دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین. ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان. آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در ارتباط با نحوه کمک به معلولان و جانبازان. استفاده از سطح شیب دار در وسایل ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی

 بسمه تعالیدانشگاه علامه طباطبائیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیرسالهجهت دریافت دکترای تخصصی ( PhD) رشته مدیریت آموزش عالیعنوانطراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانیاستاد راهنما:دکترسید صدرالدین شریعتیاستادان مشاور:دکترعباس عباس پوردکتر حسن ملکیاستادان داور:دکترعلی دلاوردکتر محمدصادق ضیاییپژوهشگر:مهدی ایمانی حسنلوئی۹۲تقدیم به:پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت مهدی موعود، حضرت ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های …

اصطلاح فرزندپروری از ریشه پریو (Pario) به معنی” زندگی بخشیدن” گرفته شده است. منظور از شیوههای فرزند پروری، روشهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار میگیرند و بیانگر نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و هم‌چنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش ادامه مطلب…