رتبه بندی شعب بانک ملی به لحاظ شاخصهای تاثیر پذیر از آموزش ضمن خدمت با استفاده از تکنیک …

هزاره سوم میلادی عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر تغییر و تحولات شتابنده است. در چنین فضایی سازمانها باید به طور مداوم آماده تحولات و رویاروئی با تغییرات باشند و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی متاثر از نظام برین خود می باشد، خود را ادامه مطلب…

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران- قسمت ۹

۶- تربیت عاطفی واجتماعی نوجوان۷- آشنایی با خدمات مشاوره ایه)عناوین آموزشی دوره های خانواده وفرزندان در دوره متوسطه:۱- تحولات زیستی – جسمانی نوجوان۲- مسائل تحصیلی وشغلی نوجوان۳- هدایت جنسی ومسائل مربوط به ازدواج۴- بهداشت روانی نوجوان۵- هدایت دینی واخلاقی نوجوان۶- چگونگی ارتباط با نوجوان۷- هدایت اجتماعی ومقابله با تهاجم فرهنگی ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی در پرخاشگری …

پیشینه تجربیپژوهشهای خارجی:در تحقیقی که توسط نانگل[۱۳۴] و همکاران (۲۰۰۲)انجام شد، رفتارهای تهاجمی کودکان و نوجوانان با آموزش مهارت‌های اجتماعی (SST) کاهش یافت.در یک تحقیق طولی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری نوجوانان چینی بررسی شد. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که مادرانی که از ارزشهای ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

حفاظ های نیمه صلبحفاظ های نیمه صلب دارای خواص انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سیستم های صلب هستند ، اما این میزان از حفاظ های انعطاف پذیرکمتر می باشد . مسیر دهی مجدد به وسیله نقلیه ای که از جاده منحرف شده به کمک انتقال انرژی برخورد به پایه ها ادامه مطلب…