رابطه بین مدیریت دانش وارتباطات سازمانی

مدیریت دانش مطلب جدیدی نیست. می­توان صدها سال پیش که صاحبان شرکت­های خانوادگی، تجار، کشاورزان، پیشه وران و سایرحرف، مهارت­های مورد نیاز را به فرزندان و شاگردان خود انتقال   می­داده اند، مدیریت دانش نیز وجود داشته است (ابطحی و صلواتی،1385،ص 76). مدیریت دانش که تعریف های زیادی برای آن ارائه ادامه مطلب…

رتبه بندی شعب بانک ملی به لحاظ شاخصهای تاثیر پذیر از آموزش ضمن خدمت با استفاده از تکنیک …

هزاره سوم میلادی عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر تغییر و تحولات شتابنده است. در چنین فضایی سازمانها باید به طور مداوم آماده تحولات و رویاروئی با تغییرات باشند و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی متاثر از نظام برین خود می باشد، خود را ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت ۴۳

باید گفت ایده تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) تلاشی بود برای بازآوردن جهان بینی اسلامی در کلیت خویش به بستر اصلی زندگی اجتماعی در جامعه مدرن معاصر . این مهم بر بنیاد نظریه دینی و ارتباط میان نهاد و ایدئولوژی از طریق منطبق ساختن و تلفیق میان دو حوزه علوم اسلامی ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

مواجه با علوم انسانی موجودارزیابی و بررسی میزان تأثیرپذیری نظریه های از پیش فرض ها و مبانی اندیشهتبیین مبانی فلسفی (علت غایی و علت فاعلی) نظریه هابررسی میزان تأثیرپذیری نظریه از مبانی فرهنگی و نگرشیاستخراج مفاهیم پایه و اصلیبررسی میزان تأثیرپذیری نظریه از تعریف مفاهیمتبین و تعریف مفاهیم پایه نظریه ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

نقش منحصر به فرد علوم انسانی……………………………………………………………………………………….۹۱بایسته های مدیریت جنگ نرم علمی…………………………………………………………………………………۹۲نظام سکولار در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………۹۳دیدگاههای اسلام در مورد تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………..۹۴اهداف تعلیم و تربیت در اسلام ………………………………………………………………………………………..۹۷روشهای آموزش مناسب از نظر اسلام ……………………………………………………………………………. ۱۰۳علم دینی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶ماهیت علم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶ماهیت دین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱نسبت علم و دین …………………………………………………………………………………………………………۱۱۴صورتهای مختلف علم ادامه مطلب…