متن کامل – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۹

نمودار (۱) جریان و انباشت مشاغل و نیروی کار را نشان می دهد که توسط هلت[۹] در سال ۱۹۶۹ ارائه شده است[۱۰]. در سمت تقاضا، با افزایش تقاضا برای کالا، تقاضا برای کارگر اضافی افزایش می یابد. تقاضای فزاینده برای نیروی کار، پست های جدید مشاغل را ایجاد می نماید. همچنین ادامه مطلب…

متن کامل – شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی(مطالعه موردی شرکت …

اندازه       خدمات       تضمین‌ها       مرجوعی‌ها       آمیزه بازاریابی، عناصر بازاریابی، ترکیب بازاریابی، ابزارهای بازاریابی و تاکتیک‌های بازاریابی، همگی واژه‌هایی هستند که برای ترجمه آمیخته بازاریابی[۷] به کار رفته‌اند . منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء ادامه مطلب…