پایان نامه ارشد درمورد لاجورد، نسخه‌های، مزین

دارای تصاویر واضح‌تری بودند، چند مورد را انتخاب کردیم و تزیینات درون متن این نسخ را بررسی می‌کنیم. تصویر 4-17 صفحه افتتاح، متعلق به قرآن قرن 845ه ق به خط عبدالله طباخ هروی، از تزیین ابرک‌سازی بین خطوط استفاده کرده‌است که درون ابرکها با خطوط هاشور از زمینه اصلی متن جدا شده‌است، قسمت‌هایی از فضای بین خطوط توسط نقوش اسلیمی به رنگ طلایی ولاجورد تزیین شده‌است. همچنین توسط نقوش شمسه مانند کوچک که پایان آیاتی گفته می‌شود جدا شده‌اند، این نقوش به رنگ طلایی وتوسط خطوط لاجورد دورگیری شده‌است.
تصویر 4-18 متعلق به صفحه افتتاح، یکی از نسخه‌های قرآنی این دوره‌است که فواصل بین خطوط توسط تزیینات دندان موشی مزین شده است و مثل نمونه قبلی هنرمند زمینه فضای بین خطوط را توسط هاشور از بقیه متن جدا کرده‌است، واز چرخش‌های ساده ختایی به رنگ لاجورد برای تزیین استفاده کرده‌است. بین آیات هم توسط دوایر کوچک بسیار ساده وابتدایی برای نشان پایان آیات مزین شده‌است.
نمونه‌ای دیگر از تزیینات درون متنی، متعلق به قرآنی است که کاتب آن زین‌العابدین بن محمدکاتب‌الشیرازی می‌باشد، تزیینات مربوط به فضای درون متن در این صفحه نسبت به صفحه‌های نسخ قبلی بیشتر و متنوع‌تر است، همان‌طور که در تصویر هم مشاهده می‌شود قسمت‌هایی که هنرمند مجال بیشتری برای طراحی داشته‌است تزیینات پرکارتری به‌کار برده‌، و همچنین فقط از نقوش ختایی بین خطوط استفاده شده‌است. دوایر زرین کوچک هم به عنوان پایان آیات ترسیم شده‌است. (تصویر4-19)
قرآن دیگری به خط نسخ وثلث که فضای درون متن صفحه افتتاح این نسخه توسط نقوش ختایی واسلیمی به رنگ لاجورد تزیین شده‌است، تزیینات این نسخه نسبت به نسخه‌های قبلی دارای گردش‌های بیشتر و به دلیل اینکه با رنگ لاجورد هم اجرا شده‌اند بیشتر وشلوغ تر به نظر میرسد. در پایان آیات هم از دوایر کوچک زرین برای تزیین استفاده شده‌است. (تصویر4-20)
قرآن مشهور دیگری از این دوره، به نام قرآن بایسنقری که بیشتر صفحات این قرآن به غیر از خطوط طلایی و آبی گرداگرد متن، فاقد تذهیب است، و تنها تذهیب این دست نوشته در عنوان سوره‌ها دیده می‌شود. تزیینات درون متن این قرآن فاخر فقط به نشان‌های پایان آیات ختم می‌شود وهیچ نوع تزیین دیگری درون متن دیده نمی‌شود.
نمونه ای دیگر از تزیینات درون متنی، متعلق به قرآن معروف ابراهیم سلطان است، فضای بین آیات در این نسخه توسط نقوش ختایی به صورت خطی تزیین شده است و همچنین توسط نقاط رنگین لاجورد فضارا پر کرده‌است. دوایر کوچک یا همان نشان‌های پایان آیاتی در این نسخه بادیگر نسخه های یادشده کاملا متفاوت وپرکارتر است. در نسخه‌های قبلب این نشانها به رنگ طلایی بودند وبا خطوط لاجورد تزیین شده بودند ولی دراین نسخه، دوایرایان آیاتی دارای نقوش ریز گیاهی برروی زمینه لاجورد است (تصویر4-21).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درموردترجمه فارسی، نقوش تزیینی، مکتب هرات

Related articles

پایان نامه درمورد مدل‌سازی عددی، مدل‌سازی

C براساس Ф [9] F_C F_B F_H Ф 81/1 15/0 68/0 10 61/1 26/0 41/0 20 37/1 33/0 21/0 30 1/1 37/0 076/0 40 97/0 38/0 033/0 45 عیب اصلی این تئوری، صرف نظر کردن از سست شدگی بخشهای جانبی و فشار افقی ناشی از آن است. ضمن آن که اثر عمق پوشش (عامل F_H […]

Learn More

تحقیق درمورد سطح پوشش برف، سنجش از دور، بهره بردار

دیگر، تلاش در زمینه ی تعیین حدی است که فراتر از آن، آثار عوامل فرسایش به صورتی متفاوت در محیط ظاهر شده باشند. کنترل و مهار منابع محدود آب شیرین، از اولویت های اصلی برنامه ریزی برای منابع آب کشور می باشد. یکی از این منابع، نزولات جوی در ارتفاعات است که سهم بیشتری از […]

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مقدمه فصل اول:کلیات تحقیق 1-1-تعریف و بیان مساله 1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1-3-اهداف تحقیق 1-3-1-اهداف کلی 1-3-2-اهداف جزئی 1-4-سؤالات تحقیق 1-5-فرضیه‏های تحقیق -6-تعریف متغیرها 1-6-1-تعاریف مفهومی 1-6-2-تعاریف عملیاتی فصل دوم:ادبیات تحقیق 2-1-مبانی نظری تحقیق 2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن 2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات 2-1-3-فرایند و انواع […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید