۷- رشد وتقویت عواطف واحساسات خود ودیگران .
۸- شناخت وکنترل هیجانات واحساسات خود ودیگران .
۹- تقویت مهارت‌های ارتباطی .
۱۰- تأمین سلامت جسمی وبهداشتی روانی .
۱۱- رفع درگیری‌ها وتنش‌های درونی .
۱۲- تأمین آرامش ولذت زندگی .
۱۳- رشد شخصی ، خود شکوفایی ، بالندگی ، خوشبختی وشادابی .
هدف از آموزش مهارت‌های زندگی ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش وسپس با دیگران ومحیطی است که در آن زندگی می‌کند . این مهارت‌ها به ما می آموزد که در طول زندگی به ویژه در موقعیت‌های پر خطر چگونه عاقلانه وصحیح رفتار کنیم(کچوئیان ،۱۳۹۰).
آموزش مهارت‌های زندگی توانایی افراد را در درک شایستگی، اعتماد به نفس و عزت نفس افزایش داده ونیز نقش مهمی در پیشرفت سلامت روان دارد. با پیشرفت سطحی از سلامت روان انگیزه مواظبت از خود ودیگران افزایش یافته واز عواملی که سلامت را به مخاطره انداخته و مشکل ایجاد می کنند جلوگیری می کند. در حقیقت مهارت‌های زندگی ، آموزش‌هایی هستند برای زندگی بهتر وکاهش دادن مشکلات وبه دست آوردن شادی در زندگی ومیسر کردن سلامت روانی وجسمی فرد(گل محمد نژاد بهرامی و ملاجباری،۲۰۱۳).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۱-۹- اهداف مهارت‌های زندگی

 

 

 

  1. تقویت اعتماد به نفس .

 

  1. تقویت روحیه‌ی مشارکت وهمکاری .

 

  1. رشد وتقویت عواطف انسانی .

 

  1. ایجاد روحیه‌ی مقاومت در برابرتبلیغات مسموم .

 

  1. کمک به شناسایی وبیان احساسات .

 

  1. تأمین سلامت مهارت‌های ارتباطی .

 

  1. ساختن یک شهروند متعادل ومقبول اجتماع .

 

  1. تقویت روحیه‌ی همزیستی مسالمت آمیز.

 

 1. ارتقاء سازگاری فرد با دیگران ومحیط زندگیش(دولتیاری ،۱۳۹۲).

 

در ادامه به مهارت‌های زندگی به طور مفصل پرداخته شده است.

 

۲-۱-۱۰-مهارت حل مسأله

 

تعریف حل مسأله:فرایندی است که شخص با توجه به تجارب عملی و توانمندی های ذهنی خود بتواند در جهت حل مسأله با مشکل قدم برداشته وبه نتیجه مطلوب دست یابد.واین فرایندی شناختی برای یافتن راه حل مناسب بررای رسیدن به اهداف است(بیابانگرد،۱۳۸۷).
این توانمندی فرد را قادر می سازد تا بتواند موثرترین مسایل زندگی را حل نماید، مسایل مهم اگر حل نشده بماند تنش روانی و به دنبال آن مشکلات برای جسم به دنبال خواهد داشت (رضایی،۱۳۹۲).
فرایندی است که فرد با شناخت و رفتار هدایت شده وبا کمک راه حل های موثر یا سازگارانه به نتیجه مطلوب برسد. فرایندی است آگاهانه، منطقی، تلاش بر و هدفمند برای رسیدن به نتیجه دلخواه است. فرایند رویارویی با استرس برای از میان برداشتن ویا کاهش میزان استرس(دهستانی،۱۳۹۲).

