رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه گذاری است. هدایت سرمایه های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران است. برای این منظور، سرمایه گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن ها را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین سبد سهام یاری کند. یکی از مباحث ادامه مطلب…

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

۱۱٫سود خالص شرکت۴-۴-۵-۲٫ الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسنآقا نظری[۱۰۷]در الگوی آیتالله دکتر حسنآقا نظری، شباهتهایی با الگوهای متعارف تکافل وجود دارد که مهمترین آنها، سه رکنی بودن آن (شامل متکافلین، شرکت تکافل و صندوق تبرّع) است. یکی از مهمترین تأکیدات در این الگو، بهرهبرداری کارآمد از منابع ادامه مطلب…