سامانه پژوهشی – طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

پس بنابراین دلیل سوم اهمیت موضوع توجه به دانش بومی متناسب یا نیازهای اجتماعی و فرهنگی است . ما در دوران شکوفایی تمدن اسلامی در ایران ، اول اینکه شاهد معرفتی هماهنگ تر بودی ، دوم پیوند دانش نظری و عملی محکم تر بود و دانشمند ما آن چنان که ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۱

۲-۱۱- عقلای مجانین و الهیاتآنچه بیش از همه در مطالعه‌ی حکایات مجانین حیرت و شگفتی خواننده را برمی‌انگیزد، ماجرای رابطه‌ی دیوانگان با الله است. رفتار مجانین با الله دو گونه است: در گونه‌ی اول، مجانین همان مستغرقان دریای توحید و تسلیم‌اند که در شور عشقی غریب غرقه‌اند و مقتضیات عالم ادامه مطلب…