تحقیق دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

قریب بعبادته: نزدیک به عبارات و جملات آن.رساله حارثیه: اسم خاص، در میان حدیث حارث، رساله نسب نامه و حارثیه قبل از سال ۹۱۵ که سال اتمام مهمان‌نامه بخار است تألیف شده، زیرا ذکر این هر دو در مهمان‌نامه آمده است. (مقدمه مهمان‌نامه: ۳۲) نویسنده‌ی آن فضل الله بن روزبهان است.۳-۱۶- مباحثه ادامه مطلب…