دادگاه می دانند ادامه مطلب…

پایان نامه مجلس شورای ملی

فرماید که قرآن بیش از یک دولت ندارد. آیات 29 و 5 سوره توبه بر بی اعتبار بودن قانون و احکام قضایی- دارالکفر یعنی کشورهای غیر مسلمان گواهی می دهد. بدیهی است که حقوق کیفری بین الملل و قواعد آن از استرداد و عدم تجدید تعقیب نسبت به محاکمه متهمی ادامه مطلب…

متن کامل پایان نامه وصایت

اینکه چند تن را به عنوان ناظر بر آنها بگمارند که این گونه وصیتها را وصایت می نامند که وصایت را بطور کلی در دو قسمت یکی از وصایت بر اشخاص و دیگری وصایت بر اموال قرارداده اند که منظور بحث ما وصایت بر اشخاص است و مقصود از وصایت ادامه مطلب…

پایان نامه دادگاه های بین المللی

نماید، به نوعی بیان و اتخاذ روی کردی متفاوت می‏باشد. ضمن این‏که قانون گذار با تصویب ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ساز و کار اعمال و اجرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی را نیز تعیین نمود و دادگاه محل دستگیری چنین ادامه مطلب…

متن کامل پایان نامه نظام حقوقی اسلام

جامعه و مجموعه های حقوقی تکوین یافته و نیز رخت بر بستن جمود گرایی از اذهان مردم وضعیت دیگری را بوجود آورد. بدین ترتیب در حقوق رومی پس از یکسری تحولات و بالاخره در نظام حقوق کنونی صحت نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفت. وعقود رضایی در این نظام متولد شد.هرچند ادامه مطلب…