رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با موفقیت شغلی نمایندگان بیمه

سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهــی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی (علاج همه مشکلات) جامعه مدرن تلقی می شود . ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

فرضیه ۱- کیفیت مواد، مهمترین عامل موفقیت در دستیابی به عملکرد بالای تامین کننده است.آزمون فرضیه ۱، برمبنای تفاوتهای بین پاسخها است، مشخص کردن اینکه تا چه میزانی ۵ فاکتور اعمال شده اند، ضمن اینکه عملکرد تامین کننده در کارخانه هایشرکت پاکشو ، ارزیابی می شود. به منظور تایید درست ادامه مطلب…