مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی …

جو آبی ۹۲۴۳ آفتابگردان ۶۲ جو دیم ۱۶۶۴۴ کنجد ۶ کلزا ۱۴۱۵۰ بادام زمینی ۳۱ جمع ۱۶۳۳۶۱ ماخذ: جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووسوضعیت دام و طیور و واحدهای دامی صنعتی شهرستان گنبدکاووس شامل ۴۰۰۰۰۰ راس دام سبک و ۸۰۰۰۰ راس دام سنگین و ۳۹۲۸۰۰۰ قطعه طیور و ۱۱۶۰۰۰۰ قطعه جوجه ادامه مطلب…