رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد …

نحوه انجام پژوهش پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، ۴ دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

این تحقیق از نظر نوع تحقیق ، کاربردی است که در جست و جوی دست یابی به یک هدف عملی است . این نوع تحقیق و دانش که از این طریق کسب می شود راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای عملی خواهد بود . (دلاور ، ۱۳۷۴ ، ص۳۸ ) که ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه …

۸۱۲/۰ مقدار آلفا اگر آزمون برای هدف های پژوهشی به کار رود، ضریب اعتبار بین ۷/۰ تا ۸/۰ کافی به نظر می رسد.۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده هاداده ها به عنوان آگاهی های خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی هستند که در رابطه با ادامه مطلب…

فایل – شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع …

فروش شخصیتابلوهای تبلیغاتینشر مقالات علمیانجام امور خیریه و مناسبت‌های اجتماعیاعطای جایزه به نیروهای فروش ۳-۵- روائی(اعتبار پذیری) و پایایی پرسشنامه خبرهروائی نشان می‌دهد ابزار سنجش آنچه را که درصدد سنجش آن است، می‌سنجد. در پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگر است احتمال اینکه یک متغیر در ادامه مطلب…

علمی : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت ۱۴

بروکز، پس از مرور تئوری‌های رشدی مربوط به عوامل عاطفی، شناختی و اخلاقی به ۳۰۵ نوع مهارت دست یافت که می‌توان آن را در سه طبقه ارزشمند طبقه‌بندی نمود:۱-مهارت‌های مربوط به ارتباط بین‌فردی و روابط انسانی مهارت‌های مربوط به حل مسأله و تصمیم‌گیری مهارت‌های مربوط به رشد هویت و هدف ادامه مطلب…

تحقیق – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم ممتنع تاحدودی موافقم کاملا موافقم امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ همچنین در ابتدای پرسشنامه جهت بررسی های توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهدگان جمع آوری می شود.۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامهالف) رواییروایی آزمون اشاره می کند « به میزان ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

فرضیه ۱- کیفیت مواد، مهمترین عامل موفقیت در دستیابی به عملکرد بالای تامین کننده است.آزمون فرضیه ۱، برمبنای تفاوتهای بین پاسخها است، مشخص کردن اینکه تا چه میزانی ۵ فاکتور اعمال شده اند، ضمن اینکه عملکرد تامین کننده در کارخانه هایشرکت پاکشو ، ارزیابی می شود. به منظور تایید درست ادامه مطلب…

بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۲

۲-۲-۷-۲- روندتقاضا………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۳-۷-۲- استراتژیهای مدیریت ارتباط تامین کننده. …………………………………………………………………..۲۹۱-۳-۷-۲- روش عمومیSRM……………………………………………………………………………………………… ….29۲-۳-۷-۲- استراتژیهای بخش بند ی تامین کننده……………………………………………………………………….. ۳۰۳-۳-۷-۲- انتخاب صحیح تامین کننده……………………………………………………………………………………… ۳۱۴-۳-۷-۲- درک قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۵-۳-۷-۲- کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ………۳۱۸-۲- کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………………۳۳۹-۲- تحولات کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….۳۵۱۰-۲- مناظرکارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………….۳۶۱۱-۲- توازن درمیان کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………۴۰۱۲-۲- تعداد مناظردریک کارت امتیازی ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

مدارس ناحیه ۲:دخترانه: مدرسه فرهنگیان شهید رهبری: کلاس چهارم ۳۰ نفرو کلاس پنجم ۳۴ نفر. مدرسه نیکخواه: کلاس چهارم ۲۳ نفرو کلاس پنجم ۲۷ نفر).مدارس ناحیه ۲ پسرانه:علّامه حلّی کلاس چهارم۲۵ نفر. کلاس پنجم۲۳ نفر.فرهنگیان آزادگان: کلاس چهارم۲۹ نفر. کلاس پنجم ۳۴ نفر.براساس فرمول کوکران ۳۷۰ نفر دانشآموز به‌عنوان نمونه ادامه مطلب…

مقاله – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

همچنین طبق مطالعه ای که ریاحی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۹۲ در خصوص تأثیر اجرای قانون جدید انجام داده، میزان مرگ از ۱/۴ درصد هزار قبل از اجرای قانون جدید به ۷/۳ بعد از اجرای قانون رسیده است. یافته ها حاکی از آن است که اجرای ادامه مطلب…