اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران- قسمت ۹

۶- تربیت عاطفی واجتماعی نوجوان۷- آشنایی با خدمات مشاوره ایه)عناوین آموزشی دوره های خانواده وفرزندان در دوره متوسطه:۱- تحولات زیستی – جسمانی نوجوان۲- مسائل تحصیلی وشغلی نوجوان۳- هدایت جنسی ومسائل مربوط به ازدواج۴- بهداشت روانی نوجوان۵- هدایت دینی واخلاقی نوجوان۶- چگونگی ارتباط با نوجوان۷- هدایت اجتماعی ومقابله با تهاجم فرهنگی ادامه مطلب…

علمی : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت ۱۴

بروکز، پس از مرور تئوری‌های رشدی مربوط به عوامل عاطفی، شناختی و اخلاقی به ۳۰۵ نوع مهارت دست یافت که می‌توان آن را در سه طبقه ارزشمند طبقه‌بندی نمود:۱-مهارت‌های مربوط به ارتباط بین‌فردی و روابط انسانی مهارت‌های مربوط به حل مسأله و تصمیم‌گیری مهارت‌های مربوط به رشد هویت و هدف ادامه مطلب…