 

۲-۱-۱۰-۱- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله

 

دارای توانایی تشخیص افکار نا کارآمد و بی اثر سازی آنها هستند و می توانند احساسها و افکار منفی خود را کنترل کنند( خود پنداره مثبت دارند). این افراد هنگام رویارویی با مسائل ومشکلات و در لحظه های تصمیم گیری، خود را ارزنش و ملامت نمی کنند. اعتقاد دارند که زندگی سیبی است که آن را با پوست باید گاز زد و با رویارویی با مسائل است که به نقطه قابل بهبود خودمان را شناسایی و استعدادها وتوانمندی های خود را شکوفا می کنیم. روش معمول این افراد، رویارویی با مسائل و مشکلات است. این افراد وجود مشکل را دلیل بر ضعف، بی کفایتی،بی لیاقتی، بی استعدای و نادانی یا ناتوانی و… خودشان نمی دانند. همواره با اندیشه کافی و بدون عجله عمل می کنند. در مقابل مسئل و مشکلات و موقعیت های تصمیم بر انگیز احساس در ماندگی و نا امیدی نمی کنند. می توان پیامد راه ها و نتیجه تصمیم گیری های خود را پیش بینی کنند. در افکار، احساسات و رفتارهای خودشان متعادل هستند(دهستانی،۱۳۹۲).
۲-۱-۱۰-۲-مراحل حل مساله:
۱- برخورد غیر هیجانی
۲- تعریف مشکل: مشکل چیست، مشکل از چه زمانی آغاز شده، مشکل در چه مکانی ودر کجا به وجود آمده، چه کسانی در ایجاد مشکل یا گسترش آن نقش داشته اند
۳- تهیه، تولید وخلق فهرستی از راه حل ها
۴- انتخاب بهترین راه حل ها
۵- اجرای راه حل انتخاب شده
۶- ارزش یابی مسأله.

 

۲-۱-۱۰-۳- راه کارهای مهارت حل مساله:

 

۱- کمک کنیم تا دیگران به کسب توانایی مهارت حل مساله در زندگی خود بیشتر احساس نیاز نمایند.
۲- برای تقویت حل مساله در خود یا دیگران باید به خصوصیات شخصی، احساسی و رفتاری خود و آنان توجه ویژه داشته باشیم.
۳- در طرح حل مساله به شرایط مکان و زمان توجه داشته باشدم که آیا شرایط برای بیان آن مساله آماده است یا خیر.
۴- از طریق هم دلی با دیگران می توانیم آنان را در حل مساله کمک کنیم بدون آنکه در آنان مقاومت ایجاد کنیم.
۵- برای حل مساله ضروری است اطلاعات دقیق ولازم را از منابع مطمئن کسب نماییم.
۶- با ایجاد باور ونگرش مثبت می توان در حل مساله گام های موثرتری برداشت.
۷- اگر کسی برای حل مساله از ما کمک خواست، بلافاصله راه حل ارائه ندهیم، بلکه ابتدا از بپرسیم خودت چه راه حل هایی به نظرت می رسد و بعد او را در مسیر حل مساله راهنمایی کنیم.
۸- از طرح مسالها مشکل از سود فرزندان یا دوستان و نزدیکان استقبال نماییم.
۹- از بکار بردن کلماتی مانند مشکل خودت است وبه من ربطی ندارد و … خودداری کنیم.
۱۰- همیشه اولین راه حل بهترین راه حل نیست، حتما نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تری دارد.
۱۱- به یاد داشته باشیم که همیشه کوتاه ترین راه، بهترین راه نیست.
۱۲- در مواجه با انبوهی از مشکلات به هم تنیده سعی کنیم تا مشکلات را از نظر اهمیت و مهم بودن اولویت بندی کنیم.
۱۳- اگر راه حتی را انتخاب کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم، مأیوس نشده، به دنبال راه حل های دیگری برای پیدا کردن حل مشکل یا مساته باشیم، چرا که یک راه حل، پایان تمام راه حل ها نیست.
۱۴- اگر اجازه دهیم کودکان پاسخ سوالاتشان را خودشان کشف کنند، در سنین بالاتر توانایی حل مساله پیشبرد خواهند داشت.
۱۵- تمسخر، راه حل های اولیه در کودکان وکسب توانایی حل مساله را در آنان به تأخیر می اندازد(رضایی،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۱۱- مهارت تصمیم گیری

 

تعریف مهارت تصمیم گیری: عبارت است از فرایند برسی، پیش بینی وارزیابی نتایج از راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف را تصمیم گیری می گویند.این توانایی به فرد کمک میکند تا به نحوی مؤثر در مورد مسایل زندگی خود تصمیم گیری کند چنان چه کودکان یا نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمال خود تصمیم بگیرند و جواب راه حل های که می توانند انتخاب کنند را برسی و پیامدهای هر انتخاب را ارزیابی نمایند آن گاه خواهند توانست از سطح بیشتری از سلامت روانی برخوردار شوند، تصمیم گیری هنر و شاخص مهمی برای شناخت رشد عقلی،عاطفی، اجتماعی و روانی افراد می باشد کسانی که به چنین رشدی نرسیده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که اجازه دهند که دیگران برای آنها تصمیم گیری کنند از این رو تصمیم گیری خود از مهارت های زندگی محسوب می شود(رضایی،۱۳۸۷).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱-۱۱-۱- نقش و اهمیت تصمیم گیری
۱- زمینه رشد عاطفی، اجتماعی و روانی بیشتری را در تصمیم گیری فراهم می آورد.
۲- تصمیم گیری درست و سنجیده، کسب موفقیت و در نتیجه احساس رضایتمندی هر چه بیشتر را در فرد فراهم مدی اورد.
۳- حس مسئولیت پذیری فرد را توسعه داده و به او کمک می کند تا پیامد های تصمیم گیری خود را شخصا به عهده بگیرد.
۴- نیاز به استقلال طلبی فرد را ارضإ می نماید.

 

 

 1. موجب افزایش اعتماد به نفس و خود باوری در فرد می شود(دهستانی،۱۳۹۲).

 

۲-۱-۱۱-۲- مراحل تصمیم گیری
۱- مشخص کردن موضوع یا چالش: در این مرحله موضوع یا مشکل را تعریف و مشخص می کنیم، در مواقعی که فرصت لازم وجود داردبت یاداشت کردن موضوع اصلی و تقسیم کردن به اجزاء تشکیل دهنده آن به بررسی دقیق تر می پردازیم.
۲- جمع آوری اطلاعات: در این مرحله تمامی تمامی راه حل های موجود را از طریق بارش فکری جمع آوری می کنیم، تمامی راه حل ها چه خوب وچه بد را که به ذهنمان می رسد را یادداشت کرده و از هر یک را ارزش گذاری کرده یا نمره می دهیم.
۳-برسی عواقب هر انتخاب: در این مرحله تلاش می کنیم تا با بهره گرفتن از نیروی فکر و تجارب ذهن و همچنین نظرات دیگران به بررسی و پیش بینی پیامدهای مثبت و منفی هر یک از انتخاب های خود در مرحله قبلی بپردازیم.
۴- اجرای تصمیم گیری: در این مرحله بهترین راه حل بررسی شده از میان انتخاب های قبلی را به مرحله اجرا می گذاریم و تصمیم خود را عملی می کنیم.
۵- ارزشیا بی مجدد: در این مرحله تصمیم گرفته شده را پس از اجرا ارزیابی می کنیم اگر به نتایج مفید و مثبت دست یافتیم نشانه آن است که تصمیم گیری ما درست و موفقیت آمیز بوده است. ولی اگر به نتیجه مورد نظر دست نیافتیم، راه حل های قبلی را مجددأ بررسی می کنیم تا تصمیم گیری مناسب تری اتخاذ گردد(رضایی،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۱-۳- راه کارهای تصمیم گیری درست و منطقی:
۱- در تصمیم گیری بهتر است با افراد آگاه، و متخصص و با تجربه مشورت نماییم.
۲- در مورد تصمیم گیری گروهی یا خانوادگی بهتر است نظر تمامی افراد گروه را جویا شویم.
۳-برای اینکه تصمیم گیرنده خوبی باشیم، سعی کنیم خود آگاهی خود را افزایش دهیم.
۴- در مورد مسایل شخصی با حفظ و تقویت اعتماد به نفس، اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند.
۵- مسئولیت پیامدهای تصمیم خود را شخصاً به عهده بگیریم.
۶- با مدیریت و کنترل هیجان های خود تصمیمات منطقی تری بگیریم. همان طور که حضرت علی(ع) فرمودند: هنگام خشم، نه تصمیم، نه تنبیه، نه دستور
۷- در تصمیم گیری های خود به تمام جوانب موضوع توجه کنیم.
۸- سعی کنیم قبل از اجرای تصمیم خود تمام پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی کنیم و امتیاز بدهیم.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *